Saziedota skolas bibliotēkas atjaunošanai nepieciešamā naudas summa!

Aldis Rakstiņš, skolas direktors.

          Pateicamies 64 absolventiem, kuri ziedoja no 5 līdz 200 eiro un īpašs paldies lielajiem ziedotājiem, arī mūsu skolas absolventiem – Aivara, Uģa un Ulda Dronku ģimenēm (SIA “Latvijas šķirnes sēklas”) – 2000 eiro, Gunāram Dzenim (SIA “Kokpārstrāde 98”) – 5000 eiro, Aivaram Milleram un 13.izlaiduma absolventiem – 5000 eiro. Kopā saziedoti – 15 790 eiro.

          Nepieciešamā summa ir saziedota, tagad jāiegādājas video un audio aparatūra, pasūtītas mēbeles. Oktobrī plānota oficiāla  Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas bibliotēkas atklāšana.

Tiksimies pavasarī AUSV – 155 salidojumā!

 

Svarīga informācija par ēdināšanu!

Vecākiem, kuru bērniem ir nepieciešama ārsta noteikta speciālā diēta (ir medicīnisks atzinums), lūdzam personīgi sazināties ar ēdnīcas vadītāju Baibu, tālr.:28216244.

”Sveicens vecākiem 2020./2021. mācību gadā!”

  Aldis Rakstiņš, skolas direktors.

Labdien, vecāki!   1.septembrī skolēni un skolotāji tiksies klātienē pēc vairāk kā piecu mēnešu pauzes.Sveicu vecākus ar jauno mācību gadu!

   Mūs sagaida izaicinājumi mācību satura pieejas maiņā, īpašie nosacījumi veselības drošībai. Aicinu vecākus skolas mājas lapā iepazīties ar publicētajiem noteikumiem  COVID – 19 laikā. Tāpat mājaslapā būs informācija par: skolēnu autobusu kustības maršrutiem un laikiem (ar 02.09.2020.), mācību stundu sarakstu (ar 02.09.2020.), komplekso pusdienu ēdienkarte (ar 02.09.2020.). Šogad svinīga kopā būšana plānota tikai pirmklasniekiem, 2.-12.klašu skolēniem būs klases audzinātāja stunda. Lasīt tālāk …

Svētība skolēniem, skolotājiem un vecākiem jaunajam mācību gadam.

Aicinām skolotājus, skolēnus un vecākus piedalīties dievkalpojumā un saņemt svētību jaunajam mācību gadam. Dievkalpojums notiks Skrīveru katoļu baznīcā 30. augustā plkst.9.00.

Skrīveru katoļu draudze un skolas administrācija

Zinību diena Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 1.septembrī!

 

No kļavas pirmā lapa ris,

Nāk skolas sētā septembris..

 

 

 

           1.klašu skolēniem                                                2.-12.klašu skolēniem

plkst.10.00 klases stunda kopā ar vecākiem              plkst.10.00 klases stunda skolēniem

plkst. 11.00 svinīgs pasākums stadionā

(lietus gadījumā-sporta zālē)

  Vēlam izjust Zinību dienas īpašo auru un labas sekmes mācībās!

Skolas administrācija

 

 

63.izlaidumā 34 absolventi.

Daina Vancāne-Viļuma, 63.izlaiduma absolventu audzinātāja

24.jūlijs – 12. klašu atestātu un sertifikātu saņemšanas diena. Skola gatavojas jaunam darba cēlienam, tāpēc svinīgais atestātu saņemšanas brīdis Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 2019./2020. mācību gada 63.izlaiduma absolventiem notika Skrīveru kultūras centrā. Pēc kopīgas valsts himnas nodziedāšanas un jaukajiem skolas direktora Alda Rakstiņa novēlējumiem, stipros ceļa vārdus teica Skrīveru novada domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Jansone. Direktora vietniece izglītības jomā Ingrīda Mačuļska nolasīja ierakstu skolas Goda grāmatā.

Vairāk foto: https://www.auv.lv/galerija/63-izlaidums/

Lasīt tālāk …

Izlaidums tomēr notiek!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Vija Meroža

Šis mācību gads ienesis daudzas pārmaiņas gan skolas, gan skolēnu dzīvē. Bažu pārņemti 9. klašu absolventi ar nepacietību gaidīja ministru kabineta pēdējos norādījumus par pandēmijas ierobežojumiem, lai izkliedētu šaubas par izlaiduma organizēšanas iespējām. Ilgi nebija jāgaida… atļauja (ne vairāk kā 100 cilvēkiem) tika saņemta. Lasīt tālāk …

Pēc svētkiem atsākas Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas bibliotēkas remonts

Uzņemam skolēnus mācībām 1. – 12. klasēs

Administrācija

Dokumentus pieņem skolas kancelejā no 5. līdz 21. augustam plkst. 9:00-13:00

Pie mums, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, ir vieta radošai, mērķtiecīgai un organizētai skolotāju virzītai un skolēnu pašvadītai izaugsmei kā eksaktajās, sociālajās un humanitārajās zinātņu jomās, tā radošai pašizpausmei ārpusskolas aktivitātēs. Pie mums strādā zinoši, motivēti, mērķtiecīgi un sasniegumiem bagāti skolotāji, kas iedvesmo skolēnus augstiem sasniegumiem viņu pārstāvētajās mācību jomās un arī ārpus tām. Skola piedāvā kvalitatīvu pamata un vidējo izglītību un mūsu devīze “Andreja Upīša Skrīveru vidusskola – vieta Tavai izaugsmei” ir nemainīga.

Lasīt tālāk …

Skolas pieredze attālinātā mācību perioda laikā

Administrācija

Pēc pavasara brīvlaika rutīna ar ikdienas klātienes mācību darbu tika apgriezta kājām gaisā, jo līdz ar COVID-19 izplatību, nekavējoties savus ikdienas paradumus mainīja gan skolēni, gan skolotāji, skolas administrācija, vecāki, vecvecāki, tantes un krustvecāki… tātad, visi! Šis bija izaicinājumu un pašu konsekventi būvētas plānošanas un saplānotā īstenošanas laiks, jo katram un katrai, kas ir tieši vai netieši ir iesaistīti izglītības procesos, nācās pielāgoties, mainīties un sadzīvot ar jaunajiem apstākļiem. Mācību gads nule kā noslēdzies un ir pienācis laiks reflektēt par to, kā mums ir gājis. Lai noskaidrotu atbildi uz jautājumu, kādu pieredzi mūsu skola ir guvusi, lūdzām skolas skolotājus piedalīties aptaujā. Tajā kopumā piedalījās 29 skolotāji, reprezentējot sākumskolas, valodu, humanitāro, sociālo un eksakto mācību jomas. 

Lasīt tālāk …