“Garā pupa” aicina pieteikt bērnus bezmaksas kultūrizglītojošām ekskursijām

Bērnu kultūras projekts „Garā pupa” jau piekto sezonu aicina Latvijas novadus, pagastus un skolas pieteikt bērnus bezmaksas kultūrizglītojošām ekskursijām Rīgā. Ekskursiju mērķis ir iepazīstināt ar kultūru bērnus no 6 līdz 12 gadu vecumam, kuriem reģionālās un sociālās nevienlīdzības vai vecāku kūtruma dēļ ir ierobežota pieeja kultūras aktivitātēm.

Lasīt tālāk …

Skolēnu ZPD aizstāvēšana [papildināts ar Bioloģijas un veselības zinātnes sekcijas vadītājas komentāru]

Aizvadīta skolēnu ZPD aizstāvēšana. Priecē fakts, ka visi skolas 10. un 11. klašu skolēni ir aizstāvējuši savus darbus. Uz II kārtu izvirzīti 3 skolēnu darbi:

  • A.Liepiņa, 11.a klase, “Kosmētika”, darba vad. sk. D.Martinsone
  • E.Mārtiņa, 11.aklase, “Ārstniecisko tēju izpēte un pagatavošana, darba vad. sk. D.Martinsone
  • U.A.Sprukte, 11.a klase, “Latvijas armija starptautiskajās misijās”, darba vad. sk. E.Bērziņš

Lasīt tālāk …

Seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2014. gada 28. februārī plkst. 10.00 organizē  semināru vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra darba kārtība pieejama šeit!

Lasīt tālāk …

Pavasara noskaņas skolā

Ilva Ievāne, skolotāja

Pavasaris straujiem soļiem tuvojas ne tikai dabā, bet atplaukst arī mūsu sirdīs. Mīlestības ziedos iekļautu Valentīndienu un ar smaidu sejā gaidīsim pavasari!

Maigums kā vilnis ieplūdis sirdī,
No skatiena kurā apstājas laiks,
Kā atvarā dziļā gremdēties liekot,
Un klusi teikt vārdus – ”Es Mīlu Tevi”
”Es Tevi Mīlu” – tik vienkārši vārdi,
Tomēr var nozīmēt tik ļoti daudz,
Teikti ar maiguma pārpilnu sirdi,
Klusi, bet patiesi no visas sirds.
Vārdi skan arī pilnīgā klusumā,
Kad saka tos skatiens, pieskāriens maigs,
Dvēseles balsī un sirdspukstā vienā,
Kad vārdi ir lieki, ja to ir par daudz.
”Es Tevi Mīlu” – skan pasaulē vienādi,
Lai kādā valodā tos arī neteiktu kāds,
Sirds valoda visur cilvēku sirdīs,
Kā maiguma vilnis pret otru vien plūst.
/Egils Dambis/

Atbildes uz jautājumu “Kas es esmu” tiek rastas PU lekcijā

Egija Matuseviča, 11.a klase

2014.gada 7.februārī mūsu skolas skolēni devās kārtējā braucienā uz Panākumu Universitāti, kas norisinās Biznesa augstskolā Turība. Šoreiz lektoru lomā iejutās divas sabiedrībā zināmas dāmas- Aina Poiša un Baiba Sipeniece- Gavare.

Lasīt tālāk …

Aktualitāšu konkursa janvāra 4.nedēļas un kopējie rezultāti

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Ir apkopoti jaunākie rezultāti aktualitāšu konkursā 6.-12.klasēm. Visa janvāra laikā skolēni ik nedēļu nosauca aktuālās norises Latvijā un pasaulē, pelnot punktus! Janvāra 4.nedēļas kopējie rezultāti ir redzami diagrammā! Varam sirsnīgi sveikt un sumināt 12.b, 10.b un 12.a klases skolēnus ar ieņemto goda pjedestālu! Savukārt pamatskolas posmā jāuzteic 7.a klases skolēni, kuri apsteidza pat trīs vidusskolas posma klases: 9.a, 10.a un 11.a klases.

Atskatoties uz aizvadīto mēnesi kopumā, iegūstam šādu ainu: ir notikuši 8 konkursi (4 pamatskolas posmā un 4 vidusskolas posmā), visa mēneša laikā vidēji no maksimālā skolēnu skaita 213 skolēniem ir piedalījušies  190 skolēni, vidēji iegūstot 59%! Rādītājs aug ik mēnesi un tas priecē un motivē ne tikai skolēnus, bet arī konkursa organizētāju! Janvāra kopējie rezultāti ir redzami diagrammā! Apsveicam 12.a klasi ar godpilno 1.vietu, otrajā vietā – 10.a klase, bet trešajā – 10.b klase! Tāpat veicam 7.a klasi, kura janvāra kop’vertējumā ir ieguvusi kodpilno 4.vietu!

Skolas EKO apdomes aktualitātes

Sintija Dzerkale, EKO padomes vadītāja

Līdz šim Eko padomes sastāvā norisinājušās divas kopīgas sēdes, kurās esam raduši gan jaunas idejas, gan uzlabojuši jau esošās. Daudzi skolēni aktīvi aizraujas ar šo EKO padarīšanu, un par to mums ir liels prieks! Skolēni izslēdz gaismu gaiteņos, kad to nevajag, rūpīgāk izturas pret ūdeni, izveidojuši arī klasēs makulatūras savākšanai domātas papīra kārbas, kā arī dažās no klasēm pat novērojamas ”Brīdinājuma lapiņas”, kas atgādina skolēniem – izslēgt gaismu, izvēdināt telpu, notīrīt tāfeli u.c. mūsu vides uzlabošanai tīkamas lietas. Skolā izveidots arī bateriju savākšanai paredzēts konteiners, kas drīzumā Agates Albakeites vadībā pārtaps par skaistu māksliniecisku koku, un mēs ik dienas varēsim vērot kā tas ”aug”, pateicoties savāktajām baterijām. Pagaidām esam vēl tikai ”jauniņie” šajā programmā, taču esam nostādījuši mērķi un uz to arī tiecamies. Nākamo mēnešu laikā vēl ir paredzēts arī mājas esošu -nederīgu elektropreču savākšana skolā, tā, ka nemetiet to vis laukā, bet paglabājiet, jo būs iespēja šo salauzto fēnu vai datora kasti nogādāt tam paredzētā vietā un būsim vēl par mazu drusciņu izglābuši vidi mums apkārt! Palīdzēsim skolai, palīdzēsim sev – DZĪVOSIM ZAĻĀK!

VIAA piedāvātās iespējas skolotājiem un skolēniem

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: nodarbības pilsonības pilnveidošanai

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija īsteno projektu “Inovatīvas starpdisciplīnāras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem”. Video sižetā uzzināsiet, ko var panākt ar fiziskām aktivitātēm un citiem pasākumiem. Skatīties video!

Tiešraides prezentācija par IKT pielietojumu karjeras atbalstā

19.02.2014. plkst. 14.30 (pēc Latvijas laika) ASV Floridas valsts universitātes profesors Džeimss P. Samsons karjeras atbalsta speciālistus tiešraides prezentācijā iepazīstinās ar „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietojumu Karjeras atbalstam”.

Izveidots rīks, lai iepazītu Eiropas Parlamentu

No 2012. gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. jūlijam biedrība „Sabiedriskās politikas centrs Providus” kopā ar partneriem no 7 valstīm – Vācijas, Nīderlandes, Polijas, Austrijas, Bulgārijas, Latvijas, Apvienotās Karalistes īsteno Grundtvig mācību partnerību projektu. Tā ietvaros izveido rīkus, ar kuru palīdzību pilsoņi tiek informēti par Eiropas Parlamentu un citiem nozīmīgiem jautājumiem Eiropas līmenī.

Japānas valdības stipendijas skolotājiem

Japānas vēstniecība Latvijā līdz 21. februārim pieņem pieteikumus konkursam uz Japānas valdības (Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģijas ministrijas) stipendiju vispārizglītojošo skolu pedagogiem.

Power of Non Formal Education – apmācības, lai palielinātu neformālās izglītības ietekmi uz jauniešiem

www.jaunate.gov.lv

„Power of Non Formal Education” ir apmācību kurss, kas domāts jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem, projektu koordinatoriem, apmācītājiem un jaunatnes politikas veidotājiem, kas vēlas uzzināt, kā izmantot neformālās izglītības pieejas jaunatnes darbā. Apmācību kurss notiks Latvijā no 2014. gada 15. līdz 20. aprīlim. Pieteikšanās: līdz 02.martam! Pieteikšanās iespējama līdz 2014. gada 02. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē! Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Lasīt tālāk …

Valsts pārbaudes darbi 2013./2014.mācību gadā

www.visc.gov.lv

VISC ir apkopojis visu aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem 2013./2014.mācību gadā. Te pieejams gan pārbaudes darbu norises grafiks, gan informācija par termiņiem, kādos tiek organizēti visi procesi, kas saistīti ar valsts pārbaudes darbu norisi un cita informācija:

1. 2013./2014.m.g. valsts pārbaudes darbu grafiks

2. Par iespēju kārtot CE augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 23.punktu ir iespēja pieteikties 2013./2014.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:1. Latvijas Universitātē; 2. Daugavpils Universitātē; 3. Liepājas Universitātē; 4. Vidzemes Augstskolā. Centralizētajam angļu valodas eksāmenam var pieteikties līdz 3.februārim, bet pārējiem centralizētajiem eksāmeniem – ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

3. Valsts pārbaudes darbu programmas

Sudoku turnīra kopsavilkums [+FOTO!]

Ilze Gaņina, matemātikas skolotāja

No 16. 12. 2013. – 30. 01. 2014. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā norisinājās SUDOKU turnīrs. Pirmā divas konkursa kārtas norisinājās neklātienē, kad skolēni mīklas risināja mājās. 30. janvārī notika turnīra trešā kārta – skolā, kur katram skolēnam uz laiku bija jāatrisina četras dažādas grūtības mīklas. Uz šo kārtu tika  uzaicināti 26 labākie pirmo divu kārtu mīklu risinātāji no 5. – 9. klasei. Uz mīklu risināšanu ieradās 21 skolēns. Īpaši sveicu pirmo vietu ieguvējus – Oto Ģiguli, Elīzu Šaiteri, Agati Albekeiti un Editu Dzērvi. Liels paldies visiem skolēniem par lielo aktivitāti mīklu risināšanā. Turnīra rezultātus var apskatīt tabulā.

Lasīt tālāk …

Rēķini galvā 2014.

Ilze Gaņina, matemātikas skolotāja

No 03.02. – 22.02. norisinās konkursa „Rēķini galvā 2014” otrais etaps. Konkursa neklātienes kārtas notiek mājas lapā  www.miksike.lv. Visi laipni aicināti pārbaudīt savus spēkus galvas rēķinos.

Matemātikas olimpiāde

Ilze Gaņina, matemātikas skolotāja

2014. gada 7. februārī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā norisināsies Matemātikas 64. olimpiādes 2. posms. Tajā piedalīsies 9. – 12. klašu skolēni no Aizkraukles, Neretas, Jaunjelgavas un Skrīveru novada.

Iespēja apmeklēt teātra izrādi 1.-6.klašu skolēniem

 Informējam  1. – 6.kl. audzinātājus par iespēju apmeklēt jauno muzikālu izrādi  “Ansītis un Grietiņa” . Izrāde ir izdevusies, tādēļ piedāvājam apmeklēt papildizrādes!

Lasīt tālāk …

Skolā viesojas LTV1 filmēšanas grupa [papildināts ar foto galeriju]

Ināra Plakane, 7.b klases audzinātāja

3. februārī skolā viesojās LTV1 filmēšanas grupa. Raidījuma “Gudrs un vēl gudrāks” veidotāji filmēja un intervēja skolas 7.b klases  skolnieci Liegu Krasovsku. Liega, piedaloties 7.klašu  erudīcijas spēlē, izcīnīja iespēju parādīt savas zināšanas spēles finālā. Filmēšanas grupa kopā ar Liegu  pabija matemātikas stundā, dramatiskā pulciņa nodarbībā un raidījuma vadītājs Kaspars Liegas klasesbiedrus intervēja skolas slidotavā. Turēsim īkšķus par Liegu  20.februārī, kad notiks raidījuma “Gudrs vēl gudrāks” fināla spēle Latvijas televīzijā.

Iespēja skolēniem piedalīties izaugsmes forumā!

Lai iepazīstos ar noteikumiem, spied uz attēla!

 

Aktualitāšu konkursa rezultāti (Janvāris, 3.nedēļa)

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Noslēdzies janvāra mēneša 3.aktualitāšu konkurss, kurā piedalījās 218 skolēni. Konkursa kārtība ir jau ierastā – skolēnim tiek piedāvāta iespēja norādīt aktualitātes Latvijā un pasaulē pēc pašu ieskatiem vai arī piedāvājot atbildēt uz jautājumiem. Janvāra 3.nedēļas rezultāti redzami diagrammā.

Skolas skolēniem godalgotas vietas latviešu valodas olimpiādē un publiskās runas konkursā

Aija Zvaigznīte, skolas Latviešu valodas, literatūras un vēstures Metodiskās komisijas vadītāja
Foto: S.Krasovska

Aizkraukles starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (27. janvāris) 11.-12.klašu grupā Adrim Ērglim – 2. vieta, Marta Taškāne -3. vieta, Elvita Krista Gailīte – atzinība. Skolotāja Santa Krasovska.

Publiskās runas konkursā (31.janvāris
)- Madara Kantāne -1. vieta, Sindija Grīsle -3. vieta (9.kl.) Skolotāja Dzintra Znotiņa.
Andris Ērglis- 3. vieta, Rūdis Eiduks- atzinība (12.kl.) Skolotāja Santa Krasovska

Apsveicam godalgotos skolēnus un skolotājus!

Skolēnu pašpārvaldes sēdes atskats

30.01. pašpārvaldes sēdē pārrunājām par februārī gaidāmajiem notikumiem – skolas “Ritmu karuselis” notiks 7. februārī. Tajā varēs piedalīties visi skolas skolēni; 14. februārī gaidāms februāra gaidītākais notikums – Valentīndiena. Visas dienas garumā skolā norisināsies dažādas atrakcijas – sirds pusīšu meklēšana, fotostūrītis, Valentīndienas pasts. Vakarā, skolas aktu zālē būs balle 8.-12. klasei. Tajā nominēsim karali un karalieni, ka arī piešķirsim dažādas nominācijas un vienkārši pavadīsim jauki Valentīndienas vakaru.

Skolas sporta laukumā uzlieta slidotava

www.skriveri.lv

Aizvadītajās brīvdienās slidot gribētājiem par prieku vidusskolas sporta laukumā uzlieta slidotava. Tā kā īsta sniega šoziem vēl nav, tad slidošana ir viens no retajiem ziemas priekiem, ko varam pašlaik baudīt, un daudzi skrīverieši šo iespēju jau izmantojuši. Aicinām arī citus slidot gribētājus pievienoties tiem, kuri jau apāvuši slidas un iemēģinājuši ledu!

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt