EKOSKOLAS: Līdz ar pavasari pienācis laiks talkām un koku stādīšanai!

www.videsfonds.lv

Arī šogad Latvijas Ekoskolas, sadarbojoties ar AS „Latvijas valsts meži” (LVM), turpina īstenot pirms vairākiem gadiem starptautiskās Ekoskolu programmas aizsākto koku stādīšanas kampaņu.  Šī ir viena no sadarbības kampaņām starp Vides izglītības fonda Ekoskolu un „Izzini mežu” programmām.

Lasīt tālāk …

Zvaigznes grāmatnīca Aizkrauklē aicina piedalīties konkursā “Skaistus dzejoļus es rakstu….”

www.staburags.lv

Konkursa devīze ir “Dzejas rindas tālu skan…”.  Aicināti piedalīties  1. – 4.klases,  5. – 9. klases  un 10. – 12.klases skolēni.  Konkursā līdz 5. maijam jāiesniedz iepriekš nepublicēts dzejolis par  brīvi izvēlētu tematu.

Lasīt tālāk …

8.maijā skolas skolēni kārtos Eiropas eksāmenu

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Jau otro gadu skolas skolēni piedalīsies Eiropas eksāmenā, pārbaudot savas zināšanas ar Eiropas Savienību saistītos jautājumos. Lai pilnvērtīgi sagatavotos, vēstures stundu laikā notiks sagatavošanās darbi eksāmenam, lai šogad startētu labāk kā aizvadītajā gadā.

Lepojamies ar Mārča Grīnberga panākumiem

www.staburags.lv, 13.03.2015.

Varam patiesi lepoties ar Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas 2. klases audzēkņa Mārča Grīnberga panākumiem- Mārcis atlases kārtā kļuvis par prestižā  Ineses Galantes talantu konkursa II kārtas dalībnieku. Konkursa II kārta notiks 15. martā Rīgas 3. mūzikas skolā.

Lasīt tālāk …

[Papildināts] Aizvadīta Politikas un tiesību Vidzemes reģiona olimpiāde

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Pirmdien, 23.martā, Vidzemes augstskolā notika Politikas un tiesību Vidzemes reģiona olimpiāde, kurā 25 dalībnieku konkurencē skolu pārstāvēja Inese Bogopoļska (11.b klase) un Egija Matusēviča (12.a klase). Abas dalībnieces ieguva atzinību, kas vērtējams kā teicams sasniegums, ņemot vērā, ka skola minētās jomas olimpiādē startējusi nav jau ilgāku laiku. Olimpiāde sastāvēja no 4 daļām – esejas par aktuālu jautājumu (Ukrainas krīze, sankcijas pret Krieviju un vēlēšanu tiesību paplašināšana pilsoniskajai sabiedrībai), paplašinātajiem jautājumiem par ar politikas teoriju saistītiem jautājumiem un 60 jautājumu tests par politikas teorijas jautājumiem, piemēram, jēdzienu skaidrojums, politikas teorijas koncepti un izrpatne par tiem. Savukārt noslēdzošā daļa – diskusija par aktuālo – situāciju A-Eiropā.

Lasīt tālāk …

Divi skolas skolēnu zinātniski pētneiciskie darbi izvirzīti uz valsts konferenci

www.auv.lv

Piektdien, 27.martā, Jelgavā notika Skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu konference. Skolu tajā pārstāvēja 4 skolēni: L.Kalniņa, E.Čubare, R.Kaķe un R.Aņisimovs. Pēc spraigas darbu aizstāvēšanas un atbildēm uz auditorijas sagatavotajiem jautājumiem, uz valsts skolēnu ZPD konferenci tika izvirzīti L.Kalniņas un E.Čubares darbi. 

A. Upīša Skrīveru vidusskola ir saņēmusi licenci programmas AWARD īstenošanai

Ilva Viļuma, 9.b klase

Jau trešo gadu Skrīveru novadā darbojas AWARDieši – starptautiskās jauniešu programmas AWARD   dalībnieki. Jaunietes cenšas sasniegt savu individuālo mērķi kādā no jomām – brīvprātīgajā darbā, fiziskajās aktivitātēs un jaunu prasmju ieguvē. Šogad iepriecinām arī vecļaudis Skrīveru sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas”– sarunājamies, spēlējam galda spēles, palīdzam ikdienas darbos, vedam laukā pastaigāties, sveicam jubilejās.

Lasīt tālāk …

SMU Lieldienu gadatirgus

Daina Vancāne-Viļuma

28.martā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas  SMU „AUSV ekskursijas”  gidi piedalījās Pārnovadu uzņēmēju dienā 2015 . Skolas gidi reklamēja jaunus ekskursiju maršrutus, piedāvāja maršrutu bukletus, stāstīja par iespēju atpūsties Skrīveros dažāda vecuma ekskursantiem . Šobrīd aktuāla ir zaļā dzīvesveida piekritēju kustība, arī šādas aktivitātes ir iespējamas Skrīveros. Skrīveri atrodas ģeogrāfiski ļoti labā vietā, tāpēc arī aktīvajiem riteņbraucējiem ir iespēja ar saviem velosipēdiem iepazīt Skrīverus, izbraucot īso maršrutu 8 km garumā, vai garo maršrutu 16 km garumā. Skrīveru gidi Endīne Bērziņa, Lelde Hamriha un Ieva Cedere aicināja  apmeklēt Skrīverus skolēnu grupas no 1.-12.klasei.

Aizvadīta konkursa “Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks?” apbalvošana; skolai piecas godalgas

Edgars Bērziņš, vesutures skolotājs

Piektdien, 27.martā, O.Kalpaka Rīgas daiļamatniecības pamatskolā notika konkursa noslēguma pasākums, kurā tika pasniegti atzinības raksti un ceļazīmes uz Briseli. Pasākuma atklāšanā runāja skolas direktore, konkursa organizatori un Eiroparlamenta deputāts K.Kariņš. Pasākums pulcēja 25 labāko darbu autorus, kuru vidū bija pieci skolas skolēni – P.Zālīte (7.klase), A.Leitāne (8.b) un Ē.Siliņš (10.a), kuri saņēma atzinības rakstu un L.Krasovska (8.b) un E.Matusēviča (12.a), kuras ieguva ceļazīmi uz Eiroparlamentu Briselē. Saistībā ar skolas lielo aktivitāti, saņēmām papildus vienu ceļazīmi braucienam uz Briseli, kuru izmantos viens no skolotājiem, kurš sagatavoja skolēnus konkursam – S.Krasovska, D.Vancāne-Viļuma un E.Bērziņš. 

Jau otro gadu Skrīveros notiek „Zemes stunda”

Vija Meroža

Lietaina 28.marta vakara stunda. Šķiet, skrīverieši sēdēs siltā istabā pie televizora, taču – nē! Skrīverieši paņem lietussargus, izslēdz elektrību un dodas uz skolu, kur sāksies gājienu pa Skrīveriem, veltīts starptautiskajai Zemes stundai. Pie skolas jau sagatavots pārsteigums: uzslieta nojume,uzvārīta tēja, sacepti cepumi, spēlē un dzied trīs ģitāristi, darbojas ugunīgais foto stūrītis, sagatavota bērnu darbu izstāde ”Dod dzīvību reiz lietotam materiālam”.

Lasīt tālāk …

Veiksmīgi starti mājsturības valsts olimpiādē

Danute Podvinska, mājturības skolotāja

11. martā  Rīgā notika 11.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde. Olimpiādes pirmajā neklātienes kārtā piedalījās vairāk kā 300 dalībnieku, no kuriem 120 tika uzaicināti pierādīt savas prasmes klātienē LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. No mūsu skolas uzaicinājumu ieguva Agate Albekeite un Zanda Albekeite. Abas meitenes olimpiādē startēja pārliecinoši iegūstot augstākos vērtējumus. 5.klašu grupā Zanda Albekeite ieguva 3 vietu, bet 6.-7.klašu grupā Agate Albekeite – 1.vietu.

Gada logopēda balva skolas logopēdei un speciālajai pedagoģei Mariannai Miškai!

www.auv.lv

“Par ilggadīgu radošu darbību un ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā un profesionalitāti, sirds siltumu un cieņu attieksmē pret bērniem, nesavtīgu, praktisku dalīšanos pieredzē ar kolēģiem” – tāds ir pilns Gada logopēda balvas nominācijas apraksts, kuru aizvadītajā nedēļā saņēma skolas ilggadējā pedagoģe Marianna Miška.  Par kolēģi izsakās sākumskolas skolotāja M.Lesiņa: “Mūsu kolēģe Marianna savu logopēda darbu veic profesionāli, centīgi un mierīgi. Viņa uzmundrina skolēnus pārvarēt grūtības un rosina ar gaišu skatu lūkoties uz dzīvi.” Atsaucoties uz būtisko notikumu, aicinājām Mariannu uz interviju, lai noskaidrotu sīkāk par logopēda ikdienas darbu, iegūto balvu un mūsdienu jauniešu valodas spējām.

Lasīt tālāk …

Iespēja piedalīties konkursā “Fizikas pavasaris”

www.fondsviegli.lv

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” kopā ar apbalvojuma “Laiks Ziedonim” 2014.gada laureātu zinātnē Vjačeslavu Kaščejevu un Jauno Fiziķu skolu aicina Latvijas vidusskolu jauniešus piedalīties jaunrades konkursā “Fizikas pavasaris”, motivējot fizikas stundās apgūstamo vielu izprast caur jaunrades procesu. Projekta “Fizikas pavasaris” mērķis ir paplašināt jauniešu priekšstatus par fiziku, izmantojot populāro mūziku un jaunradi. Projekta mērķauditorija ir 10.-12.klašu skolēni un fizikas skolotāji.

Lasīt tālāk …

Iespēja apmeklēt uzņēmumus

Prakse.lv komanda

Ir sākusies elektroniskā pieteikšanās ekskursijām uz 55 uzņēmumiem Atvērto durvju nedēļas ietvaros. Ekskursiju laikā būs iespējams iepazīt uzņēmumu darbiniekus un darba procesus, uzdot sev interesējošos jautājums, kā arī pieteikties praksei un darbam. Ekskursijās vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties laicīgi! Ekskursijas notiks no 13.-17.aprīlim. Iepazīties ar ekskursiju sarakstu un pieteikt grupu ekskursijai varat portalā prakse.lv! Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Annemarī Šperliņu, anne@prakse.lv, 22029481

Latviešu valodas MA pārstāvji viesojas Bauskā

Santa Krasovska, latviešu valodas skolotāja

2015.gada 17.martā Aizkraukles starpnovadu latviešu valodas MA skolotājas devās uz Bauskas Valsts ģimnāziju, lai piedalītos literāri metodiskās pieredzes konferencē “Novada literatūras vērtību iepazīšana mācību procesā un ārpusstundu darbā”. Tajā piedalījās arī Bauskas, Kuldīgas, Skrundas, Dobeles un Iecavas novada skolu skolotājas.

Lasīt tālāk …

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt