Gatavojoties jaunajam mācību gadam, aizvadītas divas pedagoģiskās padomes sēdes

www.auv.lv; foto: A.Katajs-Paeglis

Jau kā tradīcija ir kļuvusi īsi pirms jaunā mācību gada sākuma organizēt Pedagoģiskās padomes sēdes, lai atskatītos uz aizvadītajā mācību gadā paveikto mācību un ārpusklases darbā, kā arī, lai aktualizētu aktuālo informāciju un prioritātes jaunajam darba cēlienam. 26. un 30. augustā sēžu laikā tika skatīti tādi jautājumi kā 2015./2016. mācību gada mācību un ārpusklases darba izvērtējums, skolas attīstības plāna īstenošana, jaunu pieeju meklējumi e-klases lietošanā vecākiem. Tāpat skolotāji iepazīnās ar 9. un 12. klašu audzinātāju sagatavotajiem ziņojumiem par absolventu turpmākajām mācību gaitām. 

Aktualizēts interešu izglītības programmu saraksts 2016./2017.mācību gadam

www.auv.lv

25.augustā Skrīveru novada domes sēdē tika apstiprinātas 24 interešu izglītības programmas. Arī šajā mācību gadā skolēniem ir iespēja pilnveidot savas kompetences dažādās jomās, piemēram, kultūrizglītībā, sportā, mūzikā, vides un multimēdiju izglītībā. Katru interešu izglītības programmu vada pieredzējis interešu izglītības skolotājs un pēc veiksmīgas kursa apgūšanas, skolēni var iegūt arī apliecinājumu par konkrētu kompetenču paaugstināšanu. Padari savu skolas laiku krāsaināku un interesantu! Sīkāka informācija par interešu izglītības programmām ir pieejama pie skolotājiem, bet saraksts ir pieejams ŠEIT, bet tiešsaistes versiju skatiet zemāk!

Lasīt tālāk …

Skolotājas I.Gaņina un S.Rūze dalās pieredzē DzM konferencē

Teksts: I.Gaņina, matemātikas skolotāja; izmantoti materiāli no www.dzm.lu.lv

24. augustā Latvijas Universitātē (LU) notika vērienīgākā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”, kurā sprieda, dalījās pieredzē par to, ko darīt, lai notiktu padziļināta mācīšanās un skolēnu eksāmenu rezultāti būtu labāki. Tajā piedalījās vairāk nekā 600 dalībnieki – skolotāji, augstskolu mācībspēki, eksperti, zinātnieki un uzņēmēji, lai ļautos ideju virpulim 33 darbnīcās, diskusijās un citās aktivitātēs.

Lasīt tālāk …

Kā atbalstīt bērnu mācībās?

www.uzdevumi.lv

Dārgie vecāki! Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā. 

Lasīt tālāk …

Zinību diena jau pavisam drīz

Un ejam mēs septembrim pretī pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim, lai ātrāk satikties varam.

Mīļi gaidīti Zinību dienā – 1.septembrī – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā!

Darba kārtībā:
plkst. 9.00 – Audzināšanas stunda kopā ar vecākiem.
plkst. 10.00 – Mācību gada atklāšana, skolas administrācijas tikšanās ar vecākiem.

Atgādinām, ka autobuss, kas nogādā skolēnus uz/no skolu, darbu sāks ar 2.septembri!

AWARD Skrīveru vienība piedalās projektā „Tunturi- Lapland adventure 2016” Somijā, Lapzemē

Inguna Juhņeviča, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas AWARD vadītāja

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola no 29. jūlija – 10. augustam piedalījās  ES programmas Erasmus+ projektā „Tunturi- Lapland adventure 2016”, kas norisinājās gleznainajā Urho Kekkosen nacionālā parka teritorijā. Projektā piedalījās Ieva Cedere, Laura Viktorija Vorpa un Ieva Niedra, kā arī vadītāja Inguna Juhņeviča no Skrīveriem ar „Erasmus+”, Skrīveru novada domes un personīgo līdzfinansējumu.

Lasīt tālāk …

Veiksmīgi noslēdzies divus gadus ilgais darbs pie CLIL teorijas un metodikas apgūšanas

Edgars Bērziņš, projekta vadītājs, foto: V.Meroža

Otrdien, 31.maijā, noslēdzās divus gadus ilgais darbs pie skolas virzības uz daļēju mācību satura īstenošnu svešvalodā, īstenojot VIAA apstiprināto Erasmus+ KA1 projektu “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide CLIL ieviešanai” (Nr. Nr. 2014-1-LV01-KA101-000137). Projekta īstenošanas laikā skolas pedagoģiskais personāls apguva gan CLIL teorētiskos, gan praktiskos aspektus, apmeklējot LU PPF organizētos kursus, vadot nodarbību ar CLIL elementiem, kā arī piedaloties kopskaitā 12 mobilitātēs.

Lasīt tālāk …

Pieejami CE rezultāti; skolai 21.vieta valsts mērogā

www.auv.lv

Nu jau dažas dienas 12.klašu skolēniem ir pieejami Centralizēto eksāmenu rezultāti. Mēs tik tiešām var lepoties ar skolēnu sasniegumiem tajos un skolotāju ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus tiem. Kopumā raugoties valsts mērogā esam godpilnajā 21.vietā, apsteidzot 422 izglītības iestādes, kurās tika kārtoti centralizētie eksāmeni. Jāuzsver, ka skolas skolēni vidēji eksāmenus ir nokārtojuši 65,8% līmeni, lai arī valstī līmenis ir tikai 49,9% (par 15,9% augstāks rezultāts), bet no 1.vietas (Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas) mūs šķir tikai 18,7%!

Salīdzinot ar sadarbības novadu skolām, mēs esam augstākajā pozīcijā, jo Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola ir 55., Jaunjelgavas vidusskola – 56., Pļaviņu novada ģimnāzija – 94., bet Aizkraukles novada ģimnāzija – 95.vietā. Skolas direktora vārda sūtam situs sveicienus skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par labi padarīto darbu visa mācību gada un īpaši eksāmenu laikā!

Izlaidums: skolu absolvē 29 pamatskolēni un 24 vidusskolēni

www.auv.lv

Sestdien, 11.jūnijā, skolu piepildīja aktīva rosība, jo tika sumināti visi 9. un 12.klašu skolēni ar nozīmīgo panākumu dzīvē un posma noslēgšanos. Šogad pamatskolu absolvēja 29, bet vidusskolu – 24 skolēni. Patīkami priecēja gan vidusskolas klašu audzinātāju sagatavotās audio uzrunas, gan pamatskolas absolventu novēlējumi vecākiem. Fotogrāfijas no izlaidumiem pieejamas skolas Facebook lapā un mājaslapas foto galerijā (9.klašu izlaidums un 12.klašu izlaidums), bet klašu audzinātāju uzrunas, nospiežot pogu “lasīt tālāk”. 

Lasīt tālāk …

Noslēdzot mācību gadu, tiek veidots jaunais skolas attīstības plāns

Teksts: Edgars Bērziņš; foto: V.Meroža

Ceturtdien, 9.jūnijā, skolā bija vērojama ļoti liela rosība un intensīvs darbs, jo visas dienas garumā – no plkst. 10 līdz 16.30 – skolas skolotāji direktora un vietnieku vadībā atskatījās uz aizvadītajiem trīs mācību gadiem un radīja iestrādnes jaunajam skolas attīstības plānam 2016./2017. – 2018./2019. mācību gadiem.

Lasīt tālāk …

9. un 12.klašu izlaidumi jau pavisam drīz

No pirmā zvana, pirmā sola, no klases, kas jau gaida mūs,
Vēl pirmie draugi, pirmā skola uz visu mūžu prātā būs. (autors nezināms)

Sestdien, 11.jūnijā skolā notiks izlaidumi 9. un 12.klašu skolēniem. 9.klašu skolēnus aicinām sveikt plkst. 14.00, bet 12.klašu skolēnus – plkst. 18.00! 

Aicinājums absolventiem dalīties ar foto un video no salidojuma [papildināts]

Absolvent, Tev noteikti, ka ir fotogrāfijas un video no sestdien notikušā salidojuma, vai ne?
Dalies, sūtot tās uz salidojums@auv.lv un tās publicēsim gan šeit – mājaslapas galerijāgan skolas Facebook lapā!
P.S. Sūtot norādi, kas ir foto un video autors.

 

Latvijas minihandbola sezonas noslēgums Skrīveros

Teksts: Aldis Rakstiņš, treneris; foto: Jānis Lapiņš

Svētdien, 29.maijā, skolas stadionā pulcējās jaunie handbolisti (dzimuši 2005.gadā un jaunāki) Latvijas minihandbola sezonas noslēguma posma sacensībām. Sacensībās piedalījās 23 komandas, kurās spēlēja 130 dalībnieki, pārstāvot Jūrmalu, Auci, Vaiņodi, Rīgu, Ogri, Ludzu, Stopiņus un Skrīverus. Spraigā cīņās meiteņu grupā uzvarēja Skrīveru komanda, bet zēniem 2006.gadā dzimušo un jaunāku grupā godalgotās vietas ieguva: 3.vieta – Skrīveriem, 2.vieta – Jūrmalai, bet 1.vieta – Aucei. Savukārt 2005.gadā dzimušo jauniešu sacensībās 3.vietu ieguva komanda no Vaiņodes, bet 2. un 1. vietu – Srīveru komandas. Foto galerija

Aizvadīta skolas pēdējā mācību diena

www.auv.lv; foto: A.Katajs-Paeglis

Piektdien, 27.maijā, skolas skolēni un skolotāji, kā arī tehniskie darbinieki sagaidīja mācību gada noslēgumu. Pēc klašu audzinātāju stundas, kuras laikā skolēniem tika izklāstīta skolas vēsture, visi skolēni un skolotāji devās apskaut skolu un dziedāt tās himnu. Pēc himnas visi pulcējās stadionā, no kura gaisā tika palaisti ar hēliju un labām domām par skolu pildīti baloni, kas pacēlās strauji un aiznesa izplatījumā visu labo, ko domājam par mūsu mīļo Andreja Upīša Skrīvieru vidusskolu. Savukārt kā punkts uz “i” bija Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts, kurā mūs priecēs gan klavieru, gan saksafona, akordeona un pat instrumentālā ansambļa priekšnesums. Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Pēdējais zvans Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā [papildināts ar video]

Teksts: Ieva Cedere, foto un video: K.Lūse, 11.klase

Sākot gaitas pirmajā klasē katra bērna lielākais sapnis ir pieaugt un būt laimīgam. Katrs skolnieks gaida to maģisko mirkli, kad ar augstu paceltu galvu izsoļos pa skolas durvīm, pamās ardievas un dosies plašajā pasaulē. Vēl tikai nedaudz un šo mirkli piedzīvos 12.a un 12.b klases skolēni, taču šī gada 13.maijā viņi piedzīvoja emocionālo atvadīšanos no ikdienas Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas gaiteņos, ieskandinot Pēdējo zvanu.

Lasīt tālāk …

Vides spēles un lielā šaha galda atklāšana

Vija Meroža

24.maijā skolā notikasvinīgs pasākums – tika atklāts lielais šaha galds, ko izstrādāja skolēni sadarbībā ar mājturības skolotāju Aivaru kataju-Paegli un arī vides spēļu aktīva spēlēšana to izstrādātāju vadībā. Sākumskolas skolēni iesaistījās ar lielu prieku un azartu, tādējādi pasākums izvērtās jautrs un interesants.

Neaizmirstiet vides spēles vasarā!

Vija Meroža, EKO skolas koordinatore

Tuvojas vasara un visi pieaugušie norūpējušies par skolēnu nodarbinātību brīvajā laikā. Bērniem, protams, ir liela vēlme sēsties pie datora vai ieurbties telefonā. Tādēļ mēs- eko programmas atbalstītāji – nolēmām sākumskolas skolēnus iepazīstināt ar pašu skolēnu izveidotajām vides spēlēm, kuras ir gan interesantas, gan attīstošas, gan atstāj veselīgu iespaidu uz organismu. Vieni no spēļu autoriem ir Agate Albekeite, Austra Pumpure, Patrīcija Pļenkova un citi. Prieks par skolotāja Aivara Kataja-Paegļa lielā šaha komplektu, ko izveidoja 7. klases zēni pulciņā. Skolēni ar sajūsmu baudīja šo dienu. Cerēsim, ka vasarā kaut ko notā visa skolēni atcerēsies un izmantos. Paldies skolotājai Daigai Martinsonei un Andai Kudiņai un Aivaram Katajam-Paeglim par atbalstu! Foto galerija.

3.a klase izbauda pavasara sezonu, dodoties aktīvās atpūtas braucienos

Šarlote Stikute dalās pieredzē par izbraucienu ar velosipēdiem:” Es ar klasi un vecākiem sestdien 14.maijā braucām ar velosipēdiem uz Kalnmuižas ezeru.Kopā mēs nobraucām apmēram 30 km. Brauciena laikā vairākas reizes apstājāmies ievilkt elpu.Vienam puisim saplīsa velosipēds.Mums bija jāgaida līdz atvedīs citu.Tas notika pie “Gaiļu” mājām. Šo māju saimnieks mums parādīja , ka ir palielinājusies Putnu iela, jo mēs jau šajās mājās bijām ekskursijā 1.klasē. Tad mēs devāmies uz ezeru.Tur atpūtāmies, uzēdām un devāmies atpakaļ līdz Ludviga mājām. Pie Ludviga ēdām zupu un izdzīvojāmies. Man šis brauciens ļoti patika.”

Elizabete Strazdiņa stāsta par ekskursiju uz Koknesi: “20.maijā mēs braucām uz Koknesi.Tur apskatījām Liktensdārzu.Klase bija sadalīta pa grupām.Katrai grupai bija darba lapa, kur vajadzēja izpildīt krustvārdu mīklu par Koknesi un Liktesdārzā atrast un nofotografēties pie dažādiem objektiem.Tas bija interesanti.Pēc tam mēs pa Dabas taku gājām līdz Kokneses luterāņu baznīcai un tālāk līdz parkam un estrādei. Tad mums bija pusdienas un varējām izspēlēties. Mājās pārbraucām pārguruši.”

Foto galerija no abiem pasākumiem

Uzņēmēju diena AUSV [papildināts 27.05.2016.]

www.auv.lv

Jau ierasts, ka ik gadu skolas klašu kolektīvi dodas iepazīt uzņēmējdarbības pamatus, apmeklējot vietējos ražotājus un mājamatniekus. Arī šis gads nebija izņēmums un skolas skolēni klašu audzinātāju pavadīti, devās izzināt, kā tiek ražotas dažādas pārtikas un nepārtikas preces. Kā viņiem gāja, var lasīt tālāk vai redzēt FOTO GALERIJĀ.

Lasīt tālāk …

Skrīverieši Dižkoncertā

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas darbā

21.maijā plkst.17.00 Jaunjelgavā, Liepu parka estrādē, notika Skrīveru, Jaunjelgavas, Aizkraukles un Neretas novadu skolēnu dziesmu un deju svētku dižkoncerts “Man stāstīja Daugaviņa'”. Koncertā piedalījās kolektīvi no Aizkraukles novada ģimnāzijas, Aizkraukles pilsētas sākumskolas, Aizkraukles pagasta sākumskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas, Daudzeses pamatskolas, Seces pagasta pamatskolas, Mazzalves pamatskolas, Jaunjelgavas novada kultūras nama, Skrīveru kultūras centra trīs deju kolektīvi, ritma grupa “Radi rīdi” no Alojas. Koncerta režisore: Gunita Krievāne. Laiks pagadījās jauks un bērni varēja šo pasākumu uztvert kā īstus svētkus. Vērojot koncertu, varēja just, ka organizatori pielika lielas pūles, lai pasākums izdotos. Paldies viņiem! Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt