Latvijas Universitāte: Parūpējies par iespēju studēt budžetā laicīgi!

Kā To izdarīt? PIEDALIES:    Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs;    LU SZF rīkotajā Radošajā konkursā žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās un reklāmā;    LU SZF rīkotajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā komunikācijas zinātnē, politikas zinātnē, socioloģijā un informācijas pārvaldībā;    LU SZF rīkotajā radošajā konkursā „Izveido savu mājas lapu!”    LU SZF rīkotajā skolēnu erudīcijas konkursā  „Zināt VARU!”.

Lasīt tālāk …

„Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”

Vija Meroža

3.aprīlī, pēc vides speciālistes Annas Zvejnieces aicinājuma, nolēmām piedalīties pašvaldībām izsludinātajā konkursā „Tīra jūra sākas tavā vannas istabā”. Konkursā iesaistījās 9.-12. klašu audzēkņi. Pasākuma laikā katrai komandai tika uzdots improvizācijas uzdevums atainot interesantā veidā noteikumus, kurus cilvēkiem būtu jāievēro, lai saglabātu jūru tīru.Nākamais uzdevums-atminēt Alias spēles vārdus, kas saistīti ar šo tēmu. Un pēdējais-atminēt ar dabu saistītas mīklas. Konkursa gaita tika filmēta un, cerams, ka tiks izveidots arī video. Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Apkopoti aktualitāšu konkursa marta 4.nedēļas un kopējie mēneša rezultāti

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Turpinot iesākto tradīciju, arī marta mēnesī skolēniem tika piedāvāta iespēja pārbaudīt savaas zināšanas aktuālajos jautājumos poilitikā, ekonomikā, kultūrā, mūzikā, kā arī citās jomās pēc pašu skolēnu ieskatiem. Konkursa noteikumi nav mainījušies: ik nedēļu skolēni raksta 10 aktualitātes pēc paša izvēles; tās tiek izvērtētas un skolēniem tiek p[iešķirti punkti 100% skalā. Par katru loģisku un aktuālu norisi – 10%! 4.marta nedēļas un marta mēneša rezultāti redzami zemāk!

Marta 4.nedēļa                                                                     Marta kopējie rezultāti

    

Jaunsargu nometne

Rūdis Eiduks, 12.a klases skolēns, 4.līmeņa jaunsargs

Šī gada pēdējo marta nedēļu 514.vienības jaunsargi pavadīja Nacionālo Bruņoto Spēku rīkotajā atlases nometnē. Tā norisinājās no 24. – 28.martam, Cēsīs NBS Instruktoru skolā. Svētdienas vakarā notika kandidātu ierašanās un Nacionālās Aizsardzības Akadēmijas lekcija-prezentācija par mācībām un profesionālo dienestu NBS.

Lasīt tālāk …

AFS organizē interaktīvu semināru par apmaiņas programmām 2014./ 2015. m.g.

www.esmaja.lv

8.aprīlī, pulkst. 16:30, “Eiropas Savienības māja” telpās norisināsies informatīvs seminārs par “AFS Starpkulturu programmas” vidusskolēnu apmaiņas programmām nākamajam 2014/2015. m/g. Seminara gaitā dalībniekiem būs iespēja tikties ar citiem interesentiem, dalīties ar pieredzi un kontaktiem. Pasākuma turpinājumā tiks stāstīta praktiska informacija par programmu valstīm, programmu saturu, dalībnieku kritērijiem un pieteikšanās termiņiem. Semināru apmeklēt aicinām gan jauniešus un to vecākus, gan skolu pārstāvjus/skolotājus iegūt plašāku skatījumu uz apmaiņas programmām un praktisku informāciju. Ludzu, aizpildiet reģistrācijas anketu, ja kāds no skolas plāno apmeklēt semināru!

Konkursa “CEĻOJUMS UZ OPERU” finālā iekļūst A.Ērglis (12.a) un K.Zablinskis (10.b)

www.lno.lv

Noslēgusies LNO Starptautiskās operas dienas ietvaros izsludinātā konkursa „Ceļojums uz operu”  pirmā kārta, kurā bija aicināti piedalīties 9. – 12. klašu skolēni. Konkursa pirmajā kārtā tika saņemtas 96 anketas no visas Latvijas, no pretendentiem tika izraudzīti trīsdesmit finālisti. A.Upīša Skrīveru vidusskolu konkursā pārstāvēja A.Ērglis (12.a), K.Zablinskis (10.b) un E.Matuseviča (11.a).

Pirmās kārtas uzvarētāji: Andris Ērglis, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Kristaps Zablinskis, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola,Evija A., Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, Agnese Abramāne, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Lasīt tālāk …

Maķedonijas valdības stipendija vidusskolēniem un studentiem bakalaura līmeņa studijām

www.viaa.gov.lv

Maķedonijas valdība aicina Latvijas vidusskolu pēdējās klases skolēnus vai studentus piedalīties stipendiju konkursā, lai studētu Maķedonijā kādā no bakalaura studiju programmām 2014./2015.akadēmiskajā gadā. 

Lasīt tālāk …

Skola pārstāvēta Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 5.konferencē

Angelika Liepiņa, 11.a klase

Šī gada 27.martā Jelgavā norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 5.konference.Tajā piedalījās 171 skolēns no 22 Zemgales novadu pašvaldībām. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu pārstāvēja Elīna Mārtiņa ar darbu veselības zinātnē “Ārstnieciskās zāļu tējas”, darba vadītāja skolotāja Daiga Martinsone un Uva Aiva Sprukte ar darbu vēsturē “Latvijas armija starptautiskajās misijās”, darba vadītājs skolotājs Edgars Bērziņš.

Lasīt tālāk …

Skolas dabaszinību olimpiādes rezultāti

Daiga Martinsone, dabaszinību skolotāja

Vārds, uzvārds Punkti  VIETA
Patrīcija Zālīte 95 1.
Jānis Tālbergs 88 2.
Rasa Pāvulēna 84 2.
Austra Pumpure 81 3.
Oto Ģigulis 80 3.
Kristiāna Salnāja 80 3.
Betija Zvejniece 78 Atzinība
Monta Kalēja 77 Atzinība
Ērika Vaira Leopolde 76 Atzinība

 

16.aprīlī PU lekcija: “No idejas līdz mērķa sasniegšanai”

www.pu.lv

Ceļš uz panākumiem – nav ērkšķiem pildīts un nesasniedzams, bet tas ir veiksmīgas idejas un mērķtiecīga darba izvēle.Lai paplašinātu jauniešu skatījumu uz savu iedeju realizāciju, Panākumu Universitāte ir sagādājusi interesantu lektoru un saistošu tēmu lekcijas.

Lasīt tālāk …

Iespēja 7.-12.klašu skolēniem: Pagarināts radošo darbu konkurss ES UN MANA DZIMTENE

www.rlb.lv

Pirmā radošo darbu konkursa iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014. gada 17. aprīlim! Darbus var iesniegt: lieteratūras skolotājām, vēsturē sk. E.Bērziņam, vizuālajā mākslā sk. I.Plakanei līdz 13.04. pl.24.00! Aktivitātes ietvaros notiek 2 radošo darbu konkursi 2 nominācijās – rakstisks darbs, vizuālās mākslas darbs. Pirmais konkurss (marts – maijs): radošais darbs “Es un manas mājas, mana ģimene”, “Es un mana skola”.
Otrais konkurss (septembris – novembris): Radošais darbs “Es un mani draugi, mana vide”, “Es un manas Latvijas nākotne”

Lasīt tālāk …

Lekcija par dažādām atkarībām 1. – 4.klašu skolēniem

Sintija Dzerkale, vidusskolas pašpārvaldes vadītāja

Mūsdienās jaunieši un nereti arī mazi bērni aizraujas ar dažādām neatļautām jeb atkarību izraisošām nodarbēm, kā piemēram, alkohola vai narkotiku lietošana, datorspēles vai smēķēšana. Tā kā mazie, 1. – 4.klašu bērni, parasti pieaugušajos klausīties nepatīk un viņi ātri nogurst, palīgā steidza vidusskolas pašpārvaldes meitenes un puiši! Lekcija bija bērniem ļoti saprotamā un vienkāršā valodā, tika iekļautas arī animācijas pamācības un zīmīgi fotoattēli, par kuriem bērniem bija gan šoks, gan dažviet pat smiekli. Daži no vidusskolēniem dalījās arī personiskajā pieredzē, lai auditorijai priekšā būtu dzīvs piemērs tam, kā nevajag darīt. Lasīt tālāk …

Skola pārstāvēta 13. starptautiskajos lasījumos humānajā pedagoģijā

Santa Krasovska, humānās pedagoģijas lasījumu dalībniece, latviešu valodas skolotāja

Šī gada 19.-23. martā Gruzijā Tbilisi Universitātē notika 13.starptautiskie lasījumi humānajā pedagoģijā. Tajos piedalījās ap 700 skolotāju no 18 valstīm un autonomajām republikām. Šī gada lasījumu tēma bija „Skolotājs”.
Pirmajā dienā Latvijas delegācija apmeklēja Tbilisi 1.eksperimentālo skolu, kur varēja vērot atklātās stundas, un bērnu radošo studiju „Basti Bubu”. Otrajā dienā devāmies uz Kahetijas novadu, lai ciemotos Humānās pedagoģijas attīstītāja Šalvas Amonašvili mājā.

Lasīt tālāk …

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec”

Ilva Ievāne, mājturības skolotāja

Mērķis:
1.Stiprināt skolēnu nacionālo identitāti un valstisko apziņu, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
2. Veidot savas tautas kultūras izpratni citu Eiropas tautu kultūru kontekstā.

Risinot konkursa tēmu „Trejdeviņas saules lec” un ņemot vērā, ka 2013.gadā skolas skolēni saules tēmu ir pētījuši latviešu etnogrāfijā un kultūrā, bet 2014.gadā atzīmējami Latvijas dalības Eiropas Savienībā 10 gadi un gatavojamies Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā, A. Upīša Skrīveru skolas skolēni vizuālās mākslas (skolotāja Ināra Plakane) un mājturības stundās (skolotāja Ilva Ievāne) tika aicināti pētīt saules zīmi, simbolu, jēdzienu ES dalībvalstu tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā (mākslā, literatūrā, arhitektūrā u.c.), iegūtās atziņas realizējot vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbos.

Lasīt tālāk …

Noslēgusies izstāde-darbnīca “Prom no mājām” [+FOTO]

Edgars Bērziņš, izstādes organizators. Foto: V.Meroža, E.Bērziņš

Pieminot 1949.gada deportācijās izvestos un svešumā palikušos, skolēniem, skolotājiem, skolas viesiem un citiem interesentiem skolā visas aizvadītās nedēļas (24.-31.03.2014.) garumā bija iespēja aplūkot izstādi-darbnīcu “Prom no mājām”. Izstādi apmeklēja visas skolas klases, arī skolotāji un Latvijas Represēto apvienības Skrīveru nodaļa. Vēlos izteikt pateicību visiem skolas skolēniem un skolotājiem, kuri apmeklēja izstādi, īpašs paldies 1.-5.klašu audzinātājām, kuras atrada laiku, lai skolēnus atvestu uz skolas aktu zāli, lai iepazīstinātu ar nozīmīgo un skumjo notikumu Latvijas vēsturē. Tāpat paldies skolas dienesta viesnīcas vadītājai M.Burkai par palīdzību rekvizītu sagādē. Būtiski, ka līdz ar vēsturiskā notikuma norišu iepazīšanu, skolēni pilnveidoja arī savu izstāžu apmeklēšanas kultūru.

Skolēniem godalgotas vietas konkursā “Man nozīmīga sociālo zinību tēma”

Silvija Strautmane, sociālo zinību skolotāja

28.03. notika Aizkraukles un sadarbības novadu konkurss 6.-9. klašu skolēniem “Man nozīmīga sociālo zinību tēma” ar mērķi veicināt dziļāku sociālajās zinībās apgūstamo tematu izpratni, kā arī vērtēt savu mācīšanās procesu, rosināt skolēnus attīstīt savas IT izmantošanas un skolēnu publiskās uzstāšanās prasmes.

A. Upīša Skrīveru vidusskolu pārstāvēja skolotājas Santas Krasovskas un Silvijas Strautmanes sagatavotie skolēni: Patrīcija Zālīte (6.kl) sagatavoja prezentāciju par tēmu “Mans uzturs” (ieguva 1.vietu) , Ieva Brenčeva( 8.b klase) un Kristīne Juste (8.b klase) kopīgi sagatavoja prezentāciju par tēmu “Skolotāju un skolēnu savstarpējās attiecības ” (ieguva 2.vietu). Konkursa vērtēšanas komisija ar interesi noklausījās tādas tēmas kā : “Fobijas”, “Vitamīni”,”Minerālvielas,” “Likumdošana” un citas.

Zemes stunda Skrīveros

Vija Meroža

Mēs netaupām elektroenerģiju, mēs skaitām to! Cik daudz enerģijas ietaupītos, ja visa pasaule vienu dienu vienotos ne tikai domās, bet arī darbos katru dienu un katru stundu dzīvot dabai draudzīgāk!

Lasīt tālāk …

Netradicionālā modes skate [papildināts ar foto]

Vija Meroža. Foto: D.Vancāne-Viļuma, V.Meroža

Piektdiena, 28.04.2014. Ļoti aktuāls temats jauniešiem un skolēniem ir mode.Taču šajā vecumā nav viegli runāt par modi, jo nevienmēr ir iespējams sekot modes tendencēm.Protams, mode ir ļoti atkarīga no tā, cik skolēns varētu ieguldīt līdzekļu, lai iegādātos ko jaunu un modīgu.
Tā kā skola iesākusi eko skolu ceļu, tad nolēmām attīstīt skolēnu radošo domāšanu, izmantojot jau reiz lietotus materiālus. Kopumā pagatavoti bija 9 tērpi.Visčaklākā izrādījās 5.a klase, kura radoši iekļāva reiz lietotos materiālus,pagatavojot trīs tērpus Arī 7.a klases bērni bija pacentušies.Viņu darbu arsenālā bija divi tērpi.Pārējie skatītāju uzmanībai veltīja vienu tērpu.Paldies visiem, kuri atbalstīja šo pasākumu.

Apkopoti februāra mēneša un marta 3.nedēļas aktualitāšu konkursu rezultāti

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Pagājis jau krietns laiks, kopš pēdējo reizi tika organizēts aktuialitāšu konkurss un publicēti rezultāti. Atskatoties uz februāra rezultātiem, esam patīkami pārsteigti, jo 7.a klase ir uzstādījusi augstāko rādītāju starp visām klasēm! Apsveicam! Savukārt, atskatoties uz šajā nedēļā (marta 3.nedēļa) sniegtajām atbildēm, klašu vidējie rezultāti ir vēl interesantāki! Ar tiem aicinu iepazīsties diagrammā! Paldies skolēniem par piedalīšanos un viņu vecākiem, klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem par regulāro darbu skolēnu izglītošanā par aktuālajām norisēm Latvijā un pasaulē!

Februāra mēneša rezultāti.

Marta 3.nedēļas rezultāti.

Vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti

Ināra Plakane, vizuālās mākslas skolotāja

6.martā Aizkrauklē notika starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde. Skrīveru vidusskolu pārstāvēja 9 skolēni. 1. vietu savā vecuma grupā ieguva Beāte Rumpāne 2.klase, Evija jMārtiņa 5.klase un Ieva Cedere 9.klase. 2.vieta Kalvim Kalniņam 3.-4. klašu grupā un 3. vietas- Terēzei Barkānei 2.klase un Betijai Zvejniecei 6.klase. 7.-8. klašu grupā Eiranai Ostrovskai 7.klase, Annai Barkānei 8. klase un 3.klases skolniecei Anetei Zirnītei atzinības. Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem par uzņēmību, drosmi un izturību!

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt