Skolēni aicināti piedalīties Panākumu Universitātes nodarbības

www.panakunuuniversitate.lv

„Panākumu Universitāte” ir uz 6 gadiem akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem, kurā, iepazīstot profesionālu un veiksmīgu personību dzīvi un darba pieredzi, tiek attīstīta un veicināta katra jaunieša individuālā prasme gūt savus personīgos panākumus. Programmas mērķis ir veicināt Tavu zināšanu un prasmju attīstīšanu gan uzņēmējdarbības, gan psiholoģijas un sabiedrisko attiecību jomās, gūstot pieredzi praktiskā darbībā, klātienē tiekoties ar pieredzējušiem un veiksmīgiem uzņēmējiem, politiķiem un kultūras sfēras pārstāvjiem, tādējādi ieinteresējot Tevi iepazīt profesiju daudzveidību un veicinot prasmi gūt savus personīgos panākumus.

Lasīt tālāk …

“Esam gaisā!” jeb pieejams pirmais skolas TV raidījums!

www.auv.lv

Jaunajā 2016./2017.mācību gadā turpināsim informēt jūs par aktuālo Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā. Pirmais raidījums veltīts Zinību dienai, kad skolas druvis vēra gan lieli, gan mazi. Sižeta vadītājs – Arvīds Ivbuls, kamera – Austra Pumpure, bet montāža – Ēriks Siliņš. Patīkamu skatīšanos un tiekamies jau pavisam drīz – nākamajā AUV TV raidījumā!

Zinību diena jeb sākums jaunam darba cēlienam!

Teksts: www.auv.lv, foto: A.Katajs-Paeglis

Ceturtdien, 1.septembrī, skolā atsākās rosība, jo skolēni, viņu vecāki, skolotāji un tehniskie darbinieki, kā arī skolas viesi pulcējās skolā, lai ar godu atklātu jauno mācību gadu. Direktors savā runā uzsvēra būtisko: skolā mācīsies 367 skolēni un strādās 45 skolotāji. Tika īpaši izcelti arī klašu audzinātāji – 1. klases audzinās skolotājas Olga Urtāne un Anda Kudiņa, 5.klases – skolotāja Ināra Plakane un Rita Lielā, bet 10.klasi – skolotājs Edgars Bērziņš. Jāuzsver, ka skolēnu skaits ir palielinājies, pateicoties skolēniem, kas pie mums uzsāka mācības šajā mācību gadā – kopskaitā 23. Šoreiz liels pārsteigums visiem klātesošajiem bija Aristoteļa ierašanās … ar automobīli. Ceram, ka jaunais mācību gads nesīs daudz jaunu piedzīvojumu, izaicinājumu un sasniegumu gan mācību, gan ārpusklases darba jomās. Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Informācija par skolas psihologu darba laiku šajā mācību gadā

Skolas administrācija

Sākot ar šo mācību gadu skolas psihologs bērniem, viņu vecākiem, pedagogiem būs pieejams katru darba dienu. Pirmdien, trešdien, ceturtdien un piektdien Jūs varat griezties pie Vēsmas Bērziņas, bet otrdienās – pie Aelitas Beitikas. Svarīgi (!) Ja novērojat savā bērnā jūs satraucošu uzvedību, kas traucē mācībām vai saskarsmei: (lai ielazītos ar informāciju, klikšķiniet uz “Lasīt tālāk!”

Lasīt tālāk …

Svarīgi! Par skolēnu pārvadājumu maršrutu [precizēts]

Skolas administrācija

Informējam, ka šajā mācību gadā ir mainīta kārtība, kādā notiek pieteikšanās skolas autobusa izmantošanai. Līdz ar to skolēniem, kuri izmantos Aizkraukles autobusu līdz 5.septembrim piereģistrēties skolas kancelejā, lai varētu saņemt braukšanas karti, kura būs derīga  kopā ar personu apliecinošu dokumentu (piemēram: skolēna apliecība, pase vai ID karte). Ar pārvadājumu maršrutu var iepazīties ŠEIT vai skatīt tiešsaistē, klikšķinot uz “Lasīt tālāk!”

Lasīt tālāk …

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, aizvadītas divas pedagoģiskās padomes sēdes

www.auv.lv; foto: A.Katajs-Paeglis

Jau kā tradīcija ir kļuvusi īsi pirms jaunā mācību gada sākuma organizēt Pedagoģiskās padomes sēdes, lai atskatītos uz aizvadītajā mācību gadā paveikto mācību un ārpusklases darbā, kā arī, lai aktualizētu aktuālo informāciju un prioritātes jaunajam darba cēlienam. 26. un 30. augustā sēžu laikā tika skatīti tādi jautājumi kā 2015./2016. mācību gada mācību un ārpusklases darba izvērtējums, skolas attīstības plāna īstenošana, jaunu pieeju meklējumi e-klases lietošanā vecākiem. Tāpat skolotāji iepazīnās ar 9. un 12. klašu audzinātāju sagatavotajiem ziņojumiem par absolventu turpmākajām mācību gaitām. 

Aktualizēts interešu izglītības programmu saraksts 2016./2017.mācību gadam

www.auv.lv

25.augustā Skrīveru novada domes sēdē tika apstiprinātas 24 interešu izglītības programmas. Arī šajā mācību gadā skolēniem ir iespēja pilnveidot savas kompetences dažādās jomās, piemēram, kultūrizglītībā, sportā, mūzikā, vides un multimēdiju izglītībā. Katru interešu izglītības programmu vada pieredzējis interešu izglītības skolotājs un pēc veiksmīgas kursa apgūšanas, skolēni var iegūt arī apliecinājumu par konkrētu kompetenču paaugstināšanu. Padari savu skolas laiku krāsaināku un interesantu! Sīkāka informācija par interešu izglītības programmām ir pieejama pie skolotājiem, bet saraksts ir pieejams ŠEIT, bet tiešsaistes versiju skatiet zemāk!

Lasīt tālāk …

Skolotājas I.Gaņina un S.Rūze dalās pieredzē DzM konferencē

Teksts: I.Gaņina, matemātikas skolotāja; izmantoti materiāli no www.dzm.lu.lv

24. augustā Latvijas Universitātē (LU) notika vērienīgākā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”, kurā sprieda, dalījās pieredzē par to, ko darīt, lai notiktu padziļināta mācīšanās un skolēnu eksāmenu rezultāti būtu labāki. Tajā piedalījās vairāk nekā 600 dalībnieki – skolotāji, augstskolu mācībspēki, eksperti, zinātnieki un uzņēmēji, lai ļautos ideju virpulim 33 darbnīcās, diskusijās un citās aktivitātēs.

Lasīt tālāk …

Kā atbalstīt bērnu mācībās?

www.uzdevumi.lv

Dārgie vecāki! Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā. 

Lasīt tālāk …

Zinību diena jau pavisam drīz

Un ejam mēs septembrim pretī pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim, lai ātrāk satikties varam.

Mīļi gaidīti Zinību dienā – 1.septembrī – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā!

Darba kārtībā:
plkst. 9.00 – Audzināšanas stunda kopā ar vecākiem.
plkst. 10.00 – Mācību gada atklāšana, skolas administrācijas tikšanās ar vecākiem.

Atgādinām, ka autobuss, kas nogādā skolēnus uz/no skolu, darbu sāks ar 2.septembri!

AWARD Skrīveru vienība piedalās projektā „Tunturi- Lapland adventure 2016” Somijā, Lapzemē

Inguna Juhņeviča, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas AWARD vadītāja

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola no 29. jūlija – 10. augustam piedalījās  ES programmas Erasmus+ projektā „Tunturi- Lapland adventure 2016”, kas norisinājās gleznainajā Urho Kekkosen nacionālā parka teritorijā. Projektā piedalījās Ieva Cedere, Laura Viktorija Vorpa un Ieva Niedra, kā arī vadītāja Inguna Juhņeviča no Skrīveriem ar „Erasmus+”, Skrīveru novada domes un personīgo līdzfinansējumu.

Lasīt tālāk …

Veiksmīgi noslēdzies divus gadus ilgais darbs pie CLIL teorijas un metodikas apgūšanas

Edgars Bērziņš, projekta vadītājs, foto: V.Meroža

Otrdien, 31.maijā, noslēdzās divus gadus ilgais darbs pie skolas virzības uz daļēju mācību satura īstenošnu svešvalodā, īstenojot VIAA apstiprināto Erasmus+ KA1 projektu “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide CLIL ieviešanai” (Nr. Nr. 2014-1-LV01-KA101-000137). Projekta īstenošanas laikā skolas pedagoģiskais personāls apguva gan CLIL teorētiskos, gan praktiskos aspektus, apmeklējot LU PPF organizētos kursus, vadot nodarbību ar CLIL elementiem, kā arī piedaloties kopskaitā 12 mobilitātēs.

Lasīt tālāk …

Pieejami CE rezultāti; skolai 21.vieta valsts mērogā

www.auv.lv

Nu jau dažas dienas 12.klašu skolēniem ir pieejami Centralizēto eksāmenu rezultāti. Mēs tik tiešām var lepoties ar skolēnu sasniegumiem tajos un skolotāju ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus tiem. Kopumā raugoties valsts mērogā esam godpilnajā 21.vietā, apsteidzot 422 izglītības iestādes, kurās tika kārtoti centralizētie eksāmeni. Jāuzsver, ka skolas skolēni vidēji eksāmenus ir nokārtojuši 65,8% līmeni, lai arī valstī līmenis ir tikai 49,9% (par 15,9% augstāks rezultāts), bet no 1.vietas (Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas) mūs šķir tikai 18,7%!

Salīdzinot ar sadarbības novadu skolām, mēs esam augstākajā pozīcijā, jo Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola ir 55., Jaunjelgavas vidusskola – 56., Pļaviņu novada ģimnāzija – 94., bet Aizkraukles novada ģimnāzija – 95.vietā. Skolas direktora vārda sūtam situs sveicienus skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par labi padarīto darbu visa mācību gada un īpaši eksāmenu laikā!

Izlaidums: skolu absolvē 29 pamatskolēni un 24 vidusskolēni

www.auv.lv

Sestdien, 11.jūnijā, skolu piepildīja aktīva rosība, jo tika sumināti visi 9. un 12.klašu skolēni ar nozīmīgo panākumu dzīvē un posma noslēgšanos. Šogad pamatskolu absolvēja 29, bet vidusskolu – 24 skolēni. Patīkami priecēja gan vidusskolas klašu audzinātāju sagatavotās audio uzrunas, gan pamatskolas absolventu novēlējumi vecākiem. Fotogrāfijas no izlaidumiem pieejamas skolas Facebook lapā un mājaslapas foto galerijā (9.klašu izlaidums un 12.klašu izlaidums), bet klašu audzinātāju uzrunas, nospiežot pogu “lasīt tālāk”. 

Lasīt tālāk …

Noslēdzot mācību gadu, tiek veidots jaunais skolas attīstības plāns

Teksts: Edgars Bērziņš; foto: V.Meroža

Ceturtdien, 9.jūnijā, skolā bija vērojama ļoti liela rosība un intensīvs darbs, jo visas dienas garumā – no plkst. 10 līdz 16.30 – skolas skolotāji direktora un vietnieku vadībā atskatījās uz aizvadītajiem trīs mācību gadiem un radīja iestrādnes jaunajam skolas attīstības plānam 2016./2017. – 2018./2019. mācību gadiem.

Lasīt tālāk …

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt