6.-8.klašu skolēnu radošie darbi, pieminot 11. un 18.novembri!

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Jau ierasts, ka valsts svētku laikā (parasti novembra 2. vai 3. nedēļā) skolēniem tiek piedāvāta iespēja radoši izpausties par valsts svētku tēmu. Aizvadītajā gadā skolēni veidoja Latvijas karti, kurā ievietoja novēlējumus Latvijas valstij dzimšanas svētkos.

Šajā gadā, pieminot Lāšplēša un Valsts proklomēšanas dienas, skolēni varēja piedalīties radošo darbu konkursā, pildot vienu no piedāvātajiem: rakstīt pasaku, runu vai dzejoli vai zīmēt aposveikumu kartiņu, plakātu vai komiksu. Katrā grupā labākais darbs saņēma veicināšanas balvu.

Pārējie skolēnu darbi apskatāmi GALERIJĀ!

Skolēni gūst pētniecisko pieredzi, piedaloties konferencē “Baltijas ceļam-25”

Inguna Bodeka, 10. klase

21.novembrī Aizkraukles novada ģimnāzijā (ANĢ) tika rīkota sadarbības novadu skolu konference „Baltijas ceļam – 25”. Pēc vēstures skolotāja Edgara Bērziņa aicinājuma mēs – Benyada, Madara un Inguna – veicām pētījumu un izveidojām prezentāciju, ar kuru uzstājāmies konferencē līdz ar Jaunjelgavas un ANĢ skolēniem.

Lasīt tālāk …

Aizvadīti koncerti “Latvijai” + VIDEO

www.auv.lv

Otrdien, 11.novembrī, Lāčpleša dienā, notika koncerts “Latvijai”. Koncertu organizēja divreiz, jo to apmeklēja 1.-5. un 6.-9.klašu skolēni. Līdzās koncerta vadītāju E.Mārtiņas un D.Circeņa emocionāli piesātinātajām runām, skanēja kora un ansambļa dziesmas, dejoja dejotāji, kā arī uzstājās Patriotisko dziesmu konkursa uzvarētāji: 7., 8.a, 9.b un 11.b klases. Foto atskats no pasākuma pieejams GALERIJĀ!

Koncerta videoieraksts:

Skolā viesojas Tukuma novada matemātikas skolotāji

Ilze Gaņina un Sintija Rūze, matemātikas un fizikas skolotājas

2014.gada 14. novembrī skolā viesojās 25 matemātikas skolotāji no Tukuma, Engures un Jaunpils novadiem. Viesi tika sagaidīti un sveicināti skolas sarīkojumu zālē, kur viņiem par prieku uzstājās mazie dziedātāji. Pēc tam direktors teica runu un skolotāji kopā ar skolotāju Sintiju Rūzi devās uz lekciju un praktiskajām nodarbībām, kur skolotāja Ilze Gaņina viesus iepazīstināja ar saviem labās prakses piemēriem – kā organizēt: Sudoku turnīru, stundu, kurā pārstāvēti divi priekšmeti – bioloģija un matemātika, kā arī mācību stundas, kuras vada skolēni. Patīkami, ka ciemiņi aizrautīgi iesaistījās Sudoku mīklu minēšanā.

Lasīt tālāk …

ZOO IEMĪTNIEKI PATEICAS ČAKLAJIEM ZĪĻU LASĪTĀJIEM!

Vija Meroža

Neskatoties uz to, ka šogad zīļu raža bija gaužām niecīga, daži aktīvisti tomēr iemanījās salasīt krietni daudz zīļu. Visčaklākie bija Prūšu ģimene (Patrīcija,Ričards)-100 kg, Ritvars Straume- 27 kg, Elīza Stauža- 22 kg, Līga Survila- 9 kg, Aleksis Dīcis- 4.5 kg. Zīļu lasīšanā piedalījās arī Kristela Broka, Sanija Panteļejeva, Kate Erdmane, Rainers Boļšejs, Laura Lielā. Kastaņus Dienas aprūpes centram salasīja Linda Spulde, bet čiekurus salasīja Laima Ondzule. Paldies par vajadzīgo darbiņu!

Noslēdzies glītrakstīšanas konkurss 2.- 4. klašu skolēniem

Inese Uzula, konkursa vadītāja

2014.gada 13. novembrī skolā notika glītrakstīšanas konkurss.  Šogad skolas glītrakstīšanas konkursā piedalījās 18 skolēni. Rezultāti:
1.vietu ieguva:  Sandija Linda Dzērve 2.klase, Alise Melle 3.a klase, Henrijs Eidmanis 4.klase.
2.vietu ieguva:  Šarlote Stikute  2.klase, Tīna Dzerkale 2.klase, Artūrs Novickis 3.b klase, Alise Cedere 3.b klase, Veronika Smirnova 3.a klase, Dārta Pāvulēna 4.klase.
3. vietu ieguva: Linda Grieķere 2.klase, Sanija Vasiļjeva 3.b klase, Keita Daugaviete 4.klase.
Atzinību ieguva: Līva Lavrenova 2.klase, Toms Ģigulis 2.klase, Alma Pumpure 3.b klase, Sintija Santa Bērziņa 3.a klase,  Zanna Štauere 4.klase, Daniela Bišofa 4.klase.

       

Skolas bioloģijas olimpiādes rezultāti

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Olimpiādē šogad piedalījās 21 skolēns, lielāka atsaucība bija tieši astoto klašu grupā. Labāko rezultātu sasniedza Elza Liepiņa no 11.a klases un Liega Krasovska no 8.b klases. Septiņi skolēni tiek izvirzīti uz starpnovadu olimpiādi, kas notiks 28. novembrī Aizkrauklē un kurai vēl nopietni jāgatavojas. Vēlam viņiem veiksmi!

Lasīt tālāk …

Aktualitāšu konkursā novembra 1.nedēļā uzvar 8.a klase

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Noslēdzies novembra mēneša 1. un kopskaitā šī mācību gada 9.aktualitāšu konkurss. Apkopojot rezultātus, redzams, ka šīs nedēļas sagatavotie jautājumi bija ciets rieksts skolēniem – 35,7% – tāds ir vidējais izpildes rādītājs. Šajā nedēļā skolēniem tika piedāvāts nosaukt jaunās valdības, ministru prezidentes un saeimas priekšsēdētājas vārdus, kā arī atbildēt uz jautājumiem par aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Šīs nedēļas uzvarētāji – 8.a klase, 2.vieta – 11.a klasei, bet 3.vieta – 9.be klasei! Apsveicu uzvarētājus! Pārējie rezultāti redzami diagrammā!

Matemātikas pēcpusdiena 7. – 9. klasēm

Ilze Gaņina, Ināra Dika, matemātikas skolotājas

12. novembrī skolā norisinājās matemātikas pēcpusdiena, kuras tēma – mežs. Klašu komandas 5 cilvēku sastāvā sacentās dažādās disciplīnās. Iesildošajā daļā skolēniem bija jāsaliek puzle – meža ainiņa. Visraitāk šo uzdevumu veica 9. a klases komanda. Turpinājumā bija jāatmin vilka, kurš bija apciemojis Skrīveru kazlēnus, iedomātais skaitlis. Pie pareizā skaitļa nonāca 9.a un 9.b klase. 7.klases II grupas komanda visātrāk savietoja ciparus no 1 – 9, lai izveidotos „maģiskais kvadrāts”. Skolēniem bija jāmeklē skaitļi mežā un no dotām figūrām jāizveido kvadrāts un lācis. Veicot dažādus matemātiskus aprēķinus – kāpinot kvadrātā, velkot sakni un aprēķinot logaritmisko vērtību no komandu rezultātiem, pasludinājām spriedumu – svarīgākais nav uzvarēt, bet piedalīties. Līga Rubene, konkursa dalībniece: “Konkursā pārbaudīja audzēkņu erudīciju, ātrumu un loģisko domāšanu. Visi centās pierādīt, ka tieši viņu klase ir pelnījusi uzvarēt, tomēr klašu spēki bija daudz maz vienlīdzīgi un konkrēta uzvarētāja nebija. Patīkami, ka visi dalībnieki saņēma mazu balvu.” Konkursa organizatores izsaka pateicību skolēniem par atsaucību! Foto atskats no pasākuma pieejams GALERIJĀ!

Patriotisko dziesmu konkurss 5.-12.klasēm (06.11.2014.)

5.a klase, audzinātāja A.Ieleja

6.a klase, audzinātāja G.Voldeka

6.b klase, audzinātāja S.Mārtinsone

7.a klase, audzinātāja D.Vancāne-Viļuma

8.a klase, audzinātāja D.Martinsone

8.b klase, audzinātāja I.Plakane

9.a klase, audzinātāja D.Pētersone

9.b klase, audzinātāja S.Krasovska

10.a klase, audzinātāja S.Strautmane

11.a klase, audzinātāja A.Sakse

11.b klase, audzinātāja R.Skrimble

12.a klase, audzinātāja A.Zvaigznīte

Jaunsargu kandidātu rindas paplašinās par septiņiem jauniešiem

www.auv.lv

11.novembrī koncerta Latvijai laikā jaunsargu komandieris Normunds Raubiška svinīgi skolas jaunsargu vienības pulkā uzņēma jaunsargu kandidātus. Svinīgajam solījumam un uzņemšanai jaunsargu kandidātu rindās kandidātus nostādīja jaunsargs E.Kalniņš. Kopumā kandidātos tika uzņemti 7 jaunieši.  Kā atzīmē N.Raubiška: “Varam lepoties, jo seši skolas skolēni un jaunsardzes biedri 18.novembrī soļos arī krastmalā.” Tāpat N.RTaubiška uzsver: “Līdzās dažādām militārajām spēlēm, vienības jaunsargiem tiek audzināta darba un dzimtenes mīlestība.” Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Skolotāju mācīšanās grupu vadītāju atskats uz paveikto 3. nodarbībā

Sntija Rūze. Mārtiņdienas rītā notika mācīšanās grupas “Mācību materiālu izveide (arī svešvalodā)” 3.nodarbība. Nodarbības sākumā tika izrunāts mājas darbs (jāizmēģina mācību materiāls ar skolēniem), kur tika atbildēts uz šādiem jautājumiem: Kā pārbaudījām skolēnu veikumu? Kāda bija skolēnu attieksme? Vai skolēniem sasniedzamais rezultāts tika sasniegts? Kādi uzlabojumi nepieciešami? Tālāk sekoja īsa lekcija ar prezentāciju par to, kā pielāgot mācību materiālus trīs stundas fāzēm: aktualizācijai, apjēgšanai un lietošanai. Tika runāts par stundas sasniedzamo rezultātu, motivāciju un efektīvām uzslavām. Kad tas tika izrunāts, mācību grupas dalībnieki saņēma mājas darbu, kas veicams uz 1.decembri: plānot mācību stundu, kas būtu dažāda un tiktu izmantoti daudzveidīgi mācību materiāli.

Santa Krasovska. Šai tikšanās reizē dalījāmies pieredzē, pierādot, kā savā darbā īstnojam humānās pedagoģijas metodes. Pārrunājām, kā ievērot ikviena skolēna intereses, spējas, kā palīdzēt tām attīstīties. Ne vienmēr darba kvantitāte nodrošina tā kvalitāti. Ikviens bērns var būt radošs, zinošs, ja viņam piedāvātā darbošanās šķiet interesanta, jēgpilna, pabeigta. Meklējām alternatīvas darbiem, kas skolēniem neveicas, lai viņi nezaudētu ticību sev un interesi pret stundu aktivitātēm. Atkārtoti uzsvērām vārda spēku. Aicinām ikvienu pārdomāt, kā runājam ar skolēniem, kādus vārdus viņiem pasakām. Lai mūsu teiktais nekādā gadījumā nav nopēlums, izsmiekls, nievājums, bet gan – uzmundrinājums, iedrošinājums, uzslava!

Ilze Gaņina. Nodarbības sākumā skolotāji pastāstīja, ko darījuši pa šo laiku, kas izdevies, kas nē. Katrs bija izmēģinājis dažādas no piedāvātajām mācību metodēm’, piemēram, stundas beigās skolēni rakstīja 3 lietas, ko šodien iemācījās, 2 lietas, kas bija interesantas, 1 jautājums, kurš bija neskaidrs. Ar smaidiņu palīdzību uz tāfeles, stundas beigās skolēni pareizi matemātiski cenšas formulēt, ko saprot, ko nesaprot. 1 min laikā uzrakstīt jēdzienus, ko atceries no iepriekšējās stundas, formulē tos vienā teikumā. Skolotāja Mārīte Karņicka bija izmēģinājusi jaunu metodi – kolāžas veidošana, par mācīto tēmu. Nodarbībā skolotāja Ināra Dika dalījās pieredzē par viņas organizētajiem grupu darbiem matemātikas stundās. Turpmākajā darbā skolotāji apņēmās – organizēt stundā grupu darbu, strādāt pie stundu beigām, izvērtēt vai ir sasniegts izvirzītais sasniedzamais rezultāts, u.c.

Daiga Martinsone. Mācīšanās grupas „ Metodisko paņēmienu izmantošana”  dalībnieki  informēja par paveikto: Tekstu vizualizēšana bioloģijā, reklāmu, plakātu un prezentāciju veidošana veselības mācības stundās, kļūdu meklēšana tekstos ģeogrāfijā, matemātikas uzdevumu risinājumos skolēni nosauc  risinājumu metodi un pēc tam atbilstoši metodei, paši sastāda citu uzdevumu, mājturības stundās veidojuši ekomašīnas modeli. Nākošā metožu joma, ar ko skolotāji iepazinās , ir par skolēnu sadarbību. Metode „ Kubs” ietver 6 jautājumus par stundu, skolēni sadalās grupās, met kauliņu un atbild uz to jautājumu, kura numurs uzmests. Interesants variants ir „ Kurš pārstāvēs grupas viedokli?” Grupā vienojas, kurš kārtas numurs ir katram. Pēc kopīgā darba skolotājs nosauc numuru, kurš grupas dalībnieks prezentēs darbu. Mājturības stundās skolēni  veiks viens otra darba izvērtējumu. Turpināsim strādāt pie kļūdaino tekstu labošanas.

Mārtiņdienas tirdziņš 1.-4.klasēm

Vija Meroža

Pirmdienas rīts skolā rosības pilns-skolēni gatavojas tirdziņam-skolas gatavotā naudiņa-„skrīki” patīkami silda bērna mazās roķeles, kuras visu iepriekšējo nedēļu cītīgi gatavoja pārdošanai dažādas noderīgas lietiņas: kartiņas, grāmatzīmes, rokassprādzes, dāvanu kastītes, zīmuļu turētājus, grāmatzīmes…..arī saldumi netika aizmirsti. Jauki, ka 6 vecāki palīdzēja  novērtēt preci un arī iztirgot! Mīļš paldies pirmo klašu skolēnu vecākiem Zarānei Inesei, Ingūnai Kondrātei, Sanitai Prūsei, Gundegai Survilai un 2. klases skolēnu vecākiem Ludvigam Bērziņam, Danai Bērziņai! Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Veiksmīgi noslēgusies EKO globālā rīcības nedēļa

Vija Meroža

 Esam veiksmīgi aizvadījuši EKO globālās rīcības nedēļu. Lūk, paveiktais:

 • Katru nedēļas dienu ģērbāmies meža krāsās(meža dzērvenīte, raibais rudens mežs, mellenīte, mūžzaļā egle).
 • Zīmējām EKO plakātus.
 • Darbojāmies radošajās darbnīcās, veidojot noderīgas lietiņas no jau reiz lietotiem materiāliem.
 • Vācām makulatūru, izlietotās baterijas.

Lasīt tālāk …

Zemgalē zinošākā ir Aizkraukles novada ģimnāzijas 9.b klase, bet skolēnu vidū — Ilva Viļuma no Skrīveriem

Līga Lasmane, SIA “Dienas mediji”’ mārketinga un sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Laikraksta “Diena” rīkotajā konkursā devīto klašu skolēniem “Kas notiek?” šogad piedalījās 10`340 devīto klašu skolēnu no 458 Latvijas skolām. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9.b klase bija pirmā, kura tika pieteikta konkursam. Arī šogad ar prieku varam paziņot, ka konkurss pierāda –  9. klašu skolēni ir aktīva, zinoša sabiedrības daļa, kura seko līdzi svarīgajam Latvijā un pasaulē. Šā gada konkursā zinošākie skolēni ir:

 • Zemgalē – Ilva Viļuma no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas  9.b klases,
 • Kurzemē – Marta Zūzane no  J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 9.a klases,
 • Latgalē – Jānis Kokins no Riebiņu vidusskolas 9. klases,
 • Rīgā – Līvija Bārdiņa no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 9.c klases,
 • Vidzemē – Artis Krists Mednis no Rencēnu pamatskolas  9. klases.

Lasīt tālāk …

Apkopti oktobra 4.nedēļas aktualitāšu konkursa rezultāti; zināmi oktobra mēneša uzvarētāji

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Noslēdzies 8.aktualitāšu konkurss, kura ietvaros 6.-12.klašu skolēniem tika pārbaudītas zināšanas aktualitātēs Latvijā un pasaulē. Oktobra 4.konkursā skolēniem bija iespēja pašiem apliecināt savas zināšanas un nosaukt 10 akutalitātes. Pēc redzultātiem varam spriest, ka to skolēnu skaits, kuri pastiprināti interesējas par aktuālo ir audzis – šajā nedēļā pat 46 skolēni ir ieguvuši maksimālo punktu skaitu (100% izpilde). Sveicam arī veiksmīgākās klases – 1.vieta – 11.a klase (izpilde – 86%), 2.vieta – 11.b klase (izpilde – 80%) un 3.vieta – 8.b klase (izpilde – 71%). Klašu rezultāti redzami diagrammā.

Apkopojot oktobra mēneša rezultātus, priecē fakts, ka pamatskolas grupas klases – 8.a un 8.b – ir iekļuvušas top 3 (attiecīgi 2. un 3.vieta). Nemainīgi līderi ir 11.a klase, kura uzrāda augstus sasniegumus – I vietu jau vairākkārt. Kopvērtējumā divām pamatsdkolas skolniecēm ir izdevies izpildīt konkursa uzdevumus 100% apmērā, kas nozīmē, ka visos četros konkursos viņām ir I vieta un 100% izpilde. Pārējie rezultāti redzami vēstures kabinetā, bet klašu kopējie rezultāti – diagrammā.

Globālās rīcības dienā – viktorīna

Vija Meroža

5.novembrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 5.-8. klašu komandām notika viktorīna ”Izzini un saudzē dabu!” Tās organizatori bija paši skolēni: 7. Klases skolniece Agate Albekeite un 8. klases skolniece Eirana Ostrovska. Viktorīnu atklāja Agate Albekeite ar aicinājumu katram skolēnam aizdomāties par vidi, kurā dzīvojam, lai tā nepārvērstos par atkritumu bedri vai tuksnesi. Meitenes bija sagatavojušas jautājumus par tēmu „Mežs”, kuri tika paslēpti kādā no skolas telpām. Skolēniem slēptuvi bija jāatrod un jāatbild uz jautājumiem. Interesanti bija vērot, cik azartiski viktorīnas dalībnieki pildīja uzdevumus. Rezultāti tiks paziņoti piektdien 7. novembrī. Paldies Agatei un Eirenai par radošo pieeju un ieguldīto darbu!
Foto atskats no pasākuma ir pieejams GALERIJĀ!

Skolēni aicināti piedalīties konkursos un apmeklēt lekcijas! [Papildināts 02.11.2014.]

Visa mācību gada laikā skolēni aicināti piedalīties dažādu mācību priekšmetu vai starppriekšmetu konkursos un/vai lekcijās! Informācija tiek papildināta regulāri, tādēļ skolēni aicināti sekot līdzi aktiālajiem piedāvājumiem!

 • Lai veicinātu skolēnu iespēju darboties pozitīvā veidā bez apreibinošu, atkarību izraisošu vielu lietošanas, kā arī sekmētu radošās domāšanas attīstību, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļa visā Latvijā izsludina vizuālās mākslas konkursu “Cits eksperiments”. Konkursā aicināti piedalīties skolēni no 5. līdz 12. klasei. Darbi jāiesniedz līdz 20.novembrim.
 • Pieejams ikgadējais informatīvais izdevums IZGLĪTĪBAS CEĻVEDIS 2014″ (skatīt ŠEIT!)
 • Svinot 20 gadu darbības jubileju, SIA “Austra Pak” izsludina radošu konkursu jauniešiem – “Iedves kartonā dzīvību!”. Ļauj vaļu iztēlei un izveido no kartona objektu, konstrukciju vai mākslas darbu. Esi labākais un iegūsti savā īpašumā dāvanu karti datortehnikas iegādei 500 EUR vērtībā! Sīkāka informācija –konkurss@austrapak.lv ; www.austrapak.lv.
 • Latvijas Universitātes Radio NABA rīko ikgadējo fotokonkursu. Par godu Latvijas Universitātes (LU) Radio NABA 12. dzimšanas dienai tiek izsludināts fotokonkurss par tēmu “3×4”. Konkursa noslēgumā tiks veidota ceļojošā fotoizstāde un labāko darbu autori iegūs vērtīgas balvas. Konkurss paredzēts visām vecuma grupām. Līdz 24.11.2014. konkursantiem ir jāiesniedz viena vai divas fotogrāfijas, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.

Lasīt tālāk …

Jēkabpilī norisinājās konference „Mūsdienīga pieeja dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā”

Sandra Paegļkalne, www.jekabpilslaiks.lv; foto: ekrānšāviņš no Vidusdaugavas TV ieraksta

Kamēr skolēni atpūšas, pedagogi rudens brīvdienu nedēļu izmanto, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā norisinājās konference „Mūsdienīga pieeja dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā”. Tās laikā bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji no Jēkabpils pilsētas, kā arī Jēkabpils, Aizkraukles, Preiļu un Līvānu novada guva iespēju uzzināt, kā padarīt mācību stundas bērniem saistošākas. Bioloģijas skolotāji varēja izpausties radoši, no dažādiem materiāliem veidojot dažādu dzīvu būtņu modeļus. Nodarbības vadītāja – A.Upīša Skrīveru vidusskolas bioloģijas skolotāja Daiga Martinsone stāsta: „Skolēni ir atzinuši, ka labākais veids, kā viņi var iemācīties, ir tad, ja viņi paši savām rokām izveido dzīvās būtnes modeli. Šodien arī skolotājiem ir iespēja iejusties skolēnu lomā. Viņi veido hidras modeli, viņi veidos arī plaušu modeli, viņi varbūt veidos arī putna modeli, ja mums laiks atļaus. Sākumā viņi izveidoja arī kapsulu, lai aiznesu dzīvību uz Marsa.”

Lasīt tālāk …

Nīkrāces skolas pārstāvji Skrīveru vidusskolā apgūst EKO skolas pamatprincipus

www.auv.lv

30.oktobrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskola uzņēma ciemiņus-skolotājus no Skrundas novada Nīkrāces skolas. Galvenais iemesls, kāpēc viņi bija pie mums-vēlēšanās uzsākt EKO skolu programmu. Tā kā mēs pirmās uguns ”kristības” esam izgājuši, varējām padalīties savā nelielajā pieredzē. Par EKO darbu pastāstīt uz skolu bija atnākušas arī skolas EKO padomes pārstāves Agate Albekeite un Erana Ostrovska. Foto atskats no pasākuma pieejams GALERIJĀ!

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt