“Gudrs vēl gudrāks” filmēšanas grupa filmē skolā

Santa Krasovska, Kalvja latviešu valodas un literatūras skolotāja

Otrdien, 12.maijā, skolā viesojās TV1 raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” filmēšanas grupa, lai nofilmētu 5.klases skolēna Kalvja Kalniņa vizītkarti. Filmēšanas process notika gan mācību stundu, gan ārpusklases nodarbību laikā kā skolas iekštelpās, tā ārpus tām. Raidījums ar Kalvja piedalīšanos būs skatāms piektdien, 15.maijā, 19.00.

 

Skolas paveiktais 2014./2015.mācību gadā EKO jomā (tēma Mežs)

Vija Meroža, EKO skolas projekta koordinatore skolā

Esam aizvadījuši notikumiem bagātu mācību gadu, kura laikā ir notikuši daudz un dažādi notikumi EKO jomā, sākot ar aktivitātēm skolēniem, skolotājiem, skolas viesiem un sabiedrības izglītošanai kopumā. Kā trīs būtiskākos notikumus var minēt: EKO skolas nosaukuma iegūšana, starpskolu EKO forums un EKO tēmu iekļaušana mācību saturā visos mācību priekšmetos. Šajā gadā paveikto var apskatīt gada atskaites prezentācijā:

Šajā mācību gadā EKO programma tika īstenota, izmantojot arī plānošanas dokumentus. Tos var apskatīt un izpētīt šeit:

Mācību gada likā notika 4 EKo padomes sēdes. Pārrunāto var apskatīt un izpētīt šeit:

Skolas komandai 2.vieta “Ghetto startup” sacensībās

Anna Fedotovska, konkursa dalībniece

Februāra vidū Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā viesojās Tallink pārstāvis Raimonds Šastakovičs un Izaugsmes foruma pārstāvis Jaroslavs Romanovičs, lai informētu jauniešus par Ghetto Startup konkursu. Pavisam šādas tikšanās notika aptuveni 100 Latvijas skolās. Lai gan mūsu skolā informatīvā stunda bija paredzēta tikai 11.b un 12. klasei, ar skolotājas atļauju devāmies arī mēs.

Lasīt tālāk …

10. klase apciemo Pārogres dzīvnieku patversmi

Ramona Barkāne, 10.klase

Katru gadu pavasarī mūsu skolā tiek rīkota labo darbu nedēļa. Tās laikā visi viens otram biežāk velta smaidus, komplimentus un izpaužas dažādos citos veidos, iepriecinot cits citu. Šogad 10. kasei labo darbu nedēļa pārvērtās labo darbu mēnesī, kura laikā mēs vācām barību, segas un dažādas mantiņas, ko aizvest sunīšiem un kaķīšiem uz Pārogres dzīvnieku patversmi.  Saulainā piektdienā, kad bijām apstaigājuši vairākas klases un savākuši visu saziedoto, devāmies uz Pārogri. Tur mūs sagaidīja jauka un ļoti pretimnākoša veterinārārste, kas atļāva mums doties pastaigā ar dažiem no tur mītošajiem suņiem. Neviens cits nespēj dāvāt tik daudz prieka un mīlestības kā šie dzīvnieciņi, kam tik varbūt nav tik ļoti paveicies. Mājās atgriezāmies patīkami noguruši un, ceram, ka arī nākamgad mums tiks dota iespēja apciemot šo Pārogres dzīvnieku patversmi.

Skolā skatāma Okupācijas muzeja izstāde “Rokas nost no Latvijas”

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

No 7. līdz 15.maijam skolā būs skatāma Okupācijas muzeja sagatavotā ceļojošā izstāde “Rokas nost no Latvijas”, kurā sniegts ieskats latviešu likteņos II Pasaules kara laikā, kad tie tika mobilizēti PSRS un Nacistiskās Vācijas armijās. Izstādi papildina materiālās liecības (prese, orģināla Sarkanās armijas kareivja uniforma, lādiņu čaulītes, prese utt.) par kareivju dzīvi kara laikā, kas novietota līdzās izstādei. 12.klases skolniece A.Strazdiņa uzsver: “Vairāki tūkstoši karavīru tika mobilizēti, lai cīnītos vienos vai otros spēkos. Ilgas pēc mājām, cerība par labāku dzīvi un mīļoto cilvēku atkal satikšanos – tādas domas klejoja ap ikvienu latvju vīru nu jau gandrīz pirms 80 gadiem. Cik ļoti situācija mūsdienās ir uzlabojusies? Vai mēs spējam to novērtēt? Izstādē meklējām informāciju, lasījām, analizējām un daudz iemācījāmies. Par vēstures avotiem kalpoja izkārtnes ar dažādām fotogrāfijām, piezīmēm, cilvēku stāstiem, vēstulēm, dokumentiem, kā arī dažādi laikraksti. Bija iespējams arī apskatīties uz īstu to laiku kareivju uniformu. Lielāku priekšstatu par situāciju tālajā 1941./1942. gadā palīdzēja gūt mūsu vēstures skolotājs Edgars Bērziņš.” Vēstures stundās izstādi apmeklēs 6.-12.klašu skolēni, savukārt 1.-5.klašu skolēni izstādi apmeklēs pēc pašu vai skolotāju iniciatīvas. Foto atskats pieejams GALERIJĀ

Panākumu universitāti (PU) absolvē 10 skolas skolēni

Lelde Kalniņa, 11.klases skolniece, PU absolvente

8.maijā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni devās uz 2014./2015.m.g. noslēguma pasākumu profesionālās pilnveides izglītības programmas „Panākumu Universitāte” ietvaros. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad jaunieši varēja piedalīties konkursā, kur varēja laimēt vērtīgas balvas – 25% vai 100% atlaidi mācībām biznesa augstskolā „Turība”. No mūsu skolas konkursā piedalījās 12. klašu skolēni.

Lasīt tālāk …

Paaudžu solidaritātes diena Krapes muižā

Patrīcija Zālīte, 7.klase

Ceturtdien, 30.aprīlī,7. klases skolēni devās uz Krapi pie savas klasesbiedrenes Austras Pumpures vecākiem, lai uzzinātu ko vairāk par latviešu tradicionālajiem mūzikas instrumentiem.

ekskursija1ekskursija2 Lasīt tālāk …

Olimpiāžu rezultāti aprīlī

Skolas administrācija

Apkopoti skolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs apriļā mēneša ietvaros:

  • 16. aprīlī elektroniskā veidā notika starpnovadu 4. klašu matemātikas olimpiāde. Bērni bija rūpīgi gatavojušies, un viņus priecēja iespēja darbu veikt datorizēti. 121 dalībnieka konkurencē veicās labi arī mūsu skolēniem. 2. vietu ieguva Sanija Petroviča (2. no kreisās) un Artūrs Eduards Vorps ( 4. no kreisās). Atzinību saņēma Laura Andersone (1. no kreisās), Lāsma Rutkovska (3. no kreisās), Daniela Bišofa (4. no kreisās) un Mārtiņš Matvejevs ( 6. no kreisās). Visiem prieks par padarīto!

  • 29. aprīlī Rīgā VISC rīkoja Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes 8.-9.klašu grupas laureātu sveikšanu. Pēc aizkustinošiem vārdiem un emocionāli bagāta konkursa AUSV 9.b klases skolniece Ilva Viļuma saņēma sudraba medaļu un balvas, viņas skolotāja Santa Krasovska saņēma atzinības rakstu, sagatavojot Ilvu valsts olimpiādei.

  • Vizuālās mākslas olimpiādē: II vieta Zandai Albekeitei, II vieta Eiranai Ostrovskai, atzinība Annai Barkānei.
  • Informātikas olimpiādē III vieta Dāvim Matisonam, III vieta Eduardam Lasmanim.
  • 24. aprīlī 4. klases skolnieces Kate Korņejeva, Anete Zirnīte un 7. klases skolniece Elvīra-Monta Moisejeva, kā arī vizuālās mākslas skolotāja Ināra Plakane devās uz Bausku uz Zemgales reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Rakstu darbi” noslēgumu. Anetei šajā konkursā I pakāpes diploms un mums ar Kati II pakāpes diplomi. Mūsu darbi ceļos tālāk uz Rīgu, un tos Dziesmu un deju svētku laikā varēs apskatīt Dzelzceļa muzejā.(Teksts:  Elvīra Monta Moisejeva, 7. klase)

Aizvadīts EKO pasākums „Pirmais vilnis”

Vija Meroža

30.aprīlī 17 Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni piedalījās ANĢ organizētajā eko pasākumā „Pirmais vilnis”. Šajā dienā tika organizēta pie Daugavas esošo skolu apvienība, kurā nolēma katru gadu tikties kopā, lai vairāk izzinātu mūsu dzimto upi Daugavu, tās ūdeņus, nozīmi, sniegtu iespējamo palīdzību.

Lasīt tālāk …

“Mēs varam labāk!” 8.a klasei 2.vieta aprīļa mēnesī! Apsveicam!

www.e-klase.lv

Skolēnu sekmju progresa konkursā Mēs varam labāk! sākas pēdējais sacensības mēnesis. Šodien paziņojam konkursa aprīļa rezultātus. Raugoties uz konkursa aprīļa rezultātiem, vairākas klases ir atkārtoti iekļuvušas topā. Sekmju progresa līderi aprīlī: klases, kuras sasniegušas lielāko progresu (%) sekmju vērtējumos, salīdzinot ar 1. semestra noslēguma vērtējumiem: 8.klašu grupā 1.vieta – Rīgas Franču liceja 8.a klasei – 4.108%, (Rīgā), 2.vieta – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 8.a klasei – 3.820%, (Zemgales reģions) un 3.vieta – Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 8.c klasei, 3.563% (Rīga).

Apkopoti aktualitāšu konkursa aprīļa mēneša rezultāti

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Kā ikvienam procesam, tā arī aktualitāšu konkursam tiek meklēti risinājumi efektīvākai rezultātu salīdzināšanai un līdz ar to arī analīzei. Minētā iemesla dēļ aprīļa mēnesī iknedēļu konkursa rezultāti netika publicēti, lai, noslēdzot aprīļa mēneša konkursu, varētu redzēt pilnīgāku kopainu. Šajā mēnesī notika 3 konkursi, kuros 6.-12.klašu grupā no maksimālā skolēnu skaita – 186 skolēniem – piedalījās vidēji 91,4% jeb 170 skolēni. Divos no konkursiem (1. un 3. konkursi) tika sagatavoti jautājumi, bet vienā (2.konkurss) – dota iespēja skolēniem pašiem uzrakstīt 10 aktualitātes, kas notiek Skrīveros, Latvijā un pasaulē ekonomikā, kultūrā, politikā u.c. jomās. 

Rezultāti:

Aprīļa 1.konkurss Aprīļa 2.konkurss
Aprīļa 3.konkurss

Savukārt aprīļa mēneša kopējie rezultāti redzami šajā diagrammā:

“Eiropas eksāmens” – 8.maijā

Zane Ieviņa, SIA “P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”

Mudinot Latvijas iedzīvotājus, īpaši skolēnus, būt zinošiem un kompetentiem jautājumos par Eiropas Savienības aktualitātēm un citiem nozīmīgiem tematiem, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina ikvienu interesentu šā gada 8. maijā piedalīties “Eiropas eksāmenā”, ko tiešsaistē varēs kārtot www.esmaja.lv. Šajā mācību gadā skolēni eksāmenu kārtos necentralizēti – pēc saviem ieskatiem, apmeklējot konkursa mājas lapu!

Lasīt tālāk …

Vecāki aicināti apmeklēt topošo pirmklasnieku pasākumu

www.auv.lv

2015.gada 7.maijā plkst. 17.00 topošo pirmklasnieku vecāki aicināti uz topošo pirmklasnieku pasākumu. Pasākuma laikā ameklētājus priecēs pirmklasnieku koncerts, tāpat būs iespēja tikties ar skolas vadību, psihologu un skolotājiem, kā arī iepazīties ar aktuālo informāciju un uzzināt atbildes uz jautājumiem par mācību procesu 1.klasē 2015./2016.mācību gadā. Inese Uzula, direktora vietniece mācību darbā uzsver: “Tikšanās laikā būs iespēja iepazīties ar svarīgāko par mācībām 1.klasē un tikties ar topošo pirmo klašu audzinātājām – tie ir divi būtiski iemesli, kādēļ apmeklēt šo pasākumu!”

Par radošajiem darbiem fizikas stundās

 Sintija Rūze, fizikas skolotāja 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9. klases skolēni fizikas stundās ne tikai risina uzdevumus un veic laboratorijas darbus, bet arī izmēģina roku modeļu veidošanā. Ar lielu aizrautību skolēni veidoja mūsu Galaktikas modeli. Viņu rīcībā bija papīrs, šķēres, līme, vate un spīdumi – zvaigznēm. Caur modeļa veidošanu skolēni apguva jēdzienus – zvaigžņu sablīvējums, spirālveida galaktika, Piena ceļš jeb Galaktika. Skolēniem radās izpratne par to, kur atrodas Saules sistēma.

Lasīt tālāk …

Skolas skolēni pirmo reizi piedalās astronomijas olimpiādē

Sintija Rūze, fizikas skolotāja

25. aprīlī Rīgā Latvijas Universitātes galvenajā ēkā notika Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes otrā kārta, kur Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu pārstāvēja 8. klases skolniece Alise Leitāne, viņas konkurenti bija 12 klases skolnieki un jāteic, ka astronomiju 8. klasē praktiski nepalūko. Pirmā kārta notika 16. aprīlī tiešsaistē, kur Alise starp mūsu skolas audzēkņiem no 8., 9. un 10. klases uzrādīja vislabākos rezultātus.

Ja pirmajā kārtā jautājumi bija vairāk risināmi, tad klātienes kārtā uzdevumi bija vairāk par Saules sistēmu un planētām. Skolēniem vajadzēja 15 minūtēs atbildēt uz vairākiem jautājumiem gan rakstiski, gan mutiski. No 41 olimpiādes dalībnieka Alise ierindojās 12. vietā, kas, ņemot vērā to, ka pārsvarā piedalījās 12. klašu audzēkņi, 8. klases skolniecei ir augsts sasniegums. Kamēr Alise gaidīja savu kārtu, astronomijas profesors Ilgonis Vilks izrādīja Candera muzeju, kā arī bija iespēja vērot universitātes teleskopā Rīgas panorāmu.

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt