Tikšanās ar prezidentu

Armands Bērziņš, 9.b klase

Šā, nu jau Jaunā gada 8. Janvārī Rīgas Latviešu biedrības veidotā radošo darbu konkursa gan pirmās, gan otrās kārtas uzvarētāji tika ielūgti vizītē pie Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa. No mūsu skolas uz šo svinīgo pasākumu tika uzaicināti divi skolēni, es – Armands Bērziņš – un pirmās kārtas uzvarētājs, skolas absolvents Rūdis Eiduks.

Lasīt tālāk …

Aktualitātes no gidiem! [Papildināts ar I.Viļumas komentāru]

Daina Vancāne-Viļuma, konsultante; Ilva Viļuma, SMU „AUSV Ekskursijas” valdes locekle

Vidusskolas gidi ir izveidojuši SMU SIA “AUSV ekskursijas” un jau ir piedalījušies Ziemassvētku gadatirgū ar savu preci- tūrisma maršrutiem. Ir jaunajai tūrisma sezonai izstrādāti bukleti. SMU SIA “AUSV ekskursijas” darbojas: Samanta Galvanovska, Inese Bogopoļska, Lelde Hamriha, Endīne Bērziņa, Ilva Viļuma un Ieva Cedere.

Lasīt tālāk …

Sākusies SUDOKU mīklu konkursa 2. kārta

Ilze Gaņina, matemātikas skolotāja

Sākusies SUDOKU mīklu konkursa 2. kārta. Uzdevumus var saņemt pie matemātikas skolotājā. Drīkst piedalīties arī tie, kuri nav startējuši pirmajā kārtā. Nodošanas termiņš 13. janvāris plkst 14.00.
Lai veicas!

Ziemassvētki aizvadīti godam!

Vija Meroža

Pirmais mācību semestris katrā klašu grupā tika noslēgts savādāk.

  • 1.-4.klašu skolēnus priecēja Čučumuižas rūķi un Ziemassvētku vecītis, kurš pasniedza bērniem ne tikai saldumus, bet arī diplomus par padarītajiem labajiem darbiem gan mācībās , gan sabiedriskajā dzīvē.
  • 5.-8. klašu audzēkņi veidoja Ziemassvētku filmas reklāmu. Novada dome bija piešķīrusi saldumus un skola administrācija pasniedza diplomus par labām sekmēm mācībās un centību ārpusklases darbā.
  • 9.-12.klašu skolēni pēdējā semestra dienā centās radīt Ziemassvētku noskaņojumu. Katra klase sagatavoja priekšnesumu, kas lika sajust svētku tuvumu. Par to liecināja arī skolas izdekorētie gaiteņi, greznā egle sarīkojumu zālē arī skolēnu pašpārvaldes veidotais ēnu teātra uzvedums.

Cerams,ka brīvlaikā gūtā atpūta iedvesmos skolēnus jauniem darbiem!

Apkopoti decembra un I semestra kopējie aktualitāšu konkursa rezultāti

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Aizvadīts I semestris ne tikai aktīvā mācību, bet arī ārpusstundu darbā, kur jāizceļ arī aktualitāšu konkurss. I semestra laikā aizvadīti 13 konkursi, kuros katrā vidēji piedalījušies 171.2 skolēni, pārstāvot 11 klašu kolektīvus; 6 konkursos skolēniem tika sagatavoti jautājumi, bet 5 – skolēni paši sniedza savu vērtējumu par aktuālajām norisēm Latvijā vai pasaulē. I semestra kopējie rezultāti redzami diagrammā. Apsveicu 11.a klasi ar godpilno I vietu, tāpat prieks par 11.b klasi ar iegūto II vietu un 9.b klasi ar iegūto 3.vietu!

Atskatoties uz decembra mēnesi, lūk, rezultāti (skat. diagrammu).

Paldies skolēniem par pacietību, centību un rūpību, gatavojoties un piedaloties konkursā! Novēlu veiksmi arī šajā semestrī!

A. Upīša Skrīveru vidusskolas labākie skolēni 1. semestrī

I. Uzula un I. Mačuļska,  direktora vietnieces

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola sveic 5.-12. klašu skolēnus, kuriem 2014./2015. mācību gada I semestrī iegūts augsts un optimāls vērtējums visos mācību priekšmetos: Jukna Katrīna Paula, Kalniņš Kalvis, Bazule Alvīne, Straume Jānis, Zolneroviča Sanda Laura, Ģigulis Oto, Mārtiņa Evija, Valdmanis Emīls, Lesiņa Santa Lelde, Sakss Andris Jurģis, Burka Laura Laine, Pļenkova Patrīcija, Eihe Daniela, Glods Jorens Jānis, Kazakevičs Jānis, Pronovs Artūrs Emīls, Prūse Patrīcija Elizabete, Verpele Krista,
Albekeite Agate, Zālīte Patrīcija, Zvejniece Betija, Arcihovičs Māris, Fedotovska Karīna, Leopolde Ērika Vaira, Kaķe Marta, Ārīte Karlita, Upmane Zane, Vītoliņa Elīza, Krasovska Liega, Rubene Līga, Lapiņa Līga, Lūsis Rolands, Šaitere Elīza, Bokalders Emīls, Lāce Ilva, Panteļejevs Renārs, Plikša Paula, Skuja Kristers, Viļuma Ilva, Barkāne Anna, Dzērve Edita, Bērziņš Armands, Barkāne Ramona, Kantāne Madara, Bodeka Inguna, Lazdiņa Paula, Lūse Keita, Mekwatanakun Benyada, Seimuškina Sandra, Šarkuna Laine, Čubare Evelīna Sendija, Fedotovska Anna, Kalniņa Lelde, Liepiņa Elza Elizabete, Hamriha Lelde, Kaķe Rita, Bērziņa Endīne, Galvanovska Samanta Monta, Aņisimovs Rihards, Bogopoļska Inese, Brenčuka Anete, Daugaviete Monta, Lasmanis Eduards, Morozova Ieva, Dzerkale Sintija, Balanda Elīna, Matuseviča Egija, Matvejeva Viktorija, Mārtiņa Elīna, Sprukte Uva Aiva.

Kā arī 2.-4. klašu skolēnus par labām sekmēm mācībās: Anufrijevs Marks, Bazule Anna, Bērziņš Ludvigs, Dzērve Sandija Linda, Ģigulis Toms, Lavrenova Līva, Lielā Laura, Nāburgs Renārs Drosmis, Ondzule Laima, Stikute Šarlote, Vikentjevs Regnārs, Zirnītis Eduards, Aleksejeva Elizabete, Barkāne Terēze, Bērziņa Sintija Santa, Dīcis Aleksis, Gints Lauris, Jirgens Rainers, Jungmane Nora, Melle Alise, Pīgozne Sanita Agija, Simsons Ričards, Smirnova Veronika, Straume Ritvars, Škapars Kristers, Upmane Lelde, Babre Agnese, Cedere Alise, Gailītis Mārtiņš, Kazāka Elizabete, Novickis Artūrs, Ozoliņš Roberts, Pumpure Alma, Rode Ričards, Rumpāne Beāte, Teicāne Sintija, Uzulnieks Niks, Vasiļjeva Sanija, Zariņa Sintija Eva, Andersone Laura, Bišofa Daniela, Celmiņa Katrīna, Eidmanis Henrijs, Ielejs Kārlis Emīls, Matvejevs Mārtiņš, Panteļejeva Sanija, Pāvulēna Dārta, Petroviča Sanija, Rutkovska Lāsma, Štauere Žanna Kristīne, Vorps Artūrs Eduards, Zirnīte Anete. Laimīgu Jauno, 2015. gadu, mūsu skolēniem, vecākiem, skolotājiem! Ceriet uz labāko un saņemiet to!

Sudrabs un bronza Skrīveru jauniešiem

www.skriveri.lv

Decembrī notika starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmas “Award” apbalvošanas pasākums. Apbalvojumus saņēma 59 jaunieši no visas Latvijas. Viņu vidū arī 13 skrīverieši. “Award” sudraba nozīmītes saņēma Ilva Viļuma, Keita Lūse, Amanda Selepa, Ramona Barkāne, Ieva Cedere, Paula Diāna Čirkste, arī skrīverietes Laura Viktorija Vorpa un Ieva Niedra, kuras patlaban mācās Rīga. Bronzas godalgu ieguva Ieva Brenčeva, Sintija Dzerkale un Kristīne Juste. AWARD programmas vadītāja Skrīveros ir Inguna Juhņeviča.

Lasīt tālāk …

Apsveikums svētkos!

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola sveic Ziemassvētkos skolas darbiniekus, skolēnus, vecākus un skolas sadarbības partnerus! Lai jaunajā gadā izdodas realizēt sapņus un ieceres!

Jaunieši piedalās pārbaudes spēlēs handbolā

No 26. līdz 28. decembrim Rīgā, Olimpiskajā sporta centrā, notika ikgadējais Rīgas Domes kauss handbolā. Tajā piedalījās Latvijas, Igaunijas, Somijas un Itālijas vīriešu valstsvienības. Paralelēli šim turnīram pārbaudes spēles ar Somijas jauniešu izlasi aizvadīja arī Latvijas U-16 vīriešu izlase, kuras sastāvā ir skrīverieši Uvis Strazdiņš un Miks Kiršteins. Foto atskats pieejams GALERIJĀ (foto: www.sportacentrs.lv)!

Aizvadīta pirmā Erasmus+ projekta ietvaros organizēto kursu diena

Edgars Bērziņš, projekta vadītājs

Pirmdien, 22.decembrī, notika pirmā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra un Skolotāju izglītības nodaļas īstenotās pedagogu profesionālās kompetences A programmas „Satura un valodas integrētas mācības – CLIL” (36 stundas) nodarbība projektā [1] iesaistītajam pedagoģiskajam personālam. Kursos piedalījās 20 mācību priekšmetu skolotāji, pārstāvot dažādus mācību priekšmetus (sports, fizika, svešvalodas, sociālās zinības sākumskolā un pamatskolā, ģeogrāfija, matemātika, dabas zinības sākumskolā, bioloģija, informātika un vēsture). Kopumā paredzētas 4 nodarbības paredzot gan teorijas apguvi, gan praktiskās nodarbības un mājas darbus. Kursus vada LU mācībspēki Ligita Grigule, Rita Skara-Mincāne un Indra Odiņa, kā arī Aizkraukles pilsētas sākumskolas skolotāja Gunta Krīgere. Kursi ir pirmais solis skolas virzībai uz pilnvērtīgu satura un valodas integrētu apguvi dažādos mācību priekšmetos. Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Lasīt tālāk …

Atklāta sudoku turnīra 9. – 12. klasēm 1.kārta

Darbi jāiesniedz līdz 2015. gada 6. janvārim plkst. 14:00 matemātikas skolotājām!

Lasīt tālāk …

8b. klase Ziemassvētku laikā ciemojas Skrīveru pansionātā

Elīza Šaitere, 8b klase

Kā jau ierasts, mēs ar klasi 17. decembrī devāmies uz Skrīveru pansionātu. Reizi mēnesī mēs uz turieni dodamies, mums ļoti patīk iepriecināt šos cilvēkus. Tā kā, tuvojas Ziemassvētki, jauns gads, meitenes mājturībā izcepa piparkūkas, skaisti tās iesaiņoja un visa klase devāmies uz Skrīveru pansionātu, iepriecināt tā iemītniekus.

Lasīt tālāk …

Jaunieši no Skrīveriem saņem Award bronzas un sudraba apbalvojumus

Katrīna Sprudzāne, Valsts izglītības satura centra vecākā referente

6.decembrī Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē notika 8. starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmas Award apbalvošanas pasākums. Šogad apbalvojumus saņēma 59 jaunieši no dažādām Latvijas vietām – Aizkraukles, Alsungas, Bikstiem, Jaunjelgavas, Kandavas, Lielvārdes, Mežiniekiem, Ogres, Rīgas, Salaspils, Taurupes, Valkas un Ventspils. Apbalvoto jauniešu vidū arī 11 Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni; 3 no viņiem saņēma bronzas līmeņa apbalvojumus, bet 8 – sudraba.

Lasīt tālāk …

Skolā aizvadīts Žetonvakars

Viktorija Matvejeva, 12.klase

Šī gada 6. decembra vakars 12.klasei bija īpaši svarīgs – klāt bija žetonvakars. 19 skolēni bija nonākuši soli tuvāk divpadsmitās klases noslēgumam. Svinīgajā daļā atcerējāmies bērnības niķus un stiķus, apsveicām skolotāju, saņēmām žetonus. Pamazām gatavojāmies galvenajam vakara notikumam – izrādei. Mūsu izrādē pasakas savijās ar mūsdienu aktualitātēm tehnoloģijās. Varēja redzēt tādus pasaku tēlus kā sarkangalvīti un vilku, pelnrušķīti ar pusmāsām, kā arī sniegbaltīti ar saviem septiņiem rūķīšiem, kas visus priecēja ar interesantu ēnu šovu un iestudētu deju. Galvenajās lomās bija policisti-detektīvi rukši un Antitwittermens, kurš mēģināja atrisināt šo mūsdienu apsēstību ar internetu un telefoniem. Protams, visi finālā bija laimīgi, un pasakai bija beigas “Ilgi un laimīgi”. Pēc žetonvakara devāmies uz skolu, kur notika ikgadējā balle. Kopumā diena un vakars bija ļoti izdevies. Tiekamies
izlaidumā! Foto atskats no Žetnovakara pieejams GALERIJĀ, bet video – pie klases audzinātājas A.Zvaigznītes. Pilnu foto galeriju var lejupielādēt šeit!

Starpnovadu bioloģijas olimpiādes laureāti

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Starpnovadu bioloģijas olimpiāde arī šogad notika tiešsaistē, tajā piedalījās 2425 skolēni, mūsu 4 novadu (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Skrīveru, Neretas) apvienībā- 43. Interesanti, ka šogad ievērojami palielinājies zēnu skaits, sasniedzot gandrīz 50% no visiem dalībniekiem. Mūsu skolēnu sasniegumi  katrā klašu grupā ir virs vidējā punktu skaita. 9. klasē labāko rezultātu ieguva Ilva Viļuma, 10.klasē- Ramona Barkāne, bet 11. klasē- Elza Elizabete Liepiņa. Jāuzsver, ka vislabāk ir veicies Ilvai.

Lasīt tālāk …

Skolēni piedalās Panākumu Universitātes lekcijās

Evelīna Čubare, 11.a klase

9.decembrī uz Panākumu Universitātes lekcijām devās deviņi 11. un 12. klašu skolēni. Šoreiz lekciju tēma bija „Komunikācija nozīme personas attīstībā” un tās vadija trīs lektori. Šoreiz diena iesākās ar BA „Turība” radošajām darbnīcām, kur visus sadalīja četrās grupās un katrai grupa bija iespēja veikt uzdevumus, kuri bija tendēti uz komunikācijas prasmju izkopšanu un arī ar prasmi strādāt komandā. Pirmā lekcija bija par to, kā vslabāk likt lietā savas spējas, lai ļautu saviem sapņiem piepildīties un to vadīja divi „kouči” jeb izaugsmes veicinātāji – Vineta Saulīte un Dainis Zaltans. Lekcijas laikā arī auditorijā esošajiem bija iespēja veikt uzdevumu, kas palīdz nospraust pareizos soļus sava mērķa sasniegšanai. Otro lekciju iepriekš minētās Kristīnes Žildes – Krēvicas vietā vadīja viņas agrākais kolēģis, LTV rīta panorāmas ziņu moderātors –  Dāvis Valdnieks, kurš mūs iepazīstināja ar žurnālista darbu kā arī deva iespēju ieskatīties TV3 ziņu tapšanas aizkulisēs.

Skolas SMU pārstāvji piedalīsies Vislatvijas skolēnu un studentu mācību uzņēmumu “Ziemassvētku gadatirgū 2014”

www.auv.lv

Aizkraukles novada ģimnāzijas un A. Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu pārstāvji rīt, 6. decembrī, dosies uz Rīgu, lai piedalītos Vislatvijas skolēnu un studentu mācību uzņēmumu “Ziemassvētku gadatirgū 2014”. Ziemassvētku gadatirgū, kas notiek modes un izklaides centrā “Rīga Plaza”, šogad piedalīsies vairāk nekā 120 skolēnu mācību uzņēmumu no Latvijas skolām, kuri dienas garumā piedāvās savas oriģinālās Ziemassvētku dāvanas. Ziemassvētku tirdziņš ir iespēja ne tikai pārdot, bet arī vērtēt jauniešu veikumu, ideju dažādību un mērķtiecību, tās īstenojot.

Apkopoti aktualitāšu konkursa novembra 4.nedēļas un novembra mēneša kopējie rezultāti

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Aizvadīts tradicionālā aktualitāšu konkursa novembra mēneša 4.konkurss. Jautājumi ietvēra atskatu ne tikai uz politiskajām aktualitātēm, bet arī īpaši tika uzsvērtas aktualitātes sportā. Rezultāti ļoti simpātiski, jo neierasti – 1.vietā – 8.b klase, 2.- 8.a klase, bet 3.vietā – 11.a klase – līdzšinējā pirmo vietu ieguvēja. Pārējie rezultāti redzami diagrammā. Apsveicu uzvarētājus!

Savukārt apskatot kopējos novembra mēneša rezultātus, vēlos sirsnīgi sveikt 11.a klasi ar iegūto 1., 9.b klasi ar iegūto 2. un 8.a klasi ar iegūto 3.vietu! Pārējo klašu rezultāti redzami diagrammā. Apsveicu uzvarētājus! Skolēnu individuālais sniegums ir pieejams skolas vēstures kabinetā gan par 4.nedēļas konkursu, gan par novembra mēnesi kopumā. Tiekamies jau nākamajā konkursā – jau nākamajā nedēļā.

Tava iespēja pretendēt uz daļu no 30`000 EUR lielās stipendijas!

www.e-klase.lv
Aicinām talantīgos Latvijas 5.-12. klašu un 1.-3. kursa profesionālo vidusskolu skolēnus pieteikties un pretendēt uz “Latvijas Maksimālistu” stipendijām!

Lasīt tālāk …

[Konkurss noslēdzies] Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas gidi organizē konkursu

Daina Vancāne-Viļuma

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas gidi organizē konkursu, veltītu Andrejam Upītim. Konkurss notiks vairākās kārtās. Divu nedēļu laikā Jums ir iespēja pārliecināties par savām zināšanām, risinot burtu režģus, krustvārdu mīklas u.c. prāta spēles, lai vairāk uzzinātu par skrīverieti, rakstnieku Andreju Upīti un saņemtu balviņas. Katras kārtas darbus varat saņemt jaunā korpusa 202.kabinetā.

  • 1.kārta risināsies no 25. līdz 27.decembrim;
  • 2.kārta risināsies no 27. līdz 1.decembrim;
  • 3.kārta risināsies no 1. līdz 3.decembrim;
  • 4.kārta risināsies no 3. līdz 5.decembrim.

Vislabāk starp visiem dalībniekiem veicās Kristīnei Justei, Ievai Brenčevai, Editai Dzērvei, Eiranai Ostrovskai, Liegai Krasovskai un Agatei Albekeitei.

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt