Veiksmīgi noslēdzies divus gadus ilgais darbs pie CLIL teorijas un metodikas apgūšanas

Edgars Bērziņš, projekta vadītājs, foto: V.Meroža

Otrdien, 31.maijā, noslēdzās divus gadus ilgais darbs pie skolas virzības uz daļēju mācību satura īstenošnu svešvalodā, īstenojot VIAA apstiprināto Erasmus+ KA1 projektu “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide CLIL ieviešanai” (Nr. Nr. 2014-1-LV01-KA101-000137). Projekta īstenošanas laikā skolas pedagoģiskais personāls apguva gan CLIL teorētiskos, gan praktiskos aspektus, apmeklējot LU PPF organizētos kursus, vadot nodarbību ar CLIL elementiem, kā arī piedaloties kopskaitā 12 mobilitātēs.

Lasīt tālāk …

Pieejami CE rezultāti; skolai 21.vieta valsts mērogā

www.auv.lv

Nu jau dažas dienas 12.klašu skolēniem ir pieejami Centralizēto eksāmenu rezultāti. Mēs tik tiešām var lepoties ar skolēnu sasniegumiem tajos un skolotāju ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus tiem. Kopumā raugoties valsts mērogā esam godpilnajā 21.vietā, apsteidzot 422 izglītības iestādes, kurās tika kārtoti centralizētie eksāmeni. Jāuzsver, ka skolas skolēni vidēji eksāmenus ir nokārtojuši 65,8% līmeni, lai arī valstī līmenis ir tikai 49,9% (par 15,9% augstāks rezultāts), bet no 1.vietas (Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas) mūs šķir tikai 18,7%!

Salīdzinot ar sadarbības novadu skolām, mēs esam augstākajā pozīcijā, jo Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola ir 55., Jaunjelgavas vidusskola – 56., Pļaviņu novada ģimnāzija – 94., bet Aizkraukles novada ģimnāzija – 95.vietā. Skolas direktora vārda sūtam situs sveicienus skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par labi padarīto darbu visa mācību gada un īpaši eksāmenu laikā!

Izlaidums: skolu absolvē 29 pamatskolēni un 24 vidusskolēni

www.auv.lv

Sestdien, 11.jūnijā, skolu piepildīja aktīva rosība, jo tika sumināti visi 9. un 12.klašu skolēni ar nozīmīgo panākumu dzīvē un posma noslēgšanos. Šogad pamatskolu absolvēja 29, bet vidusskolu – 24 skolēni. Patīkami priecēja gan vidusskolas klašu audzinātāju sagatavotās audio uzrunas, gan pamatskolas absolventu novēlējumi vecākiem. Fotogrāfijas no izlaidumiem pieejamas skolas Facebook lapā un mājaslapas foto galerijā (9.klašu izlaidums un 12.klašu izlaidums), bet klašu audzinātāju uzrunas, nospiežot pogu “lasīt tālāk”. 

Lasīt tālāk …

Noslēdzot mācību gadu, tiek veidots jaunais skolas attīstības plāns

Teksts: Edgars Bērziņš; foto: V.Meroža

Ceturtdien, 9.jūnijā, skolā bija vērojama ļoti liela rosība un intensīvs darbs, jo visas dienas garumā – no plkst. 10 līdz 16.30 – skolas skolotāji direktora un vietnieku vadībā atskatījās uz aizvadītajiem trīs mācību gadiem un radīja iestrādnes jaunajam skolas attīstības plānam 2016./2017. – 2018./2019. mācību gadiem.

Lasīt tālāk …

9. un 12.klašu izlaidumi jau pavisam drīz

No pirmā zvana, pirmā sola, no klases, kas jau gaida mūs,
Vēl pirmie draugi, pirmā skola uz visu mūžu prātā būs. (autors nezināms)

Sestdien, 11.jūnijā skolā notiks izlaidumi 9. un 12.klašu skolēniem. 9.klašu skolēnus aicinām sveikt plkst. 14.00, bet 12.klašu skolēnus – plkst. 18.00! 

Aicinājums absolventiem dalīties ar foto un video no salidojuma [papildināts]

Absolvent, Tev noteikti, ka ir fotogrāfijas un video no sestdien notikušā salidojuma, vai ne?
Dalies, sūtot tās uz salidojums@auv.lv un tās publicēsim gan šeit – mājaslapas galerijāgan skolas Facebook lapā!
P.S. Sūtot norādi, kas ir foto un video autors.

 

Latvijas minihandbola sezonas noslēgums Skrīveros

Teksts: Aldis Rakstiņš, treneris; foto: Jānis Lapiņš

Svētdien, 29.maijā, skolas stadionā pulcējās jaunie handbolisti (dzimuši 2005.gadā un jaunāki) Latvijas minihandbola sezonas noslēguma posma sacensībām. Sacensībās piedalījās 23 komandas, kurās spēlēja 130 dalībnieki, pārstāvot Jūrmalu, Auci, Vaiņodi, Rīgu, Ogri, Ludzu, Stopiņus un Skrīverus. Spraigā cīņās meiteņu grupā uzvarēja Skrīveru komanda, bet zēniem 2006.gadā dzimušo un jaunāku grupā godalgotās vietas ieguva: 3.vieta – Skrīveriem, 2.vieta – Jūrmalai, bet 1.vieta – Aucei. Savukārt 2005.gadā dzimušo jauniešu sacensībās 3.vietu ieguva komanda no Vaiņodes, bet 2. un 1. vietu – Srīveru komandas. Foto galerija

Aizvadīta skolas pēdējā mācību diena

www.auv.lv; foto: A.Katajs-Paeglis

Piektdien, 27.maijā, skolas skolēni un skolotāji, kā arī tehniskie darbinieki sagaidīja mācību gada noslēgumu. Pēc klašu audzinātāju stundas, kuras laikā skolēniem tika izklāstīta skolas vēsture, visi skolēni un skolotāji devās apskaut skolu un dziedāt tās himnu. Pēc himnas visi pulcējās stadionā, no kura gaisā tika palaisti ar hēliju un labām domām par skolu pildīti baloni, kas pacēlās strauji un aiznesa izplatījumā visu labo, ko domājam par mūsu mīļo Andreja Upīša Skrīvieru vidusskolu. Savukārt kā punkts uz “i” bija Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts, kurā mūs priecēs gan klavieru, gan saksafona, akordeona un pat instrumentālā ansambļa priekšnesums. Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Pēdējais zvans Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā [papildināts ar video]

Teksts: Ieva Cedere, foto un video: K.Lūse, 11.klase

Sākot gaitas pirmajā klasē katra bērna lielākais sapnis ir pieaugt un būt laimīgam. Katrs skolnieks gaida to maģisko mirkli, kad ar augstu paceltu galvu izsoļos pa skolas durvīm, pamās ardievas un dosies plašajā pasaulē. Vēl tikai nedaudz un šo mirkli piedzīvos 12.a un 12.b klases skolēni, taču šī gada 13.maijā viņi piedzīvoja emocionālo atvadīšanos no ikdienas Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas gaiteņos, ieskandinot Pēdējo zvanu.

Lasīt tālāk …

Vides spēles un lielā šaha galda atklāšana

Vija Meroža

24.maijā skolā notikasvinīgs pasākums – tika atklāts lielais šaha galds, ko izstrādāja skolēni sadarbībā ar mājturības skolotāju Aivaru kataju-Paegli un arī vides spēļu aktīva spēlēšana to izstrādātāju vadībā. Sākumskolas skolēni iesaistījās ar lielu prieku un azartu, tādējādi pasākums izvērtās jautrs un interesants.