Skrīverieši Dziesmu svētkos piedalīsies arī ielu koncertos!

Vija Meroža

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dramatiskais pulciņš ”Pēda” šogad iestudēja Ivetas Kraševskas muzikālo uzvedumu „Kas jauns Burbuļciemā?” Pulciņā darbojas pārsvarā 2.klases skolēni, kuri nedejo tautisko deju kolektīvā un nedzied korī. Šis mācību gads ir īpašs ar to, ka lielākā daļa kolektīvu gatavojas iekļūt Dziesmu svētku dalībnieku pulkā .Arī dramatiskā pulciņa bērni izturēja pārbaudījumu skolu teātru skatē 17. aprīlī, iegūstot 1.pākāpes vērtējumu, tika aicināti piedalīties ielu koncertos Dziesmu svētku laikā. Paldies Ivetai Biķerniecei par dziesmu sagatavošanu un Svetlanai Plukšai par tērpu šūšanu un māksliniecisko noformējumu.

„Atcerieties slavenos 50os!”

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas darbā

Ar šādu saukli vidusskolas pašpārvaldes skolēni organizēja pēdējo šajā mācību gadā pavasara balli. Šķiet, viss smalki pārdomāts: ierīkots foto stūrītis 50to gadu stilā, savāktas plates, plašu atskaņotājs ,pat ķeblītis nav aizmirsts, ataicināti draugi no kaimiņskolām, sarīkota modes skate, kur piedalās arī ciemiņi. Žēl tikai, ka daļa skolēnu ierodas tikai uz balli. Izsaku pateicību aktīvajām 12.klases meitenēm un zēniem, kā arī 10. klases skolniecei Ievai Cederei.

Nosaukti konkursa ”Ineses Galantes Talanti” laureāti

www.inesesgalantestalati.lv

Pēc vairāku mēnešu konkursa norises svētdien, 19.aprīlī, tika noskaidroti talantu konkursa “Ineses Galantes Talanti” 2015. gada laureāti – 12 mūziķi četrās kategorijās, kā arī noteikta konkursa sekotāju simpātija. Konkursa finālā jeb trešajā kārtā kopumā uzstājās 36 finālisti četrās kategorijās – vokālisti, stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu, kā arī klavierspēles mākslinieki. Skolas skolēnam Mārcim Grīnbergam – izdevniecības „Dienas Žurnāli” speciālbalva – gada abonements Ilustrētajai Pasaules Vēsturei vai Ilustrētajai Zinātnei.

Panākumi Novada koru skatē

 Olga Krasutina, mūzikas skolotāja, kora diriģente

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēniem ir iespēja apmeklēt 4.-10.klašu kori, kurā viņi dzied savam priekam, uzstājas skolas rīkotajos pasākumos, kā arī parāda savu muzikālo izaugsmi koru novada skatē. Šogad, piedaloties novadu koru skatē, tikām izvirzīti uz otro kārtu, kas notiks 11.maijā Aizkraukles novada ģimnāzijā. Prieks, ka koristus atbalstīja skolas administrācija, skolas kolektīvs un vecāki. Īpašs paldies direktora vietniecēm Vijai Merožai un Ingrīdai Mačuļskai par pozitīvo atbalstu skates laikā. Paldies arī mūzikas skolotājai I.Biķerniecei. Skatē dziedājam trīs dziesmas: Latv.t.dz. „Stāvēju, dziedāju” (obligātā), V.Pūces ”Mana zeme” un Latv.t.dz.„Kas kaitēja nedzīvoti” (izlozes dziesmas). Skatē piedalījās 5 kolektīvi. Mums  bija iespēja paklausīties arī  citu kolektīvu  priekšnesumus. Skolēni ar savu dziedājumu bija apmierināti. Koru skatē ieguvām 1.pakāpes diplomu (41 p.). Paldies koncertmeistarei Ingai Strazdiņai par  pavadījuma izpildīšanu! Bērni grib dziedāt, un viņi to dara ar prieku, nevis kāda piespiesti, tas dod gandarījumu gan pašiem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Lai gan skolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem nav ilgstošas stabilitātes sastāva ziņā, jo  dziedošie bērni gads no gada mainās, taču darbs ir radošs un interesants, tāpēc dziedāšanu turpināsim arī turpmāk. Lai mums visiem kopā izdodas!

FOTO reportāža: Lielā Talka 2015 [PAPILDINĀTS!]

www.auv.lv

Otrdien, 21.aprīlī, skolēni skolotāju pavadībā devās sakopt apkārtni. Liels entuziasms, kopējā sociālā atbildība, darbaprieks un spars – to redzam skolēnos, skolotājos un viņu kopējā paveiktajā darbā. Fotoattēlos redzami 2., 3.a, 3.b, 5.a, 7.a, 8.a, 8.b, 9.b, 11., 11.b un 12.a klašu skolēni un skolotāji, kuri viņus pavadīja, paši talkoja un motivēja sasniegt un izdarīt vairāk!

A.Leitāne, 8.b: 

Šā gada 21. aprīlī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā norisinājās talka. Katrai klasei tika dots uzdevums sakopt kādu no Skrīveru novada vietām. Mūsu klasei  bija jāsakopj Pirmā Pasaules karā kritušo kapu vieta. Daudzi no mums sākumā nemaz nezināja, kur tie atrodas. Noskanot zvanam visi devāmies pēc saviem līdzpaņemtajiem instrumentiem, kuri vēlāk noderēja, lai pilnvērtīgi varētu nodoties darbam. Nonākdami galapunktā secinājām, ka vieta daudziem bija zināma.

Pirmais un galvenais uzdevums bija pienākumu sadalīšana, lai katrs no mums varētu netraucēti strādāt. Kad pienākumi sadalīti – jāķeras pie darba. Vispirms ar dārza šķērēm nogriezām visas ievu atvasītes, lai varētu sagrābt nobirušās un sausās lapas. To izdarīdami, ķērāmies pie vislaikietilpīgākā darba – lapu un zaru vākšanas. Pagāja ilgs laiks, kamēr to izdarījām. Vēlējāmies, lai rezultāts būtu iepriecinošs un patīkams. Tā arī bija. Beigu beigās, izdarīdami visus darbus, sākām domāt ko darīt tālāk? Ņemot vērā to, ka bija ļoti spēcīgs vējš – ugunskuru kurināt nevarēja, talku nobeidzām klases audzinātājas dārzā, cepot zefīrus un desiņas. Diena bija izdevusies!

S.Dzerkale, 12.a klase: “Jau otro gadu mūsu klasei tika dota iespēja Lielās talkas dienā stādīt mazās priedītes,atjaunot mežu. Šo darbu uzskatām par goda lietu, jo priecājamies, ka jau tagad esam atstājuši aiz sevis kaut ko paliekošu. Apskatījām arī pagājušajā gadā iestādītos kociņus, kuri aug spēcīgi. Šogad stādīšana notika bez lāpstām, bet gan ar speciālu metāla kapsulas palīdzību, kurā tika iemests stādiņš un tas pats” iestādījās” zemē, tikai nedaudz ar kāju bija jāpiemin. Pie kokiem piestiprinājām arī divus putnu būrīšus. Pēc darba, kā vienmēr,saņēmām apbalvojumus par čaklu strādāšanu un zināšanām par mežu, mielojāmies ar garšīgām desiņām un smalkmaizītēm. Varbūt tiešām šeit pēc gadiem atgriezīsimies, lai pārliecinātos, kā izaugušas mūsu priedes.”

Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Apsveicam olimpiāžu uzvarētājus!

Konkursā „Man tuvā sociālo zinību tēma” 9.klašu grupā: II vieta Ievai Brenčevai;

Konkursā „Man tuvā sociālo zinību tēma” 8.klašu grupā: III vieta Alisei Leitānei,

Konkursā „Man tuvā sociālo zinību tēma” 7.klašu grupā: I vieta Patrīcijai Zālītei, II vieta Diānai Katiņai, III vieta Austrai Pumpurei, atzinība Agatei Albekeitei.

Sadraudzības novadu informātikas olimpiādes 6.-7. klasēm rezultāti: I vieta Austrai Pumpurei, III vieta Evijai Mārtiņai un Emīlam Valdmanim.

Starpnovadu konkursā „Pazīsti savu organismu” 9.klašu grupā: I vieta Ilvai Viļumai, atzinība Egitai Bitei,

Starpnovadu konkursā „Pazīsti savu organismu” vidusskolu grupā: II vieta Leldei Kalniņai, III vieta Elzai Elizabetei Liepiņai.

Atklātajā mājturības olimpiādē meitenēm: I vieta Agatei Albekeitei, III vieta Zandai Albekeitei.

Starpnovadu mājturības olimpiādē zēniem: II vieta Mārim Arcihovičam, atzinība Jānim Kazakēvičam.

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē: II vieta Liegai Krasovskai, III vieta Evelīnai Sendijai Čubarei, III vieta Endīnei Bērziņai.

Kulturoloģijas konkursā: atzinības Elīnai Balandai, Valdai Balandai, Elīnai Mārtiņai, Endīnei Bērziņai.

CSDD konkursā „Zini ceļu satiksmes noteikumus velosipēdistiem”: atzinība Jorenam Jānim Glodam

Apsveicam un vēlam panākumus arī turpmāk!

Aizvadīta vecāku diena

V.Meroža, foto: A.Katajs-Paeglis

15.aprīlis – vecāku diena. Dienas programmā vecāki varēja apskatīt bērnu rokdarbus un cityus radošos sasniegumus. Paldies skolotājiem Inārai Plakanei, Danai Podvinskai un Aivaram Katajam-Paeglim. Pulksten 17.00 skolēni rādīja savus sasniegumus kultūras jomā: koristi dziedāja dziesmas, dejotāji dejoja dejas, saksofonistu kvartets atskaņoja skaņdarbus, bet skolas skolēnu dramatiskais pulciņš parādīja fragmentu no muzikālās izrādes. Pārsteigumu sagādāja divas meitenes ar savu dziedāšanu: Kitija Leitāne un Diāna Katiņa. Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Apokopoti aktualitāšu konkursa marta mēneša rezultāti

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Aizvadītajā mēnesī notikušajos konkursos skolēni kā ierasts apliecināja savas zināšanas visplašākajā aktuālo norišu spektrā, sākot ar aktuālo politikā, ekonomikā un kultūrā, tā arī sportā un vietējās norisēs. Apkopojot mēneša rezultātus redzam, ka vidusskolas klases šajā mēnesī ir izrādījušās spēcīgākas kā pamatskolas klases. Tāpat īpaši jāuzslavē 22 skolas skolēni, kuri ieguva kādu no godalgotajām vietām. Pārējie rezultāti redzami diagrammā!

Kalvis Kalniņš 5.klašu TV erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”

Teksts un foto: Santa Krasovska, Kalvja latviešu valodas un literatūras skolotāja

5.klases skolēns Kalvis Kalniņš 9.aprīlī kopā ar saviem līdzjutējiem devās uz Latvijas Televīziju, lai piedalītos erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”. Ierodoties studijā, uzzinājām, ka viņš jau ir izturējis milzīgu atlases kārtu, jo dalībai bija iesūtīts ap 430 pieteikuma anketu. Pēc veiksmīga starta pusfinālā Kalvis kā vienīgais zēns sarp piecām meitenēm tika jau nākamajā dienā, 10.aprīlī, aicināts uz finālu. Skatoties ierakstus, grūti iedomāties, ka vienas spēles filmēšana ilgst 6-7 stundas, kas ir milzīgs fizisks un psiholoģisks pārbaudījums gan līdzjutējiem, bet īpaši pašiem dalībniekiem.

Lasīt tālāk …

E.Ostrovskas raksts publicēts “The Baltic Sea project” žurnālā

EKOSKOLAS: Līdz ar pavasari pienācis laiks talkām un koku stādīšanai!

www.videsfonds.lv

Arī šogad Latvijas Ekoskolas, sadarbojoties ar AS „Latvijas valsts meži” (LVM), turpina īstenot pirms vairākiem gadiem starptautiskās Ekoskolu programmas aizsākto koku stādīšanas kampaņu.  Šī ir viena no sadarbības kampaņām starp Vides izglītības fonda Ekoskolu un „Izzini mežu” programmām.

Lasīt tālāk …

Zvaigznes grāmatnīca Aizkrauklē aicina piedalīties konkursā “Skaistus dzejoļus es rakstu….”

www.staburags.lv

Konkursa devīze ir “Dzejas rindas tālu skan…”.  Aicināti piedalīties  1. – 4.klases,  5. – 9. klases  un 10. – 12.klases skolēni.  Konkursā līdz 5. maijam jāiesniedz iepriekš nepublicēts dzejolis par  brīvi izvēlētu tematu.

Lasīt tālāk …

8.maijā skolas skolēni kārtos Eiropas eksāmenu

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Jau otro gadu skolas skolēni piedalīsies Eiropas eksāmenā, pārbaudot savas zināšanas ar Eiropas Savienību saistītos jautājumos. Lai pilnvērtīgi sagatavotos, vēstures stundu laikā notiks sagatavošanās darbi eksāmenam, lai šogad startētu labāk kā aizvadītajā gadā.

Lepojamies ar Mārča Grīnberga panākumiem

www.staburags.lv, 13.03.2015.

Varam patiesi lepoties ar Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas 2. klases audzēkņa Mārča Grīnberga panākumiem- Mārcis atlases kārtā kļuvis par prestižā  Ineses Galantes talantu konkursa II kārtas dalībnieku. Konkursa II kārta notiks 15. martā Rīgas 3. mūzikas skolā.

Lasīt tālāk …

[Papildināts] Aizvadīta Politikas un tiesību Vidzemes reģiona olimpiāde

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Pirmdien, 23.martā, Vidzemes augstskolā notika Politikas un tiesību Vidzemes reģiona olimpiāde, kurā 25 dalībnieku konkurencē skolu pārstāvēja Inese Bogopoļska (11.b klase) un Egija Matusēviča (12.a klase). Abas dalībnieces ieguva atzinību, kas vērtējams kā teicams sasniegums, ņemot vērā, ka skola minētās jomas olimpiādē startējusi nav jau ilgāku laiku. Olimpiāde sastāvēja no 4 daļām – esejas par aktuālu jautājumu (Ukrainas krīze, sankcijas pret Krieviju un vēlēšanu tiesību paplašināšana pilsoniskajai sabiedrībai), paplašinātajiem jautājumiem par ar politikas teoriju saistītiem jautājumiem un 60 jautājumu tests par politikas teorijas jautājumiem, piemēram, jēdzienu skaidrojums, politikas teorijas koncepti un izrpatne par tiem. Savukārt noslēdzošā daļa – diskusija par aktuālo – situāciju A-Eiropā.

Lasīt tālāk …

Divi skolas skolēnu zinātniski pētneiciskie darbi izvirzīti uz valsts konferenci

www.auv.lv

Piektdien, 27.martā, Jelgavā notika Skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu konference. Skolu tajā pārstāvēja 4 skolēni: L.Kalniņa, E.Čubare, R.Kaķe un R.Aņisimovs. Pēc spraigas darbu aizstāvēšanas un atbildēm uz auditorijas sagatavotajiem jautājumiem, uz valsts skolēnu ZPD konferenci tika izvirzīti L.Kalniņas un E.Čubares darbi. 

A. Upīša Skrīveru vidusskola ir saņēmusi licenci programmas AWARD īstenošanai

Ilva Viļuma, 9.b klase

Jau trešo gadu Skrīveru novadā darbojas AWARDieši – starptautiskās jauniešu programmas AWARD   dalībnieki. Jaunietes cenšas sasniegt savu individuālo mērķi kādā no jomām – brīvprātīgajā darbā, fiziskajās aktivitātēs un jaunu prasmju ieguvē. Šogad iepriecinām arī vecļaudis Skrīveru sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas”– sarunājamies, spēlējam galda spēles, palīdzam ikdienas darbos, vedam laukā pastaigāties, sveicam jubilejās.

Lasīt tālāk …

SMU Lieldienu gadatirgus

Daina Vancāne-Viļuma

28.martā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas  SMU „AUSV ekskursijas”  gidi piedalījās Pārnovadu uzņēmēju dienā 2015 . Skolas gidi reklamēja jaunus ekskursiju maršrutus, piedāvāja maršrutu bukletus, stāstīja par iespēju atpūsties Skrīveros dažāda vecuma ekskursantiem . Šobrīd aktuāla ir zaļā dzīvesveida piekritēju kustība, arī šādas aktivitātes ir iespējamas Skrīveros. Skrīveri atrodas ģeogrāfiski ļoti labā vietā, tāpēc arī aktīvajiem riteņbraucējiem ir iespēja ar saviem velosipēdiem iepazīt Skrīverus, izbraucot īso maršrutu 8 km garumā, vai garo maršrutu 16 km garumā. Skrīveru gidi Endīne Bērziņa, Lelde Hamriha un Ieva Cedere aicināja  apmeklēt Skrīverus skolēnu grupas no 1.-12.klasei.

Aizvadīta konkursa “Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks?” apbalvošana; skolai piecas godalgas

Edgars Bērziņš, vesutures skolotājs

Piektdien, 27.martā, O.Kalpaka Rīgas daiļamatniecības pamatskolā notika konkursa noslēguma pasākums, kurā tika pasniegti atzinības raksti un ceļazīmes uz Briseli. Pasākuma atklāšanā runāja skolas direktore, konkursa organizatori un Eiroparlamenta deputāts K.Kariņš. Pasākums pulcēja 25 labāko darbu autorus, kuru vidū bija pieci skolas skolēni – P.Zālīte (7.klase), A.Leitāne (8.b) un Ē.Siliņš (10.a), kuri saņēma atzinības rakstu un L.Krasovska (8.b) un E.Matusēviča (12.a), kuras ieguva ceļazīmi uz Eiroparlamentu Briselē. Saistībā ar skolas lielo aktivitāti, saņēmām papildus vienu ceļazīmi braucienam uz Briseli, kuru izmantos viens no skolotājiem, kurš sagatavoja skolēnus konkursam – S.Krasovska, D.Vancāne-Viļuma un E.Bērziņš. 

Jau otro gadu Skrīveros notiek „Zemes stunda”

Vija Meroža

Lietaina 28.marta vakara stunda. Šķiet, skrīverieši sēdēs siltā istabā pie televizora, taču – nē! Skrīverieši paņem lietussargus, izslēdz elektrību un dodas uz skolu, kur sāksies gājienu pa Skrīveriem, veltīts starptautiskajai Zemes stundai. Pie skolas jau sagatavots pārsteigums: uzslieta nojume,uzvārīta tēja, sacepti cepumi, spēlē un dzied trīs ģitāristi, darbojas ugunīgais foto stūrītis, sagatavota bērnu darbu izstāde ”Dod dzīvību reiz lietotam materiālam”.

Lasīt tālāk …

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt