Matemātikas pēcpusdiena 7. – 9. klasēm

Ilze Gaņina, Ināra Dika, matemātikas skolotājas

12. novembrī skolā norisinājās matemātikas pēcpusdiena, kuras tēma – mežs. Klašu komandas 5 cilvēku sastāvā sacentās dažādās disciplīnās. Iesildošajā daļā skolēniem bija jāsaliek puzle – meža ainiņa. Visraitāk šo uzdevumu veica 9. a klases komanda. Turpinājumā bija jāatmin vilka, kurš bija apciemojis Skrīveru kazlēnus, iedomātais skaitlis. Pie pareizā skaitļa nonāca 9.a un 9.b klase. 7.klases II grupas komanda visātrāk savietoja ciparus no 1 – 9, lai izveidotos „maģiskais kvadrāts”. Skolēniem bija jāmeklē skaitļi mežā un no dotām figūrām jāizveido kvadrāts un lācis. Veicot dažādus matemātiskus aprēķinus – kāpinot kvadrātā, velkot sakni un aprēķinot logaritmisko vērtību no komandu rezultātiem, pasludinājām spriedumu – svarīgākais nav uzvarēt, bet piedalīties. Līga Rubene, konkursa dalībniece: “Konkursā pārbaudīja audzēkņu erudīciju, ātrumu un loģisko domāšanu. Visi centās pierādīt, ka tieši viņu klase ir pelnījusi uzvarēt, tomēr klašu spēki bija daudz maz vienlīdzīgi un konkrēta uzvarētāja nebija. Patīkami, ka visi dalībnieki saņēma mazu balvu.” Konkursa organizatores izsaka pateicību skolēniem par atsaucību! Foto atskats no pasākuma pieejams GALERIJĀ!

Patriotisko dziesmu konkurss 5.-12.klasēm (06.11.2014.)

5.a klase, audzinātāja A.Ieleja

6.a klase, audzinātāja G.Voldeka

6.b klase, audzinātāja S.Mārtinsone

7.a klase, audzinātāja D.Vancāne-Viļuma

8.a klase, audzinātāja D.Martinsone

8.b klase, audzinātāja I.Plakane

9.a klase, audzinātāja D.Pētersone

9.b klase, audzinātāja S.Krasovska

10.a klase, audzinātāja S.Strautmane

11.a klase, audzinātāja A.Sakse

11.b klase, audzinātāja R.Skrimble

12.a klase, audzinātāja A.Zvaigznīte

Jaunsargu kandidātu rindas paplašinās par septiņiem jauniešiem

www.auv.lv

11.novembrī koncerta Latvijai laikā jaunsargu komandieris Normunds Raubiška svinīgi skolas jaunsargu vienības pulkā uzņēma jaunsargu kandidātus. Svinīgajam solījumam un uzņemšanai jaunsargu kandidātu rindās kandidātus nostādīja jaunsargs E.Kalniņš. Kopumā kandidātos tika uzņemti 7 jaunieši.  Kā atzīmē N.Raubiška: “Varam lepoties, jo seši skolas skolēni un jaunsardzes biedri 18.novembrī soļos arī krastmalā.” Tāpat N.RTaubiška uzsver: “Līdzās dažādām militārajām spēlēm, vienības jaunsargiem tiek audzināta darba un dzimtenes mīlestība.” Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Skolotāju mācīšanās grupu vadītāju atskats uz paveikto 3. nodarbībā

Sntija Rūze. Mārtiņdienas rītā notika mācīšanās grupas “Mācību materiālu izveide (arī svešvalodā)” 3.nodarbība. Nodarbības sākumā tika izrunāts mājas darbs (jāizmēģina mācību materiāls ar skolēniem), kur tika atbildēts uz šādiem jautājumiem: Kā pārbaudījām skolēnu veikumu? Kāda bija skolēnu attieksme? Vai skolēniem sasniedzamais rezultāts tika sasniegts? Kādi uzlabojumi nepieciešami? Tālāk sekoja īsa lekcija ar prezentāciju par to, kā pielāgot mācību materiālus trīs stundas fāzēm: aktualizācijai, apjēgšanai un lietošanai. Tika runāts par stundas sasniedzamo rezultātu, motivāciju un efektīvām uzslavām. Kad tas tika izrunāts, mācību grupas dalībnieki saņēma mājas darbu, kas veicams uz 1.decembri: plānot mācību stundu, kas būtu dažāda un tiktu izmantoti daudzveidīgi mācību materiāli.

Santa Krasovska. Šai tikšanās reizē dalījāmies pieredzē, pierādot, kā savā darbā īstnojam humānās pedagoģijas metodes. Pārrunājām, kā ievērot ikviena skolēna intereses, spējas, kā palīdzēt tām attīstīties. Ne vienmēr darba kvantitāte nodrošina tā kvalitāti. Ikviens bērns var būt radošs, zinošs, ja viņam piedāvātā darbošanās šķiet interesanta, jēgpilna, pabeigta. Meklējām alternatīvas darbiem, kas skolēniem neveicas, lai viņi nezaudētu ticību sev un interesi pret stundu aktivitātēm. Atkārtoti uzsvērām vārda spēku. Aicinām ikvienu pārdomāt, kā runājam ar skolēniem, kādus vārdus viņiem pasakām. Lai mūsu teiktais nekādā gadījumā nav nopēlums, izsmiekls, nievājums, bet gan – uzmundrinājums, iedrošinājums, uzslava!

Ilze Gaņina. Nodarbības sākumā skolotāji pastāstīja, ko darījuši pa šo laiku, kas izdevies, kas nē. Katrs bija izmēģinājis dažādas no piedāvātajām mācību metodēm’, piemēram, stundas beigās skolēni rakstīja 3 lietas, ko šodien iemācījās, 2 lietas, kas bija interesantas, 1 jautājums, kurš bija neskaidrs. Ar smaidiņu palīdzību uz tāfeles, stundas beigās skolēni pareizi matemātiski cenšas formulēt, ko saprot, ko nesaprot. 1 min laikā uzrakstīt jēdzienus, ko atceries no iepriekšējās stundas, formulē tos vienā teikumā. Skolotāja Mārīte Karņicka bija izmēģinājusi jaunu metodi – kolāžas veidošana, par mācīto tēmu. Nodarbībā skolotāja Ināra Dika dalījās pieredzē par viņas organizētajiem grupu darbiem matemātikas stundās. Turpmākajā darbā skolotāji apņēmās – organizēt stundā grupu darbu, strādāt pie stundu beigām, izvērtēt vai ir sasniegts izvirzītais sasniedzamais rezultāts, u.c.

Daiga Martinsone. Mācīšanās grupas „ Metodisko paņēmienu izmantošana”  dalībnieki  informēja par paveikto: Tekstu vizualizēšana bioloģijā, reklāmu, plakātu un prezentāciju veidošana veselības mācības stundās, kļūdu meklēšana tekstos ģeogrāfijā, matemātikas uzdevumu risinājumos skolēni nosauc  risinājumu metodi un pēc tam atbilstoši metodei, paši sastāda citu uzdevumu, mājturības stundās veidojuši ekomašīnas modeli. Nākošā metožu joma, ar ko skolotāji iepazinās , ir par skolēnu sadarbību. Metode „ Kubs” ietver 6 jautājumus par stundu, skolēni sadalās grupās, met kauliņu un atbild uz to jautājumu, kura numurs uzmests. Interesants variants ir „ Kurš pārstāvēs grupas viedokli?” Grupā vienojas, kurš kārtas numurs ir katram. Pēc kopīgā darba skolotājs nosauc numuru, kurš grupas dalībnieks prezentēs darbu. Mājturības stundās skolēni  veiks viens otra darba izvērtējumu. Turpināsim strādāt pie kļūdaino tekstu labošanas.

Mārtiņdienas tirdziņš 1.-4.klasēm

Vija Meroža

Pirmdienas rīts skolā rosības pilns-skolēni gatavojas tirdziņam-skolas gatavotā naudiņa-„skrīki” patīkami silda bērna mazās roķeles, kuras visu iepriekšējo nedēļu cītīgi gatavoja pārdošanai dažādas noderīgas lietiņas: kartiņas, grāmatzīmes, rokassprādzes, dāvanu kastītes, zīmuļu turētājus, grāmatzīmes…..arī saldumi netika aizmirsti. Jauki, ka 6 vecāki palīdzēja  novērtēt preci un arī iztirgot! Mīļš paldies pirmo klašu skolēnu vecākiem Zarānei Inesei, Ingūnai Kondrātei, Sanitai Prūsei, Gundegai Survilai un 2. klases skolēnu vecākiem Ludvigam Bērziņam, Danai Bērziņai! Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Veiksmīgi noslēgusies EKO globālā rīcības nedēļa

Vija Meroža

 Esam veiksmīgi aizvadījuši EKO globālās rīcības nedēļu. Lūk, paveiktais:

 • Katru nedēļas dienu ģērbāmies meža krāsās(meža dzērvenīte, raibais rudens mežs, mellenīte, mūžzaļā egle).
 • Zīmējām EKO plakātus.
 • Darbojāmies radošajās darbnīcās, veidojot noderīgas lietiņas no jau reiz lietotiem materiāliem.
 • Vācām makulatūru, izlietotās baterijas.

Lasīt tālāk …

Zemgalē zinošākā ir Aizkraukles novada ģimnāzijas 9.b klase, bet skolēnu vidū — Ilva Viļuma no Skrīveriem

Līga Lasmane, SIA “Dienas mediji”’ mārketinga un sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Laikraksta “Diena” rīkotajā konkursā devīto klašu skolēniem “Kas notiek?” šogad piedalījās 10`340 devīto klašu skolēnu no 458 Latvijas skolām. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9.b klase bija pirmā, kura tika pieteikta konkursam. Arī šogad ar prieku varam paziņot, ka konkurss pierāda –  9. klašu skolēni ir aktīva, zinoša sabiedrības daļa, kura seko līdzi svarīgajam Latvijā un pasaulē. Šā gada konkursā zinošākie skolēni ir:

 • Zemgalē – Ilva Viļuma no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas  9.b klases,
 • Kurzemē – Marta Zūzane no  J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 9.a klases,
 • Latgalē – Jānis Kokins no Riebiņu vidusskolas 9. klases,
 • Rīgā – Līvija Bārdiņa no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 9.c klases,
 • Vidzemē – Artis Krists Mednis no Rencēnu pamatskolas  9. klases.

Lasīt tālāk …

Apkopti oktobra 4.nedēļas aktualitāšu konkursa rezultāti; zināmi oktobra mēneša uzvarētāji

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Noslēdzies 8.aktualitāšu konkurss, kura ietvaros 6.-12.klašu skolēniem tika pārbaudītas zināšanas aktualitātēs Latvijā un pasaulē. Oktobra 4.konkursā skolēniem bija iespēja pašiem apliecināt savas zināšanas un nosaukt 10 akutalitātes. Pēc redzultātiem varam spriest, ka to skolēnu skaits, kuri pastiprināti interesējas par aktuālo ir audzis – šajā nedēļā pat 46 skolēni ir ieguvuši maksimālo punktu skaitu (100% izpilde). Sveicam arī veiksmīgākās klases – 1.vieta – 11.a klase (izpilde – 86%), 2.vieta – 11.b klase (izpilde – 80%) un 3.vieta – 8.b klase (izpilde – 71%). Klašu rezultāti redzami diagrammā.

Apkopojot oktobra mēneša rezultātus, priecē fakts, ka pamatskolas grupas klases – 8.a un 8.b – ir iekļuvušas top 3 (attiecīgi 2. un 3.vieta). Nemainīgi līderi ir 11.a klase, kura uzrāda augstus sasniegumus – I vietu jau vairākkārt. Kopvērtējumā divām pamatsdkolas skolniecēm ir izdevies izpildīt konkursa uzdevumus 100% apmērā, kas nozīmē, ka visos četros konkursos viņām ir I vieta un 100% izpilde. Pārējie rezultāti redzami vēstures kabinetā, bet klašu kopējie rezultāti – diagrammā.

Globālās rīcības dienā – viktorīna

Vija Meroža

5.novembrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 5.-8. klašu komandām notika viktorīna ”Izzini un saudzē dabu!” Tās organizatori bija paši skolēni: 7. Klases skolniece Agate Albekeite un 8. klases skolniece Eirana Ostrovska. Viktorīnu atklāja Agate Albekeite ar aicinājumu katram skolēnam aizdomāties par vidi, kurā dzīvojam, lai tā nepārvērstos par atkritumu bedri vai tuksnesi. Meitenes bija sagatavojušas jautājumus par tēmu „Mežs”, kuri tika paslēpti kādā no skolas telpām. Skolēniem slēptuvi bija jāatrod un jāatbild uz jautājumiem. Interesanti bija vērot, cik azartiski viktorīnas dalībnieki pildīja uzdevumus. Rezultāti tiks paziņoti piektdien 7. novembrī. Paldies Agatei un Eirenai par radošo pieeju un ieguldīto darbu!
Foto atskats no pasākuma ir pieejams GALERIJĀ!

Skolēni aicināti piedalīties konkursos un apmeklēt lekcijas! [Papildināts 02.11.2014.]

Visa mācību gada laikā skolēni aicināti piedalīties dažādu mācību priekšmetu vai starppriekšmetu konkursos un/vai lekcijās! Informācija tiek papildināta regulāri, tādēļ skolēni aicināti sekot līdzi aktiālajiem piedāvājumiem!

 • Lai veicinātu skolēnu iespēju darboties pozitīvā veidā bez apreibinošu, atkarību izraisošu vielu lietošanas, kā arī sekmētu radošās domāšanas attīstību, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļa visā Latvijā izsludina vizuālās mākslas konkursu “Cits eksperiments”. Konkursā aicināti piedalīties skolēni no 5. līdz 12. klasei. Darbi jāiesniedz līdz 20.novembrim.
 • Pieejams ikgadējais informatīvais izdevums IZGLĪTĪBAS CEĻVEDIS 2014″ (skatīt ŠEIT!)
 • Svinot 20 gadu darbības jubileju, SIA “Austra Pak” izsludina radošu konkursu jauniešiem – “Iedves kartonā dzīvību!”. Ļauj vaļu iztēlei un izveido no kartona objektu, konstrukciju vai mākslas darbu. Esi labākais un iegūsti savā īpašumā dāvanu karti datortehnikas iegādei 500 EUR vērtībā! Sīkāka informācija –konkurss@austrapak.lv ; www.austrapak.lv.
 • Latvijas Universitātes Radio NABA rīko ikgadējo fotokonkursu. Par godu Latvijas Universitātes (LU) Radio NABA 12. dzimšanas dienai tiek izsludināts fotokonkurss par tēmu “3×4”. Konkursa noslēgumā tiks veidota ceļojošā fotoizstāde un labāko darbu autori iegūs vērtīgas balvas. Konkurss paredzēts visām vecuma grupām. Līdz 24.11.2014. konkursantiem ir jāiesniedz viena vai divas fotogrāfijas, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.

Lasīt tālāk …

Jēkabpilī norisinājās konference „Mūsdienīga pieeja dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā”

Sandra Paegļkalne, www.jekabpilslaiks.lv; foto: ekrānšāviņš no Vidusdaugavas TV ieraksta

Kamēr skolēni atpūšas, pedagogi rudens brīvdienu nedēļu izmanto, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā norisinājās konference „Mūsdienīga pieeja dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā”. Tās laikā bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji no Jēkabpils pilsētas, kā arī Jēkabpils, Aizkraukles, Preiļu un Līvānu novada guva iespēju uzzināt, kā padarīt mācību stundas bērniem saistošākas. Bioloģijas skolotāji varēja izpausties radoši, no dažādiem materiāliem veidojot dažādu dzīvu būtņu modeļus. Nodarbības vadītāja – A.Upīša Skrīveru vidusskolas bioloģijas skolotāja Daiga Martinsone stāsta: „Skolēni ir atzinuši, ka labākais veids, kā viņi var iemācīties, ir tad, ja viņi paši savām rokām izveido dzīvās būtnes modeli. Šodien arī skolotājiem ir iespēja iejusties skolēnu lomā. Viņi veido hidras modeli, viņi veidos arī plaušu modeli, viņi varbūt veidos arī putna modeli, ja mums laiks atļaus. Sākumā viņi izveidoja arī kapsulu, lai aiznesu dzīvību uz Marsa.”

Lasīt tālāk …

Nīkrāces skolas pārstāvji Skrīveru vidusskolā apgūst EKO skolas pamatprincipus

www.auv.lv

30.oktobrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskola uzņēma ciemiņus-skolotājus no Skrundas novada Nīkrāces skolas. Galvenais iemesls, kāpēc viņi bija pie mums-vēlēšanās uzsākt EKO skolu programmu. Tā kā mēs pirmās uguns ”kristības” esam izgājuši, varējām padalīties savā nelielajā pieredzē. Par EKO darbu pastāstīt uz skolu bija atnākušas arī skolas EKO padomes pārstāves Agate Albekeite un Erana Ostrovska. Foto atskats no pasākuma pieejams GALERIJĀ!

Krievu valodas skolotāji dalās pieredzē Rīgas 3.ģimnāzijā

Daina Pētersone, krievu valodas skolotāja

23.oktobrī Aizkraukles un Skrīveru novadu krievu valodas skolotāji apmeklēja Rīgas 3.ģimnāziju.Semināra laikā skolotājiem bija iespēja vērot atklāto stundu 9.klasē,piedalīties diskusijā par skolēna pašvērtējumu un paškontroli,apmainīties ar mācību materiāliem vidusskolas klasēs,doties ekskursijā pa skolu,zinošu gidu pavadībā.Pēcpusdienā skolotāji devās ekskursijā uz Nacionālo bibliotēku.Paldies metodiskās komisijas vadītājai Margaritai Savickai par vienu jauku,radošu darba dienu!

Atskats uz labo darbu nedēļas laikā paveikto

www.auv.lv

Labo darbu nedēļas ietvaros skolas skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs, ar mērķi paust savu labo gribu palīdzēt līdzcilvēkiem. Skolas skolēni apmeklēja pansionātu, sagatavoja paciņas dzīvnieku patversmei, tāpat arī viesojās pie zirgiem, sakopa Dendroloģisko parku un vāca zīles. Kā mums gājis, sīkāk var izzināt, lasot klašu pārdomas par paveikto.

Lasīt tālāk …

Konkursā “Kas notiek?” piedalās 40 skolas 9.klašu skolēni

www.auv.lv

Jau ziņots, ka skolas 9.klašu skolēni piedalīsies konkursā “Kas notiek?”. Šogad pirmo reizi konkursa pastāvēšanas vēsturē skolēniem jautājumi tika uzdoti ar Lattelecom interaktīvās televīzijas starpniecību. Jautājumi aptvēra plašu zināšanu un izpratnes spektru, sākot ar jautājumiem ekonomikā, politikā, kultūrā, tehnoloģijās un noslēdzot ar izglītību, monetāro politiku un sportu. Jau ziņots, ka skolas 9.b klases skolēni bija pirmie, kuri tika pieteikti konkursam. Par to arī laikraksta “Staburags” 2014.gada oktobra publikācijā.

Foto atskats no dalības konkursā pieejams GALERIJĀ. Foto: S.Krasovska, D.Vancāne-Viļuma

Skolēnu pašpārvaldes sēdes atskats

Madara Kantāne, 10.klase

22. oktobrī norisinājās vidusskolas pašpārvaldes sanāksme, kurā plānojām patriotisko dziesmu konkursa gaitu. Izlēmām, ka konkursu vadīs D.Circenis un I.Lāce. Atgādinām, ka konkurss norisināsies 6. novembrī pl.16.00! Konkursa 2. daļā aicinām visus uz diskotēku, kurā varēs izdejoties un izklaidēties kopā ar citu skolu ciemiņiem! Pēc brīvdienām, no 3.-7. novembrim, būs EKO Globālās rīcības nedēļa, kad dažādās aktivitātēs tiks iesaistīti visi skolēni. Bet 7. novembrī, Vispasaules rīcības dienā, mēs, pašpārvaldes dalībnieki, dosimies gājienā pa Skrīveriem, aicinot skrīveriešus būt draugos ar dabu.

Apbalvoti Baltijas ceļa nedēļas konkursa uzvarētāji

Skolā aizvadīta Vecāku diena

11. un 12. klašu mācību ekskursija uz Rīgu

Lelde Kalniņa, 11.a klase

16. oktobrī trīs vidusskolas klases – 11.a, 11.b un 12.klase – devas mācību ekskursijā uz Rīgu. Mērķis visiem bija skaidrs – vēlējāmies iepazīties ar Latvijas nacionālo bibliotēku, kas jau kopš atklāšanas brīža ir kļuvusi par vietu, kuru apmeklē kā jauni, tā arī veci cilvēki. Bibliotēka apmeklētājus spēj pārsteigt ne tikai ar netipisko formu, bet arī ar gaišajām un plašajām telpām tās iekšpusē. Projekta izstrādātājs ir Gunārs Birkerts – cilvēks, kas ieguldījis milzīgu darbu bibliotēkas veidošanā.  Ēkai kopumā ir 13 stāvi un interjera krāsās ir iemūžināta Latvijas nauda – lati, katrā stāvā ir attēlota cita naudaszīmes krāsa. Tā piemēram, otrā stāva interjerā iemūžināta pieclatnieka zaļā krāsa. Bibliotēkas augšējā stāvā apmeklētāji var apskatīt Rīgas panorāmu gandrīz 360 grādos. Latvijas nacionālā bibliotēka viennozīmīgi ir kļuvusi par vienu no latviešu identitātes simboliem.

Lasīt tālāk …

Oktobra 3.nedēļas aktualitāšu konkursā uzvar 9.aklase, 11.a.klasei – 2., bet 8.bklasei – 3.vieta

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Noslēdzoties oktobra 3.nedēļas aktualitāšu konkursam, redzam, ka līderi ir mainīgi – pašlaik tā ir 9.a klase pamatskolas un 11.a klase vidusskolas posmā. Jāuzteic 6.klašu skolēni par labu sniegumu, kā arī tie 43 skolēni, kuri ieguva maksimālo punktu (%) skaitu. Apsveicam uzvarētājus! Kopējie rezultāti ir redzami diagrammā!  Kokurss turpināsies arī pēc brīvlaika, kad tiks noskaidroti oktobra mēneša kopējie uzvarētāji. Turam īkšķus un brīvlaikā neaizmirstam skatīties un lasīt ziņas!

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt