Vai man ir Lāčplēša spēks?

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

Ik gadu 11.novembrī,Lāčplēša dienā , iedegas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts uzvaru pār Bermonta karaspēku. Pieminot šo notikumu, daudzās skolā  skolēni piemin arī mitoloģisko varoni-Lāčplēsi, kurš kļuvis kā simbols spēkam un varonībai. Parasti mūsu skolā sporta stundās skolēni pārbauda spēka līmeni uz doto brīdi. Viņi sacenšas spēkā, veiklībā,ātrumā. Paldies sporta skolotājiem Reinim Krasovskim  un Ritai Lielajai!

Mārtiņi.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

10.novembris- latviešiem šī diena saistās galvenokārt ar rudens beigu darbiem un ziemas sākumu. Mūsdienu skolēni  ģimenēs diezgan maz ir saskārušies ar tradicionālajiem gadskārtu svētkiem. Bieži par to bērni uzzina bērnudārzā, no vecākajiem brāļiem, māsām. Tāpēc svarīgi par šiem svētkiem runāt skolā. Tā nu mēs katru gadu izspēlējam gadskārtu svētkus. Arī  šogad svinam jau otros rudens svētkus. Atkārtojam tradīcijas, minam mīklas, mācāmies latvisko rakstu zīmes, spēlējam spēles.Sakarā ar pandēmiju, par svētkiem  mācāmies ar katru klasi atsevišķi.

AUSV bibliotēkas atklāšana

Radošās darbnīcas RADADA apmeklējums.

Māra Lesiņa, 3.a klases audzinātāja

4.novembrī 3.a klase viesojās radošajā darbnīcā RADADA. Tas notika projekta „Latvijas Skolas soma” ietvaros. Strādājām radošajā darbnīcā, kas saistīta ar latvisko simbolu veidošanas metodi, izmantojot sietspiedes tehniku. Skolēni izvēlējās ornamentu vai zīmējumu maisiņam, ko ar RADADA saimnieču palīdzību izrotāja. Šos maisiņus pēc tam katrs ieguva sev. Tā bija laba dāvana mums pašiem – vairākas meitenes bija izvēlējušās tautumeitas attēlu, bet zēni – Lāčplēsi.

Karjeras nedēļas publicitāte.

Karjeras nedēļa 2.a klasē

Inese Uzula, klases audzinātāja.

Karjeras nedēļas ietvaros 2.a klasē ciemojās Annas Celmiņas tētis Kaspars. Viņa profesija ir ģeologs. Tā ir zinātne par zemi. Daudziem šķita šī profesija ļoti interesanta. Annas tētis rādīja attēlus un stāstīja par ceļojumiem pa Latviju un arī pa tālo Amerikas kontinentu, kur viņš bijis pieredzes apmaiņas braucienā senajās zelta raktuvēs, kurās tagad neviens vairs nestrādā. Bērni centās saskatīt kopīgo un atšķirīgo Latvijas un Dānijas dabas ainavās. Skolēni bija priecīgi, ka iepazinuši jaunu profesiju – ģeologs. Paldies Annas tētim!

Mana runa pārliecina.

Vija Meroža,direktora vietniece audzināšanas jomā

2020.gada 3.novembrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 6.a un 6.b klašu skolēniem bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā “Mana runa pārliecina”, projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Improvizācijas teātra aktrise Dita Nitiša nodarbībā “Mana runa pārliecina” izglītojamiem mācīja atbrīvoties no bailēm uzstāties. Caur smiekliem un jokiem iepazīstināja ar veidiem, kā pārvarēt bailes, kā ieinteresēt publiku un noturēt uzmanību, kā veidot saturu un paust viedokli. Balstoties uz improvizācijas teātra paņēmieniem, aktivitātēs tika iesaistīti visi skolēni un darīja to ar lielu aizrautību.

Nodarbībās apgūtās prasmes noderēs ,atbildot stundās, uzstājoties ar radošajiem darbiem, aizstāvot  izveidotās prezentācijas.

Sešu novadu jaunieši tiekas projektā “Sveiks, kaimiņ!”

SKRĪVERU JAUNIEŠI, kuri darbojas projektā “Sveiks, kaimiņ!”.
Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts atbalsta nodrošināšanu jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” par projekta “Sveiks, kaimiņ!” īstenošanu. Projektu kopīgi īsteno Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši. Skrīveru novadu pārstāvēja Evija Mārtiņa (18 gadi), Meldra Spēka (16), Estere Appena (14), Herberts Legants (17)., Patrīcija Zālīte (19), Agate Albekeite (19), Guna Ingūna Lapsa (13), Patrīcija Pļenkova (18), Anete Zirnīte (16) un Juris Gavars (14 gadu). Projektu vada Liene Paukšte-Uzula sadarbībā ar Danuti Albekeiti un Edvartu Pāvulēnu.
Lasīt tālāk …

Par karjeras nedēļu vēl vari skatīt…..

Silvija Brīgere, karjeras konsultants

Zemāk saites uz tiešraides diskusijām, bet visi video materiāli, kas tapuši 2020. gada Karjeras nedēļas laikā, atrodami VIAA Youtube kontā.

Visu vēl var redzēt!

“Priekšmetā iegūtās prasmes noderēs…”

Silvija Brīgere, pedagogs karjeras konsultants

Jau pirms Karjeras nedēļas priekšmetu skolotāji un audzinātāji iesaistīja skolēnus sava priekšmeta izpētes  darbā, veidojot plakātus par katra priekšmeta nozīmi karjeras ceļā.  Galarezultāts izdevās. To var redzēt nelielā foto galerijā.