Tikšanās ar Katrīnu Sprudzāni – programmas AWARD nacionālo koordinatori Latvijā

Teksts un foto: Inguna Juhņēviča, AWARD kustības Skrīveros vadītāja

Tikšanās ar Katrīnu Sprudzāni  izvērtās par īpaša veida Award prezentāciju, kurā ar Katrīna stāstīja par savu līdzšinējo pieredzi darbā ar jauniešiem un uzsvēra programmas Award lielo ietekmi uz viņu pašu un jauniešiem. Tikšanās laikā tika demonstrēta prezentācija par programmu un tās darbību Latvijā. Jāuzsver, ka jaunieši izrādīja lielu interesi par iespēju iesaistīties programmā, uzdeva jautājumus un izvaicāja par dažādiem programmā iesaistīto jauniešu veiksmes stāstiem. Pēc tikšanās ar jauniešiem notika individuālas sarunas.

Lasīt tālāk …

Oskars Kalpaks iedvesmo

Daina Vancāne-Viļuma, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Svētdien, 6.martā, Rīgā, Kara muzejā, notika svinīgs pasākums, veltīts pulkvedim Oskaram Kalpakam. Te tika sveikti jaunieši, kuri bija uzrakstījuši izcilus literāros darbus par diezgan sarežģītu tēmu “Teiksma  par Kalpaku”.

Apsveikuma vārdus teica Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks, Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdētājs Andrejs Mežmalis, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda valdes locekle Kaiva Krastiņa un NVO In Patria Credere valdes locekle Silvija Kaugere.  Diplomus par ļoti labiem  literārajiem darbiem saņēma mūsu skolas 8.klases meitenes Laura Jungmane, Agate Albekeite un Patrīcija Zālīte.

Šogad diezgan nemierīgās situācijas Eiropā dēļ brauciens uz Briseli pamatskolas skolēniem tika atlikts, bet meitenes saņēma balvā jaukas grāmatas un  balvas no Eiropas Parlamenta. Vasarā uz Briseli- uz Eiropas Parlamentu- dosies 5 vidusskolēni, viņu vidū arī 2  mūsu, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, meitenes- 10.a klases skolniece Ilva Viļuma un 12.a klases skolniece Lelde Kalniņa. Žūrijas priekšsēdētāja  Sarma Dreimane īpaši  pieminēja Ilvas darbu, kas ir  izcils- emocionāli bagāts darbs, skaistu valodu. Jāatzīmē, ka koncertu sniedza Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Ieva Akurātere, kura bija izvēlējusies īpašu programmu, veltītu literārā konkursa uzvarētājiem.

TV raidījumu “TE” filmē Skrīveros

Daina Vancāne-Viļuma, gidu pulciņa vadītāja

Piektdien, 4.martā, Skrīveros  viesojās jaunatklāsmes raidījuma “Te” veidotāji Marta Selecka un Gustavs Terzens. Šis bija skumjās jubilejas raidījums, jo pēdējais. Skrīveros ar viņiem tikās mūsu skolas gidi, meitenes, kuras aktīvi darbojas tūrisma jomā un  zina dažādu paaudžu intereses. Skrīverus atklājām kā aktīvu Geocaching  centru- interesantās vietās ir ierīkoti slēpņi, kuru atklāšanā iesaistās arvien vairāk cilvēku, kuri šurp, uz Skrīveriem, brauc ikvienā diennakts laikā.

Lasīt tālāk …

AUV TV jaunais raidījums: Atrasts garderobē

AUV TV

Jaunais AUV TV sižets par daudzajām lietām, ko skolēni ir aizmirsuš skolas garderobē. Kā tām atrast saimniekus un ko ar tām iesākt – atbildi centāmies rast aptaujājot gan skolēnus, gan skolas dežurantu! AUV TV aicina gan skolas skolēnus, gan viņu vecākus – neaizmirstiet mantas, jo tās ir vērtība! 

Šefi izglīto pret atkarībām

Teksts un foto: V.Meroža, direktora vietniece ārpusklases darbā

27.janvārī vidusskolas klašu skolēnu pašpārvaldes sanāksmē tika nolēmts palīdzēt jaunāko klašu skolēniem izprast dzīvē pastāvošās negatīvās tendences. Līdz ar šo tika atjaunota senā skolas tradīcija – vidusskolēni dodas pie sākumskolas skolēniem un ar iedvesmojošiem stāstiem veicina veselīgu lēmumu pieņemšanu viņu dzīvēs. Liels prieks, ka sākumskolas skolēni bija gandarīti par vidusskolēnu stāstiem un izteica vēlmi satikties vēl kādu reizi. 

Šajā dienā:

  • 12.a klases skolēni kļuva par šefiem 4.a kl.;
  • 12.b klases skolēni kļuva par šefiem 4.b kl.;
  • 11.a klases skolēni kļuva par šefiem 3.kl.;
  • 10.a klases skolēni kļuva par šefiem 2.a kl.;
  • 10.b klases skolēni kļuva par šefiem 2.b kl.;
  • 9.a klases skolēni kļuva par šefiem 1.a kl.;
  • 9.b klases skolēni kļuva par šefiem 1.b kl.

Lasīt tālāk …

Ziemas Eko forums Ropažos

Vija Meroža, “EKO skola” projekta koordinatore; foto: P.Zālīte

No 26.-28.februārim Ropažos Vides izglītības fonds īstenoja trešo Ekoskolu ziemas forumu, kas pulcēja vairāk kā 200 dalībnieku no 70 skolām. Skolu pārstāvēja aktīvākās Eko programmas realizētājas – 8. klases skolnieces Agate Albekeite un Patrīcija Zālīte. Viņām līdzi devās arī es – eko programmas koordinatore. Tas bija pieredzes apmaiņas un izglītojošs pasākums, tāpat, bija iespēja arī dzirdēt iedvesmas stāstus turpmākajai rīcībai. Uzzinājām, ka šogad jau 60 skolas uzsākušas starptautisko projektu „Ēdam atbildīgi!”, ko nākošgad uzsāksim arī pie mums. Foruma dalībniekiem bija iespēja tikties ar Energoefektivitātes centra ekspertiem, kā arī doties piedzīvojumu trasē Ropažu mežos.

Par bišu dzīvi bioloģijas stundās

Teksts un foto: Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Katru gadu astoto klašu skolēni veido prezentācijas par bitēm un biškopības produktiem, bet šogad Amanada Karjagina to bija sagatavojusi īpaši rūpīgi. Prezentācijā viņa pastāstīja arī par biškopības vēsturi un savvaļas bišu veidiem, bet prakstiski demonstrēja daudzas līdz šim neredzētas lietas. Skolēniem bija iespēja degustēt kandiju un apifonda šķidrumu- tie ir vielu maisījumi, ko izmanto bišu piebarošanai, kandijs gluži balts, apifonda šķidrums atgādina cukursīrupu, klāt tam pievienoti vitamīni. Pirmo reizi redzējām mazu iekārtiņu, ko sauc par bišu mātes namiņu, tajā pārvadā bišu māti, ja tas nepieciešams. Degustējām arī garšīgās bišu šūnas ar medu un pašu medu.

Veiksmīgi starti sadarbības novadu ZPD konferencē

Dzintra Znotiņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Piektdien,26. februārī J.Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolā norisinājās sadarbības novadu skolēnu zinātnisko pētniecisko darbu konference. Mūsu skolu pārstāvēja Madara Kantāne (pētījums ,,Balss kā mūzikas instruments”), Inguna Bodeka (“Vardarbība kā cilvēka ietekmēšanas līdzeklis Č. Dikensa darbos”), Paula Diāna Čirkste (,,Vitamīnu ietekme uz cilvēka organismu”) un Laine Šarkuna (,,Miega izpēte un nozīme”). 

Lasīt tālāk …

Vides spēļu konkurss

Teksts un foto: D.Martinsone, bioloģijas skolotāja

Starpnovadu vides spēļu konkursā 25. februārī piedalījās 4 komandas, visas no mūsu skolas. Konkursa ievadā skolotāja Daiga Martinsone pastāstīja par dažādiem pasākumiem, kuros izmantotas skolēnu sagatavotās vides spēles: starpskolu  ekoforums, skolotāju seminārs, vides spēļu pēcpusdiena u.c., savukārt Agate Albekeite  stāstīja par savām vides spēlēm, kuras labi novērtētas un par balvā iegūto ceļojumu uz Stokholmu. Foto galerija! Lasīt tālāk …

Interešu izglītības programmu jaunumi: skolēni apgūst augu “asinsriti”

D.Martinsone, bioloģijas skolotāja

Vides fakultatīvajās stundās 8. klašu skolēni iepazinās ar situācijas aprakstu. Skolēnam bija uzticēts laistīt augus, bet viņš to piemirsa, tāpēc augi nokalta. Lai izskaidrotu situāciju, vecāki augus salīdzināja ar cilvēku, kura organismā cirkulē asinis un nodrošina  dzīvības procesus. Bet kā pierādīt, ka arī augos notiek līdzīgi cirkulācijas procesi? Šādu jautājumu saņēma astotklasnieki, un paši plānoja, kā veikt tam pierādījumu. Tika izmantotas pārtikas krāsvielas un dažādi augi, kuros varētu redzēt minerālvielu iekrāsotos vadaudus. Daži izvēlējās ziedus, daži – lapas. Tāpat jāuzsver, ka izveidotās konstrukcijas bija daudzveidīgas un neparastas. 

“Krāsainie ritmus” svinējām koši!

Teksts un foto: Skolas skolēnu pašpārvalde

Ir patīkami, ka katru gadu jaunākie skolas skolēni ir aktīvi talantu konkursa dalībnieki! Arī šogad katra klase ir sagatavojusi vismaz vienu priekšnesumu. Par  novērtēšanu parūpējās žūrijas komisija, kuras sastāvā bija: Patrīcija Pļenkova, Patrīcija Zālīte un skolotāja Vija Meroža. Katrs priekšnesums ieguva savu nomināciju un balvu. Paldies mūzikas skolotājām Ivetai Biķerniecei un  Modrai Šuriņai par sadarbību! Foto galerija

„Profesiju dienās skolēniem” Inese Bogopoļska no A. Upīša Skrīveru vidusskolas iepazīst farmaceita profesiju AS „Grindeks”

Ilze Gailīte, “Grindex” sabiedrisko attiecību speciāliste

Jau septīto gadu mērķtiecīgākie Latvijas 9.-12. klašu skolēni ar padziļinātu interesi par ķīmiju un ar to saistītajām zinātnēm piedalās AS „Grindeks” rīkotajās „Profesiju dienās skolēniem”. Arīdzan 2016. gadā projekta interesentu skaits ir manāmi pārsniedzis tam atvēlētās vietas, tāpēc A. Upīša Skrīveru vidusskolas 12. klases skolniece Inese Bogopoļska īpaši novērtē, ka ir kļuvusi par vienu no 40 projekta dalībniekiem, kurus izvēlējās no 117 skolēnu pieteikumiem no 36 Latvijas pilsētām.

Lasīt tālāk …

Zināšanas, prasmes un piedzīvojumi – Ekoskolu Ziemas forumā

Ieva Gedzuna, zemesdraugi.lv; foto: www.auv.lv arhīvs

Jau nākamnedēļ, no 26. līdz 28. februārim Vides izglītības fonds kopā ar Ropažu vidusskolu, Ropažu novada pirmsskolu “Annele” un Ropažu novada domes atbalstu, īstenos nu jau trešo Ekoskolu ziemas forumu, kas pulcēs 200 dalībniekus – skolotājus un skolēnus, no vairāk kā 70  izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā. Arī no Skrīveru vidusskolas uz Ziemas forumu Ropažos dosies 8.klases skolnieces Agate Albekeite un Patrīcija Zālīte, kā arī skolas Eko darba koordinatore-  skolotāja Vija Meroža.

Lasīt tālāk …

Apkopoti februāra 2. un 3.nedēļas konkursa rezultāti (precizēti klašu rezultāti)

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Februāra 2. un 3.konkurss bija liels izaicinājums jauniešiem, jo tajā tika pārbaudītas zināšanas gan par jauno ministru kabinetu un vēsturisko kristīgās baznīcas vadītāju tikšanos Havanas lidostā, gan par citiem aktuāliem jautājumiem. Skolēni ar konkursa abām kārtām tika galā veiksmīgi – uz to norāda rezultāti, kas viennozīmīgi priecē. Tāpat esmu gandarīts, ka ar katru reizi skolēnu skaits, kuri ir ieguvuši 100% izpildes rādītāju palielinās, šoreiz sastādot attiecīgi 12% un 14%! Lūk, klašu rezultāti!

Februāra 2. konkurss

Februāra 3.konkurss

Tautasbumbā – 1. un 2.vieta

Aldis Rakstiņš, sporta skolotājs

18. februārī Kokneses sporta hallē notika Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās skolu sacensības tautasbumbā. Sacensībās piedalījās 6 meiteņu un 9 zēnu komandas. Veiksmīgi startēja mūsu skolas meiteņu komanda, kura izcīnīja 1.vietu un kausu. Apsveicam: Lauru Lielo, Dārtu Evelīnu Vorslovu, Saniju Panteļejevu, Saniju Vasiļjevu, Saniju Petroviču, Aneti Zirnīti, Sintiju Evu Zariņu, Keitu Daugavieti un Elizabeti Kazāku. Zēni ar vienu punktu piekāpās Pļaviņu ģimnāzijas komandai un 2.vieta. Apsveicam: Vladimiru Kurmēnu, Aleksi Dīci, Raineru Jirgenu, Ernestu Aņisimovu, Mārtiņu Gailīti, Artūru Novicki un Robertu Ozoliņu.

2. posma matemātikas olimpiādes rezultāti

Ilze Gaņina, matemātikas skolotāja

5.02.2016. norisinājās matemātikas olimpiāde 9. – 12. klasei. Mūsu skolu pārstāvēja 8 skolēni.  Devīto klašu grupā 1. vietu ieguva Rolands Lūsis un Līga Rubene. Abi skolēni tikai izvirzīti uz Valsts olimpiādi, kas norisināsies 10. un 11. martā, Rīgā. Jauniešus gatavoja skolotāja Ināra Dika. Desmito klašu grupā atzinība Reinim Madaram Ivuškānam. Vienpadsmito klašu grupā atzinība Ramonai Barkānei. Divpadsmito klašu grupā 3. vieta Endīnei Bērziņai. Skolēnus gatavoja skolotāja Ilze Gaņina. 12.02.2016. norisinājās matemātikas olimpiāde 5. – 8. klasei. Mūsu skolu pārstāvēja 11 skolēni.  Sesto klašu grupā Laura Sanda Zolneroviča ieguva 2. vietu un Kalvis Kalniņš atzinību. Skolēnus gatavoja skolotāja Raisa Skrimble. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

AUV TV Intervija ar skolas slidotavas “tēvu” Albertu Tatarčuku

AUV TV

Jaunais AUV TV sižets ir klāt: intervija ar bijušo skolas sporta skolotāju, slidotavas idejas aizsācēju Albertu Tatarčuku. Intervijā runājām par slidotavas ideju, kurioziem, strādājot par skolotāju un par mūsdienu jauniešiem. Patīkamu skatīšanos!

Ēnu dienā gidi pamatīgi strādā

Teksts un foto: Daina Vancāne-Viļuma

10.februārī divas skolas gides Samanta Monta Galvanovska un Endīne Bērziņa  kopā ar skolas direktoru Aldi Rakstiņu un gidu pulciņa vadītāju Dainu Vancāni – Viļumu apmeklēja Reģionālo arhīvu Jēkabpilī, lai ne tikai iepazītos ar arhīva darbinieku specifiku, bet arī ieskatītos  biezajās dokumentu mapēs, lai izrakstītu  svarīgos materiālus un faktus, kas noderēs skolas salidojuma stendu sagatavošanā.

“BALTTOUR-2016” pieredzi gūst skolas gidi

Teksts un foto: Daina Vancāne-Viļuma

Jau otro gadu SMU “AUSV ekskursijas” piedalās “Balttour-2016″ ,  šogad skolas gidus pārstāvēja 10.a klases skolniece Ilva Viļuma, kura  2 dienas, 6. un 7. februārī, prezentēja Skrīverus, atbildēja uz neskaitāmiem  jautājumiem,  stāstīja par jaunākajiem apskatāmajiem objektiem Skrīveros, piedāvāja bukletus un ieteica jaunus maršrutus. Bija interesanti iepazīties ar citu TIC un TIP darbību, jaunāko piedāvājumu, novadu prezentācijām.

ZPD nolikums

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādes un noformēšanas prasības ir pieejamas ŠEIT!

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt