Izlaidums tomēr notiek!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Vija Meroža

Šis mācību gads ienesis daudzas pārmaiņas gan skolas, gan skolēnu dzīvē. Bažu pārņemti 9. klašu absolventi ar nepacietību gaidīja ministru kabineta pēdējos norādījumus par pandēmijas ierobežojumiem, lai izkliedētu šaubas par izlaiduma organizēšanas iespējām. Ilgi nebija jāgaida… atļauja (ne vairāk kā 100 cilvēkiem) tika saņemta. Lasīt tālāk …

Pēc svētkiem atsākas Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas bibliotēkas remonts

Uzņemam skolēnus mācībām 1. – 12. klasēs

Administrācija

Dokumentus pieņem skolas kancelejā no 5. līdz 21. augustam plkst. 9:00-13:00

Pie mums, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, ir vieta radošai, mērķtiecīgai un organizētai skolotāju virzītai un skolēnu pašvadītai izaugsmei kā eksaktajās, sociālajās un humanitārajās zinātņu jomās, tā radošai pašizpausmei ārpusskolas aktivitātēs. Pie mums strādā zinoši, motivēti, mērķtiecīgi un sasniegumiem bagāti skolotāji, kas iedvesmo skolēnus augstiem sasniegumiem viņu pārstāvētajās mācību jomās un arī ārpus tām. Skola piedāvā kvalitatīvu pamata un vidējo izglītību un mūsu devīze “Andreja Upīša Skrīveru vidusskola – vieta Tavai izaugsmei” ir nemainīga.

Lasīt tālāk …

Skolas pieredze attālinātā mācību perioda laikā

Administrācija

Pēc pavasara brīvlaika rutīna ar ikdienas klātienes mācību darbu tika apgriezta kājām gaisā, jo līdz ar COVID-19 izplatību, nekavējoties savus ikdienas paradumus mainīja gan skolēni, gan skolotāji, skolas administrācija, vecāki, vecvecāki, tantes un krustvecāki… tātad, visi! Šis bija izaicinājumu un pašu konsekventi būvētas plānošanas un saplānotā īstenošanas laiks, jo katram un katrai, kas ir tieši vai netieši ir iesaistīti izglītības procesos, nācās pielāgoties, mainīties un sadzīvot ar jaunajiem apstākļiem. Mācību gads nule kā noslēdzies un ir pienācis laiks reflektēt par to, kā mums ir gājis. Lai noskaidrotu atbildi uz jautājumu, kādu pieredzi mūsu skola ir guvusi, lūdzām skolas skolotājus piedalīties aptaujā. Tajā kopumā piedalījās 29 skolotāji, reprezentējot sākumskolas, valodu, humanitāro, sociālo un eksakto mācību jomas. 

Lasīt tālāk …

Panākumu Universitātes izlaidums

Laura Koļesņikova, 11. klases skolniece

Neskatoties uz to, ka savu ikdienu pavadām mājas, distancējoties no apkārtējiem, ārpus skolas aktivitātes turpina notikt! 29. aprīlī atkal, kopīgi pieslēdzāmies tiešsaistes Panākumu Universitātes pēdējai nodarbībai. Dienas pirmajā daļā iesaistījāmies interaktīvā erudīcijas spēlē, kur labākie saņēma balvas. Jautājumi tika balstīti uz visdažādākajām jomām un paveicās tiem, kas ir ne tikai zinoši, bet arī ātri. Šī bija aizrautīga smadzeņu ‘izkustināšana’ ārpus ierastajām skolas mācībām. Kā jau ierasts, tālāk sekoja pusdienu pauzīte un jau pēc stundas atgriezāmies vietnē youtube.com, kur sekoja otrā dienas daļa – Alekša Daumes lekcija. Daumes kungs runāja par lēmumu pieņemšanu. Viņš šķita ļoti radošs un gaišs cilvēks, kas spēj dzīvot harmonijā ar sevi un citiem. Radīja labu iespaidu un iedvesmoja ar saviem vārdiem, motivējot iet uz savu mērķi. Kā arī, bieži jauniešiem pietrūkst ticības sev, pārliecības par to, ka esam pietiekoši labi un forši, bet tam var būt daudz iemeslu, un Aleksis palīdzēja saprast galvenās dzīves vērtības un ,neskatoties uz grūtībām, iet uz priekšu. Šī bija pēdējā Panākumu Universitātes lekcija šogad, mūsu PU studenti, pēc ārkārtas situācijas beigšanās, saņems apliecības par beigšanu. Liels prieks, ka arī, esot mājās, var iegūt tādu motivāciju un pozitīvisma devu.

Uzdāvināsim skolai jaunu, mūsdienīgu bibliotēku

Nākamajā gadā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai aprit 155 gadu, tādēļ aicinām:
uzdāvināsim skolai jaunu un mūsdienīgu bibliotēku,
kur bērniem būs prieks lasīt grāmatas, satikties, uzturēties un attīstīt savas prasmes!

Šogad skolas attīstības plānā paredzēts modernizēt skolas bibliotēku. Skola ir vieta, kur ne tikai tiek iegūtas zināšanas, bet arī attīstās personības, tiek iegūti draugi un atmiņas. Tāpēc skolai jāspēj attīstīties līdzi laikam, nodrošinot mūsdienīgas mācību iespējas un atbilstošu fizisko vidi, kas sekmētu audzēkņu labbūtību, veicinātu radošumu un pozitīvu pieredzi par skolas gaitām.

Ar skolas skolas absolventes Baibas Rūķes atbalstu, ir izstrādāts dizaina projekts, kas paredz novecojošo skolas bibliotēku izveidot par mūsdienīgu, radošu telpu skolēniem. Bibliotēka tiek transformēta par satikšanās vietu – tur iespējams uzzināt par jaunākajām grāmatām, pildīt uzdoto, kā arī organizēt nodarbības, pulciņus un radošās darbnīcas. Telpas funkcionalitāte ietver vietu grāmatām un to lasīšanai, plašiem darba galdiem, atpūtas zonu un bibliotekāru darba vietu.

Dizaina iecere paredz telpas apdarē izmantot augstas kvalitātes materiālus, apgaismojumu, ergonomiskas mēbeles un mūsdienīgu toņu salikumu, kas radīs patīkamu kopējo vizuālo tēlu. Bibliotēku plānots aprīkot arī ar profesionālu video un audio tehniku, kas ļautu paplašināt telpas pielietojuma iespējas. Esam jau sākuši darbu – šobrīd skolas tehniskais personāls ar pašvaldības atbalstu veiks bibliotēkas telpas pamata remontdarbus – grīdas remontu, elektroinstalāciju maiņu, sienu un griestu sagatavošanu jaunai apdarei.

Lai skola spētu realizēt bibliotēkas projektu pilnā apmērā, lūdzam bijušos absolventus, skolēnu vecākus, vietējos uzņēmējus un citus aktīvus cilvēkus atbalstīt projekta veiksmīgu realizāciju, ziedojot uz fonda “TĀ tam būs BŪT” kontu:

Fonds “TĀ tam būs BŪT”
Reģ.nr.: 40008296740
Konta nr.: LV97HABA0551048219687
Banka: Swedbank
Maksājuma mērķis: Atbalsts skolas bibliotēkai

Fonds “TĀ tam būs BŪT” ir dibināts ar skolas padomes atbalstu. Izmantojot fondu, arī turpmāk jebkuram būs iespēja finansiāli atbalstīt  Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu, tās vajadzību un dažādu attīstības projektu nodrošināšanai, lai mūsu skola arvien ir un būtu starp labākajām Latvijas skolām!

Informācija vecākiem: skolēniem nepieciešamie mācību līdzekļi 2020./2021.mācību gadā

www.auv.lv

Ņemot vērā, ka jaunais mācību gads nav aiz kalniem un vasaras periodā ir jāatrod laiks arī atpūtai, atgādinām un aicinām laicīgi domāt par to, kādi mācību līdzekļi ir nepieciešami, lai Jūsu bērns būtu pilnvērtīgi sagatavojies jaunajam mācību gadam! Lai iepazītos ar mācību līdzekļu sarakstu, lūdzu, lejupielādējiet to ŠEIT vai skatiet to tiešsaistes režīmā, klikšķinot uz “Lasīt tālāk”! Lai veiksmīga gatavošanās jaunajam mācību gadam! 

Lasīt tālāk …

12. klašu skolēni gatavojas eksāmeniem!

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

Neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, skolā ienācis eksāmenu laiks. 12. klašu skolēniem nākas daudz mācīties patstāvīgi, plānot laiku, motivēt un disciplinēt sevi. Zināms, ka šī gada eksāmenu saturs un grūtības pakāpe nemainīsies. Taču klāt vēl nācis arī uztraukums par neierasto situāciju. Tāpēc 12.klašu audzinātāja Daina Vancāne-Viļuma vērš skolēnu uzmanību uz to, ka, rakstot viedokli, jāprot iedziļināties tā problēmā, izteikties skaidri, argumentējot savu domu.

Arī matemātikas skolotāja Ināra Dika norāda, ka kļūdas matemātikas eksāmenā bieži vien rodas no tā, ka skolēni pavirši izlasa  uzdevuma noteikumus un neatrisina uzdevumus līdz galam. Tātad jālasa uzmanīgi un jāpārbauda atrisinājumus. Savukārt angļu valodā klupšanas akmens ir vārdu pareizrakstība, kas ļoti atšķiras no latviešu valodas. Tādēļ angļu valodas skolotājas Santa Martinsone  un Aija Ieleja ir vienisprātis par to, ka daudz jālasa un jāskatās filmas angļu valodā. Divpadsmito klašu skolēni mēģina vēl izmantot skolotāju palīdzību konsultācijās, izpildot visus COVID-19 pandēmijas radītos ierobežojumus. Vēlam mūsu divpadsmitklasniekiem veiksmi un izturību šajā neparastajā eksāmenu laikā!

5.klašu skolēni Sociālajās zinībās pēta tēmu “Valsts”

Edgars Bērziņš, 5.klašu sociālo zinību skolotājs

Attālināto mācību periodā 5.klašu skolēni rūpīgi pētīja un mācījās tēmu “Valsts”. Tēmas ietvaros tika veidota domu karte, izvirzītas tēzes par to, kāda veida valstī viņi vēlētos dzīvot un veica arī praktisko pētījumu, veidojot prezentāciju par pašu izdomātu valsti. Būtiski, ka projekta darbs tika veidots, balstoties uz rūpīgi izstrādātiem izstrādes soļiem un vērtēšanas kritērijiem. Skolēni kopumā izsakās atzinīgi par projekta darbu, jo tas ir devis gan daudz jaunas prasmes, gan iespēju pašiem radoši izpausties. Lūk, 5.klašu skolēnu veikums Padlet platformā, kas tika izmantota, lai veidotu galeriju ar veikumu divu mēnešu ilgumā:

Made with Padlet

Made with Padlet

Jogurtu gatavošana kā praktiskais darbs bioloģijā mācību procesā

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Septīto klašu skolēni šajā nedēļā pārbaudīja, kā zināšanas par baktērijām ir pielietojamas ikdienas dzīvē jogurta pagatavošanā. Jogurts ir veselīgs skābpiena produkts, tāpēc tā lietošana plaši izplatījusies pasaulē. Pastāv uzskats, ka Kaukāza kalnu iedzīvotāju ilgais mūžs saistīts ar jogurta lietošanu.Ir daudz pierādījumu par tā labvēlīgo ietekmi uz organismu, tikai jāatceras par cukura ierobežošanu. Skolēni atbilstoši darba gaitai pagatavoja savu unikālo jogurtu, te Marka Anufrijeva teiktais un plakāts par paveikto. “Man pašam bija ļoti interesanti, kas no tā visa sanāks. Darīju visu pēc grāmatas – uzsildīju pienu un pielēju tīrkultūru. Tad katlā visu samaisīju un ielēju burkā, kurai uzreiz uzliku vāku un ietinu segā. Tas bija ap 4 pēcpusdienā. Visu nakti tā arī nostāvēja segā, bet no rīta ap 9 attinu, un piens jau bija kārtīgi sarecējis. Nu un tad tikai pieliku klāt melleņu ievārījumu. Garša bija kā parastam jogurtam, tikai ne tik salds. Mamma teica, ka viņai vairāk pēc biolakto garšojis.”