Skolas dabaszinību olimpiādes rezultāti

Daiga Martinsone, dabaszinību skolotāja

Vārds, uzvārds Punkti  VIETA
Patrīcija Zālīte 95 1.
Jānis Tālbergs 88 2.
Rasa Pāvulēna 84 2.
Austra Pumpure 81 3.
Oto Ģigulis 80 3.
Kristiāna Salnāja 80 3.
Betija Zvejniece 78 Atzinība
Monta Kalēja 77 Atzinība
Ērika Vaira Leopolde 76 Atzinība

 

16.aprīlī PU lekcija: “No idejas līdz mērķa sasniegšanai”

www.pu.lv

Ceļš uz panākumiem – nav ērkšķiem pildīts un nesasniedzams, bet tas ir veiksmīgas idejas un mērķtiecīga darba izvēle.Lai paplašinātu jauniešu skatījumu uz savu iedeju realizāciju, Panākumu Universitāte ir sagādājusi interesantu lektoru un saistošu tēmu lekcijas.

Lasīt tālāk …

Iespēja 7.-12.klašu skolēniem: Pagarināts radošo darbu konkurss ES UN MANA DZIMTENE

www.rlb.lv

Pirmā radošo darbu konkursa iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014. gada 17. aprīlim! Darbus var iesniegt: lieteratūras skolotājām, vēsturē sk. E.Bērziņam, vizuālajā mākslā sk. I.Plakanei līdz 13.04. pl.24.00! Aktivitātes ietvaros notiek 2 radošo darbu konkursi 2 nominācijās – rakstisks darbs, vizuālās mākslas darbs. Pirmais konkurss (marts – maijs): radošais darbs “Es un manas mājas, mana ģimene”, “Es un mana skola”.
Otrais konkurss (septembris – novembris): Radošais darbs “Es un mani draugi, mana vide”, “Es un manas Latvijas nākotne”

Lasīt tālāk …

Lekcija par dažādām atkarībām 1. – 4.klašu skolēniem

Sintija Dzerkale, vidusskolas pašpārvaldes vadītāja

Mūsdienās jaunieši un nereti arī mazi bērni aizraujas ar dažādām neatļautām jeb atkarību izraisošām nodarbēm, kā piemēram, alkohola vai narkotiku lietošana, datorspēles vai smēķēšana. Tā kā mazie, 1. – 4.klašu bērni, parasti pieaugušajos klausīties nepatīk un viņi ātri nogurst, palīgā steidza vidusskolas pašpārvaldes meitenes un puiši! Lekcija bija bērniem ļoti saprotamā un vienkāršā valodā, tika iekļautas arī animācijas pamācības un zīmīgi fotoattēli, par kuriem bērniem bija gan šoks, gan dažviet pat smiekli. Daži no vidusskolēniem dalījās arī personiskajā pieredzē, lai auditorijai priekšā būtu dzīvs piemērs tam, kā nevajag darīt. Lasīt tālāk …

Skola pārstāvēta 13. starptautiskajos lasījumos humānajā pedagoģijā

Santa Krasovska, humānās pedagoģijas lasījumu dalībniece, latviešu valodas skolotāja

Šī gada 19.-23. martā Gruzijā Tbilisi Universitātē notika 13.starptautiskie lasījumi humānajā pedagoģijā. Tajos piedalījās ap 700 skolotāju no 18 valstīm un autonomajām republikām. Šī gada lasījumu tēma bija „Skolotājs”.
Pirmajā dienā Latvijas delegācija apmeklēja Tbilisi 1.eksperimentālo skolu, kur varēja vērot atklātās stundas, un bērnu radošo studiju „Basti Bubu”. Otrajā dienā devāmies uz Kahetijas novadu, lai ciemotos Humānās pedagoģijas attīstītāja Šalvas Amonašvili mājā.

Lasīt tālāk …

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec”

Ilva Ievāne, mājturības skolotāja

Mērķis:
1.Stiprināt skolēnu nacionālo identitāti un valstisko apziņu, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
2. Veidot savas tautas kultūras izpratni citu Eiropas tautu kultūru kontekstā.

Risinot konkursa tēmu „Trejdeviņas saules lec” un ņemot vērā, ka 2013.gadā skolas skolēni saules tēmu ir pētījuši latviešu etnogrāfijā un kultūrā, bet 2014.gadā atzīmējami Latvijas dalības Eiropas Savienībā 10 gadi un gatavojamies Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā, A. Upīša Skrīveru skolas skolēni vizuālās mākslas (skolotāja Ināra Plakane) un mājturības stundās (skolotāja Ilva Ievāne) tika aicināti pētīt saules zīmi, simbolu, jēdzienu ES dalībvalstu tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā (mākslā, literatūrā, arhitektūrā u.c.), iegūtās atziņas realizējot vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbos.

Lasīt tālāk …

Noslēgusies izstāde-darbnīca “Prom no mājām” [+FOTO]

Edgars Bērziņš, izstādes organizators. Foto: V.Meroža, E.Bērziņš

Pieminot 1949.gada deportācijās izvestos un svešumā palikušos, skolēniem, skolotājiem, skolas viesiem un citiem interesentiem skolā visas aizvadītās nedēļas (24.-31.03.2014.) garumā bija iespēja aplūkot izstādi-darbnīcu “Prom no mājām”. Izstādi apmeklēja visas skolas klases, arī skolotāji un Latvijas Represēto apvienības Skrīveru nodaļa. Vēlos izteikt pateicību visiem skolas skolēniem un skolotājiem, kuri apmeklēja izstādi, īpašs paldies 1.-5.klašu audzinātājām, kuras atrada laiku, lai skolēnus atvestu uz skolas aktu zāli, lai iepazīstinātu ar nozīmīgo un skumjo notikumu Latvijas vēsturē. Tāpat paldies skolas dienesta viesnīcas vadītājai M.Burkai par palīdzību rekvizītu sagādē. Būtiski, ka līdz ar vēsturiskā notikuma norišu iepazīšanu, skolēni pilnveidoja arī savu izstāžu apmeklēšanas kultūru.

Skolēniem godalgotas vietas konkursā “Man nozīmīga sociālo zinību tēma”

Silvija Strautmane, sociālo zinību skolotāja

28.03. notika Aizkraukles un sadarbības novadu konkurss 6.-9. klašu skolēniem “Man nozīmīga sociālo zinību tēma” ar mērķi veicināt dziļāku sociālajās zinībās apgūstamo tematu izpratni, kā arī vērtēt savu mācīšanās procesu, rosināt skolēnus attīstīt savas IT izmantošanas un skolēnu publiskās uzstāšanās prasmes.

A. Upīša Skrīveru vidusskolu pārstāvēja skolotājas Santas Krasovskas un Silvijas Strautmanes sagatavotie skolēni: Patrīcija Zālīte (6.kl) sagatavoja prezentāciju par tēmu “Mans uzturs” (ieguva 1.vietu) , Ieva Brenčeva( 8.b klase) un Kristīne Juste (8.b klase) kopīgi sagatavoja prezentāciju par tēmu “Skolotāju un skolēnu savstarpējās attiecības ” (ieguva 2.vietu). Konkursa vērtēšanas komisija ar interesi noklausījās tādas tēmas kā : “Fobijas”, “Vitamīni”,”Minerālvielas,” “Likumdošana” un citas.

Zemes stunda Skrīveros

Vija Meroža

Mēs netaupām elektroenerģiju, mēs skaitām to! Cik daudz enerģijas ietaupītos, ja visa pasaule vienu dienu vienotos ne tikai domās, bet arī darbos katru dienu un katru stundu dzīvot dabai draudzīgāk!

Lasīt tālāk …

Netradicionālā modes skate [papildināts ar foto]

Vija Meroža. Foto: D.Vancāne-Viļuma, V.Meroža

Piektdiena, 28.04.2014. Ļoti aktuāls temats jauniešiem un skolēniem ir mode.Taču šajā vecumā nav viegli runāt par modi, jo nevienmēr ir iespējams sekot modes tendencēm.Protams, mode ir ļoti atkarīga no tā, cik skolēns varētu ieguldīt līdzekļu, lai iegādātos ko jaunu un modīgu.
Tā kā skola iesākusi eko skolu ceļu, tad nolēmām attīstīt skolēnu radošo domāšanu, izmantojot jau reiz lietotus materiālus. Kopumā pagatavoti bija 9 tērpi.Visčaklākā izrādījās 5.a klase, kura radoši iekļāva reiz lietotos materiālus,pagatavojot trīs tērpus Arī 7.a klases bērni bija pacentušies.Viņu darbu arsenālā bija divi tērpi.Pārējie skatītāju uzmanībai veltīja vienu tērpu.Paldies visiem, kuri atbalstīja šo pasākumu.

Apkopoti februāra mēneša un marta 3.nedēļas aktualitāšu konkursu rezultāti

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Pagājis jau krietns laiks, kopš pēdējo reizi tika organizēts aktuialitāšu konkurss un publicēti rezultāti. Atskatoties uz februāra rezultātiem, esam patīkami pārsteigti, jo 7.a klase ir uzstādījusi augstāko rādītāju starp visām klasēm! Apsveicam! Savukārt, atskatoties uz šajā nedēļā (marta 3.nedēļa) sniegtajām atbildēm, klašu vidējie rezultāti ir vēl interesantāki! Ar tiem aicinu iepazīsties diagrammā! Paldies skolēniem par piedalīšanos un viņu vecākiem, klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem par regulāro darbu skolēnu izglītošanā par aktuālajām norisēm Latvijā un pasaulē!

Februāra mēneša rezultāti.

Marta 3.nedēļas rezultāti.

Vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti

Ināra Plakane, vizuālās mākslas skolotāja

6.martā Aizkrauklē notika starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde. Skrīveru vidusskolu pārstāvēja 9 skolēni. 1. vietu savā vecuma grupā ieguva Beāte Rumpāne 2.klase, Evija jMārtiņa 5.klase un Ieva Cedere 9.klase. 2.vieta Kalvim Kalniņam 3.-4. klašu grupā un 3. vietas- Terēzei Barkānei 2.klase un Betijai Zvejniecei 6.klase. 7.-8. klašu grupā Eiranai Ostrovskai 7.klase, Annai Barkānei 8. klase un 3.klases skolniecei Anetei Zirnītei atzinības. Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem par uzņēmību, drosmi un izturību!

7. b klases apciemojums Skrīveru pansionātā „Ziedugravas”

Eirana Ostrovska, 7.b klase

             26. martā, siltā pavasara dienā, A. Upīša Skrīveru vidusskolas 7. b klase devās apciemot aprūpes centra vecļaudis. Kā iepriecinājuma dāvaniņa visiem iemītniekiem bija pavasarīga, pašgatavota kartiņa un smaržīgi, silti kēksiņi.

Lasīt tālāk …

Veltījums devīgajam karalim Henrijam

www.skriveri.lv, Inga Melne, SMMS skolotāja

Skolēnu pavasara brīvdienās Rīgas Amatniecības vidusskolā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu valsts konkurss. Šogad par konkursa centrālo asi izvēlēta arhitektūra un nosaukums ir “Es. Telpa. Vide”. Konkursa uzdevums bija triju stundu laikā izveidot telpisku jeb trīsdimensionālu objektu, ievērojot arhitektoniskos izteiksmes līdzekļus – apjomu, ritmu un saikni ar vidi. Mūsu skolu pārstāvēja Agate Albekeite un Betija Zvejniece. Konkursa laikā audzēknes izlozēja telpas iemītnieku un tā rakstura īpašību, kā rezultātā tapa telpiska vide devīgajam karalim Henrijam. Konkursa darbu izvērtēšana notiks aprīļa beigās Saldus Mūzikas un mākslas skolā, kurā pulcēsies pedagogi no visām Latvijas mākslas skolām.

Novada galda tenisa sacensībās 7.b klases skolēniem godalgotas vietas, bet skolas darbiniekam A.Tatarčukam 3.vieta

Zigrīda Sprukte, tip@skriveri.lv
Nedēļas nogalē (22.03.) notika Skrīveru novada sacensības galda tenisā. Kopā atsaucās novada septiņi galda tenisa spēlētāji, kas savstarpēji azartiski cīnījās un šoreiz veiksmīgākie starp pieaugušajiem: Modris Tiltiņš izcīnīja 1.vietu, kas savu spēlēt prasmi uztur spēlējot regulāri arī citu novadu galda spēļu mačos. 2.vietu ieguva – Oskars Upmanis, arī aktīvs sporta dzīves atbalstītājs un dalībnieks. Ļoti līdzīgu punktu skaitu, bet tomēr pēc savstarpējo spēļu vērtējuma 3.vietu ieguva Alberts Tatarčuks.

Lasīt tālāk …

Skolēni izrāda godu represētajiem

www.auv.lv

Pieminot komunistiskā genocīda upurus,  piemiņas dienā, 25.martā, pie piemiņas akmens Skrīveru centrā pulcējās represētie, novada domes pārstāvji un novada iedzīvotāji. Savās atmiņās dalījās deportētie skrīverieši, bet uzrunas teica novada domes un no Skrīveriem represēto grupas vadītāji. Piemiņas brīdī piedalījās arī skolas 8.a klases skolēni, kuri vēstures stundas laikā devās pieminēt cilvēkus, kuri ir cietuši no komunistiskā genocīda. E.Bērziņš, vēstures skolotājs: “Ir būtiski atcerēties pagātnes notikumus un par tiem runāt, jo šī masveida deportācija, kas tika sākta 1949.gada 25.martā, nesa nozīmīgas sekas kā cilvēkiem, tā saimniekošanas sistēmai Latvijā kopumā un ir būtiska daļa no tautas kolektīvās atmiņas.”  Pēc ziedu nolikšanas pie pieminekļa, deportētie vidusskolas telpās apskatīja deportāciju 65.gadskārtas piemiņai veltīto izstādi “Prom no mājām” un devās uz Kultūras centru, kur koncertu bija sagatavojis Skrīveru senioru sieviešu koris “Baltābele”.

 

50 uzņēmumi atver durvis jauniešiem, lai atrastu darbiniekus!

www.prakse.lv

Jau 7.gadu pēc kārtas lielākais karjeras un izglītības portāls Latvijā Prakse.lv rīko projektu “Uzņēmumu atvērto durvju nedēļa”. Tā laikā gan skolēniem, gan studentiem būs iespēja doties ekskursijās uz uzņēmumiem, lai pierādītu sevi darba devējam klātienē un atrastu praksi vai darbu, kā arī noskaidrotu piemērotāko karjeras ceļu. Ekskursijās varēs doties no 14.-17.aprīlim. Plašāka informācija un pieteikšanās portālā Prakse.lv: http://www.prakse.lv/events

Lasīt tālāk …

Skolēnu pašpārvaldes sēdes (26.03.) atskats

Viktorija Matvejeva, 11.a klase

Šīs nedēļas pašpārvaldes sēdes jautājumi:
1) Zemes stunda, norisinās 29.03. Tai par godu tiks veidots gājiens. Pulcēšanās 20:15 sporta laukumā pie skolas, dosimies gājienā ar maršrutu: skola-institūts-skola. Līdzi svecītes vai gaismiņas.

Lasīt tālāk …

Aprīļa 1.nedēļa – joku nedēļa!

27. martā TE!: ūdensrijēji Allažos, Skrīveros un Sērenē, papīra darināšana Salacgrīvā un Kundziņsala

27. martā LTV1 plkst. 21:15, Latvijas jaunatklājēju komanda TE! pētīs mistisko un reizē satriecošo parādību – ūdensrijējus. Marta Selecka ar Gustavu Terzenu to izsekos Allažos, Sērenē un Skrīveros. Viens no šiem brīnumiem 2014. gadā atzīts par ģeoloģisko dabas pieminekli.

Lasīt tālāk …

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt