“Panākumu Universitāte” 2013. mācību gadā piedāvā pilnveidoties!

Aktivitāšu plāns

akreditētas profesionālās pilnveides izglītības programmas

 „Panākumu Universitāte”

2013./2014.mācību gadam

 

Datums Aktivitāte Pedagogs Dalības maksa LVL
21. 09. 2013./sestdiena/ Pasākums pedagogiemZ/S „Dangas”, Ogres novads, Dambriežu audzētavā Aleksis Daume ?
15.10.2013.
/otrdiena/„Panākumu sesija”
Personības ideālu un paraugvērtību sistēma (P) Uldis LepersMāris Grigalis 4
12.11.2013.
/trešdiena/
Personības pamatstruktūra (P) Andris PētersonsAntra Laumane 2
11.12.2013./otrdiena/ Personība un pārmaiņas (P) Dita LūriņaJeva Karabesko 2
15.01.2014./trešdiena/ Konflikti.Konfliktu veidu klasifikācija.Konfliktu rašanās iemesli.(P) Sandis DūšelisAina Poiša 2
12.02.2014./trešdiena/ Prezentācijas māksla. (P) Andris MorkānsBaiba Sipeniece – Gavare 2
13.03.2014./ceturtdiena/ Pārliecināšanas māksla (P) Artūrs MednisRenāte Cāne 2
18.04.2014./piektdiena/Konkurss ar balvām Dabas dotību atklāšana un izkopšana (P) _ 4
08.05.2014./ceturtdiena/ Biznesa plāna sastādīšana un prezentācijas izstrāde (U) Ilze LasmaneMārtiņš Sirmais 2
13.05.-31.05.2013. Izstrādātā biznesa plāna prezentēšana Savā skolā vai individuāli Panākumu Universitātese-vidē  –
13.05.-31.05.2013. Ieskaite Individuāli
Panākumu Universitātese-vidē
 –

 

 

 

*Pedagogu sarakstā iespējamas izmaiņas

Programmas vadītāja                   Ilze Kalniņa

2013. gada 26. augusts

Apsveikumi, sākot jauno mācību gadu

No sirds sveicu Jūs Zinību dienā!

Katra mācību gada sākumā mēs dzirdam, cik svarīgu lomu cilvēka dzīvē spēlē izglītība.

To mums atgādina skolu direktori, skolotāji, vecāki un valsts amatpersonas. Un tā nav sakritība, jo izglītībai patiešām ir neatsverama loma un nozīme.

Izglītībai IR nozīmē. Un šo nozīmi un izglītības pienesumu neviens no mums nevar tā īsti novērtēt, kamēr pats mācās. Izglītības vērtību mēs sākam saprast 10-20 gadus pēc tam, kad esam beiguši mācīties un sākuši tālākās dzīves gaitas.

Lai gan, patiesībā, cilvēks mācās un pilnveidojas visu mūžu. Tomēr skolas, tehnikuma vai universitātes gadi ir tie, kas liek pamatu visai turpmākajai dzīvei.

Skolas pirmajos gados galvenais uzdevums ir iemācīties mācīties, kļūt zinātkāriem, šī vārda labākajā nozīmē.

Izglītība ir pamats cilvēka dzīvei, bet cilvēks ir valsts pamats. Šī ir nesaraujama ķēde.

Tāpēc visas attīstītās zemes izglītībai ir veltījušas milzum daudz uzmanības un resursu, liekot stabilus attīstības pamatus valstij kopumā.

Esmu pārliecināts, ka nedz izdaudzinātais “ekonomikas izrāviens”, nedz Latvijas reģionu attīstība, nedz valsts ekonomikas izaugsme kopumā, nevar piepildīties bez pamatīga ieguldījuma izglītībā. Un es novēlu mums visiem šo ieguldījumu piedzīvot.

Kvalitatīvu, stabilu un nākotnē vērstu izglītības sistēmu gaida un novērtēs visi – gan pedagogi, gan skolēni, gan studenti, gan vecāki, gan vecvecāki. Šis patiesi ir fundamentāls uzdevums un novēlējums visiem, un visvairāk mums – politiķiem.

Šogad Zinību dienu mums sanāk svinēt pat divas dienas. Novēlu, lai visiem tās paiet priecīgā uztraukumā, kārtojot burtnīcas un somas, bantes un baltos kreklus.

Jau pirmdien skolās visā Latvijā atskanēs pirmie zvani un atsāksies viens no interesantākajiem un aizraujošākajiem ceļojumiem Jūsu dzīvē – ceļojums zināšanu pasaulē.

Prieku, izturību, pacietību, radošumu un sapratni ikvienam šī ceļojuma dalībniekam!

Vj. Dombrovskis,

Izglītības un zinātnes ministrs

 

Aizvadīta 2012./2013.m.g. pēdējā skolas Pedagoģiskās padomes sēde

Edgars Bērziņš

Ceturtdien, 29.maijā notika pēdējā 2012./2013. mācību gada skolas Pedagoģiskās padomes sēde, kurā līdzās jautājumiem par Skolas attīstības plānu 2013./2014. – 2016./2017. mācību gadiem tika skatīti tādi jautājumi kā sadarbība ‘audzinātājs-skolēni-skolēnu vecāki’ un atskats uz paveikto starptautiskās sadarbības un realizēto projektu jomā.

Lasīt tālāk …

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

28. augustā Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konferencē Latvijas Universitātē piedalījās vairāk nekā 500 skolotāju, augstskolu mācībspēku, izglītības politikas veidotāju, ekspertu un uzņēmēju. No mūsu skolas šajā konferencē piedalījās I.Mačuļska, I.Gaņina, A.Sakse, E.Štekels un D.Martinsone.

Lasīt tālāk …

Zemgales reģionālā konference jaunatnes darba attīstībai – „IEVIRZI ZEMGALI!”

Piedalies Zemgales reģionālajā konferencē jaunatnes darba attīstībai „Ievirzi Zemgali!” Konference notiks 2013. gada 27. septembrī Mežotnes pilī (Mežotne, Bauskas novads).

Pasākuma programma pieejama šeit!

Pieteikuma anketa: http://ejuz.lv/evirziemgali

Lasīt tālāk …

Polo krekli un vestes ir pieejamas skolas kancelejā

Jau no rītdienas pl. 12 skolas kancelejā ir pieejami pasūtītie polo krekli un vestes!

Piesakies uz semināru projektu iesniedzējiem

Vēlies īstenot jauniešu apmaiņas un/vai jauniešu iniciatīvas projektu?
Tev ir vēlme izprast, kā pareizāk aizpildīt ES programmas “Jaunatne darbībā” projekta iesnieguma e-formu?
Gatavojies izstrādāt un iesniegt  programmas “Jaunatne darbībā” projektu uz 1. oktobra termiņu?

Lasīt tālāk …

Sveiciens skolotājiem uzsākot 2013./2014.m.g.!

Jau bērzu zaros zeltains lapu vilnis
Ar klusu rudens melodiju sveic.
Ar ziedu smaržām visi dārzi pilni-
Jo septembris mums labu rītu teic.

Mēs gaidām septembri kā senu draugu,
Ar kuru tikties vienmēr kāro sirds,
Jo līdz ar skolu visi mazliet augam,
Bet rudens ziedos vasara vēl mirdz!

 

20.augustā sākuma laiku paziņos MK vadītāji Skolas metodisko komisiju sanāksmes visiem skolotājiem
23.augustā 10.00 Skolas metodiskās padomes sanāksme I.Uzula
23., 26.08. 9.00 – 10.00 Informātikas kabinetā sākumskolas un citu skolotāju apmācība mācību materiālu sagatavošanā PowerPoint programmā L.Paula
29.augustā 8.00 Skolas telpu apskate (pēc atsevišķa grafika) direktors, saimniecības vadītājs, arodbiedrības pārstāvis
29.augustā 10.30

Pedagoģiskās padomes sēde

Darba kārtība:

1. Iesaistīšanās iespējas ESF un citos projektos. E.Bērziņš, I.Juhņeviča
2. Sadarbība klases audzinātājs- skolēni- skolēnu vecāki. M.Arcihoviča, S.Krasovska, I.Dika
3. 2012./2013.m.g. darba analīze I.Mačuļska, I.Uzula, V.Meroža
4. Skolas attīstības plāna 2013./2014.m.g. – 2016./2017.m.g. apstiprināšana I.Uzula
30.augustā 10.30

Pedagoģiskās padomes sēde

Darba kārtība:

1. Jaunā mācību gada atklāšana A.Miķelsone, R.Skrimble
2. 9. un 12.klašu absolventu tālākās gaitas. Dz.Znotiņa, I.Dika
3. Informācija par mācību procesa organizēšanu 2013./2014.m.g. I.Mačuļska
4. Ārpusstundu darbs skolā 2013./2014.m.g. V.Meroža
5. Informācija par e-klasi. A.Piruška
6. Cita informācija.

Programma “Jaunatne darbībā” piedāvā iespēju pilnveidot zināšanas

Apmācības Zemgales reģionā par āra dzīves aktivitātēm kā pieeju jauniešu līdzdalības veicināšanai.

Sīkāka informācija pieejama, atverot apmācību aprakstu, bet pieteikties var, aizpildot pieteikšanās anketu.

Estonian summer days through Finnish and Latvian eyes

Riitta Mikkola, Finland, Edgars Berzins, Latvia

We, Riitta from Finland and Edgars from Latvia participated in Estonian summer days in Põlvamaa in August. It was still nice summer, though we got also some rain. Programme of the seminar was very interesting and there was a lot to see. Here we summarize our experiences and impressions.

Lasīt tālāk …

Angļu valoda skolēniem un skolotājiem

SIA Izglītība ārzemēs 

Anglo Linguist angļu valodas mācību programma sadalīta pa tēmām, kas katra ilgst 2 nedēļas un mācības notiek 3 reizes nedēļā. Tā sniedz iespēju skolēniem apgūt angļu valodu online režīmā, kā papildinājumu skolā apgūtajam materiālam, atbilstoši savam vecumam un zināšanu līmenim, kā arī ļauj kontaktēties ar vienaudžiem no citām valstīm. Mācībām jāatvēl vien 15 – 20 minūtes laika, pie tam to var darīt kad vien skolēnam ir brīvs brīdis, jo viss, kas ir nepieciešams ir dators un interneta pieslēgums. Mācību gada beigās skolēns saņems sertifikātu. Ja skolā ir vismaz 10 individuālie programmas lietotāji, tad vienam angļu valodas skolotājam pieeja šai programmai ir bez maksas. Arī skola var iegādāties šo programmu, kas katra skolēna maksu par programmu krietni samazina.

Lasīt tālāk …

Vienotais skolas apģērbs 2013./2014. m.g. ir pieejams skolas kancelejā

1.-4. klašu skolēni pasūtītās skolas formas var saņemt skolas kancelejā no pl. 9.00 – 12.00 vai sazinoties pa tel. 27875376. Ir atvestas arī papildus vestes, kuras var pielaikot un iegādāties skolas kancelejā.

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju seminārs

D.Martinsone

Jau septiņus gadus mūsu skolas dabaszinātņu un matemātikas skolotāji darbojas projektā par mācību līdzekļu izstrādi un to efektīvu pielietošanu, pēdējos divos gados starp aktīvākajām skolām tika izveidots inovatīvās pieredzes tīkls un skolotājiem bija iespēja mācīties vienam no otra.

Lasīt tālāk …

Svarīgi!!!! Darba burtnīcu iegādi finansēs Skrīveru novada dome!

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties ar skolas direktoru, tel. 29105065 vai e-mail: aldis@skriveri.lv!

Valsts finansēs skolēniem nepieciešamās mācību grāmatas un darba burtnīcas

Saeimas deputāti trešajā, galīgajā, lasījumā pieņēma grozījumus Izglītības likumā, kas nosaka, ka valstij jāfinansē mācību literatūras, tostarp mācību grāmatu, tām pielīdzināto darba burtnīcu un citu izglītības satura apguvei paredzēto izdevumu, iegāde.

Lasīt tālāk …

Informācija vecākiem par skolas formām Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā

Rūpējoties par skolēnu vizuālo tēlu, skolas padome 28.05.2013. pieņēma lēmumu Nr.2 par skolēnu formu:

1) 2.-4. klašu skolēniem veste ir obligāta;

2) 5.-9.klašu skolēniem ir ieteicams polo krekls un džemperis.

Lai iepazītos ar skolas formu piedāvājuma vizuālo risinājumu, spiediet šeit!

Lasīt tālāk …

6.-8.klašu handbolisti sezonu noslēdz Zviedrijā

Aldis Rakstiņš

No 15. līdz 18.jūnijam Stokholmā notika EKEN CUP 2013” starptautiskais turnīrs handbolā, kurā piedalījās gandrīz 3000 dalībnieki no septiņām valstīm.

Lasīt tālāk …

Dabaszinātņu neklātienes konkursa noslēgums Latvijas Universitātē (LU)

Daiga Martinsone

No 17. – 19.jūnijam Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs (DZM IC) pirmo reizi organizēja radoši eksaktu trīs dienu pasākumu skolēniem, kura laikā 5. – 9.klases skolēni pētīja, eksperimentēja, sadarbojās, risināja netradicionālus uzdevumus dabaszinātnēs un matemātikā, lai papildinātu zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos un gūtu papildus motivāciju un interesi mācībās.

Lasīt tālāk …

LR Izglītības un zinātnes ministra V.Dombrovska apsveikums skolotājiem, noslēdzot mācību gadu!

Aizvadīti 9. un 12. klašu izlaidumi

Vija Meroža

Saistībā ar to, ka 9.klašu skolēni šogad sava plānotā izlaiduma laikā piedalījās sporta olimpiādē, 22.jūnijā notika divi izlaidumi – gan 9.klašu , gan 12. klašu skolēniem.

Lasīt tālāk …

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt