Skola pārstāvēta Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 5.konferencē

Angelika Liepiņa, 11.a klase

Šī gada 27.martā Jelgavā norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 5.konference.Tajā piedalījās 171 skolēns no 22 Zemgales novadu pašvaldībām. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu pārstāvēja Elīna Mārtiņa ar darbu veselības zinātnē “Ārstnieciskās zāļu tējas”, darba vadītāja skolotāja Daiga Martinsone un Uva Aiva Sprukte ar darbu vēsturē “Latvijas armija starptautiskajās misijās”, darba vadītājs skolotājs Edgars Bērziņš.

Lasīt tālāk …

Skolas dabaszinību olimpiādes rezultāti

Daiga Martinsone, dabaszinību skolotāja

Vārds, uzvārds Punkti  VIETA
Patrīcija Zālīte 95 1.
Jānis Tālbergs 88 2.
Rasa Pāvulēna 84 2.
Austra Pumpure 81 3.
Oto Ģigulis 80 3.
Kristiāna Salnāja 80 3.
Betija Zvejniece 78 Atzinība
Monta Kalēja 77 Atzinība
Ērika Vaira Leopolde 76 Atzinība

 

16.aprīlī PU lekcija: “No idejas līdz mērķa sasniegšanai”

www.pu.lv

Ceļš uz panākumiem – nav ērkšķiem pildīts un nesasniedzams, bet tas ir veiksmīgas idejas un mērķtiecīga darba izvēle.Lai paplašinātu jauniešu skatījumu uz savu iedeju realizāciju, Panākumu Universitāte ir sagādājusi interesantu lektoru un saistošu tēmu lekcijas.

Lasīt tālāk …

Iespēja 7.-12.klašu skolēniem: Pagarināts radošo darbu konkurss ES UN MANA DZIMTENE

www.rlb.lv

Pirmā radošo darbu konkursa iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014. gada 17. aprīlim! Darbus var iesniegt: lieteratūras skolotājām, vēsturē sk. E.Bērziņam, vizuālajā mākslā sk. I.Plakanei līdz 13.04. pl.24.00! Aktivitātes ietvaros notiek 2 radošo darbu konkursi 2 nominācijās – rakstisks darbs, vizuālās mākslas darbs. Pirmais konkurss (marts – maijs): radošais darbs “Es un manas mājas, mana ģimene”, “Es un mana skola”.
Otrais konkurss (septembris – novembris): Radošais darbs “Es un mani draugi, mana vide”, “Es un manas Latvijas nākotne”

Lasīt tālāk …

Lekcija par dažādām atkarībām 1. – 4.klašu skolēniem

Sintija Dzerkale, vidusskolas pašpārvaldes vadītāja

Mūsdienās jaunieši un nereti arī mazi bērni aizraujas ar dažādām neatļautām jeb atkarību izraisošām nodarbēm, kā piemēram, alkohola vai narkotiku lietošana, datorspēles vai smēķēšana. Tā kā mazie, 1. – 4.klašu bērni, parasti pieaugušajos klausīties nepatīk un viņi ātri nogurst, palīgā steidza vidusskolas pašpārvaldes meitenes un puiši! Lekcija bija bērniem ļoti saprotamā un vienkāršā valodā, tika iekļautas arī animācijas pamācības un zīmīgi fotoattēli, par kuriem bērniem bija gan šoks, gan dažviet pat smiekli. Daži no vidusskolēniem dalījās arī personiskajā pieredzē, lai auditorijai priekšā būtu dzīvs piemērs tam, kā nevajag darīt. Lasīt tālāk …

Skola pārstāvēta 13. starptautiskajos lasījumos humānajā pedagoģijā

Santa Krasovska, humānās pedagoģijas lasījumu dalībniece, latviešu valodas skolotāja

Šī gada 19.-23. martā Gruzijā Tbilisi Universitātē notika 13.starptautiskie lasījumi humānajā pedagoģijā. Tajos piedalījās ap 700 skolotāju no 18 valstīm un autonomajām republikām. Šī gada lasījumu tēma bija „Skolotājs”.
Pirmajā dienā Latvijas delegācija apmeklēja Tbilisi 1.eksperimentālo skolu, kur varēja vērot atklātās stundas, un bērnu radošo studiju „Basti Bubu”. Otrajā dienā devāmies uz Kahetijas novadu, lai ciemotos Humānās pedagoģijas attīstītāja Šalvas Amonašvili mājā.

Lasīt tālāk …

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec”

Ilva Ievāne, mājturības skolotāja

Mērķis:
1.Stiprināt skolēnu nacionālo identitāti un valstisko apziņu, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
2. Veidot savas tautas kultūras izpratni citu Eiropas tautu kultūru kontekstā.

Risinot konkursa tēmu „Trejdeviņas saules lec” un ņemot vērā, ka 2013.gadā skolas skolēni saules tēmu ir pētījuši latviešu etnogrāfijā un kultūrā, bet 2014.gadā atzīmējami Latvijas dalības Eiropas Savienībā 10 gadi un gatavojamies Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā, A. Upīša Skrīveru skolas skolēni vizuālās mākslas (skolotāja Ināra Plakane) un mājturības stundās (skolotāja Ilva Ievāne) tika aicināti pētīt saules zīmi, simbolu, jēdzienu ES dalībvalstu tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā (mākslā, literatūrā, arhitektūrā u.c.), iegūtās atziņas realizējot vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbos.

Lasīt tālāk …

Noslēgusies izstāde-darbnīca “Prom no mājām” [+FOTO]

Edgars Bērziņš, izstādes organizators. Foto: V.Meroža, E.Bērziņš

Pieminot 1949.gada deportācijās izvestos un svešumā palikušos, skolēniem, skolotājiem, skolas viesiem un citiem interesentiem skolā visas aizvadītās nedēļas (24.-31.03.2014.) garumā bija iespēja aplūkot izstādi-darbnīcu “Prom no mājām”. Izstādi apmeklēja visas skolas klases, arī skolotāji un Latvijas Represēto apvienības Skrīveru nodaļa. Vēlos izteikt pateicību visiem skolas skolēniem un skolotājiem, kuri apmeklēja izstādi, īpašs paldies 1.-5.klašu audzinātājām, kuras atrada laiku, lai skolēnus atvestu uz skolas aktu zāli, lai iepazīstinātu ar nozīmīgo un skumjo notikumu Latvijas vēsturē. Tāpat paldies skolas dienesta viesnīcas vadītājai M.Burkai par palīdzību rekvizītu sagādē. Būtiski, ka līdz ar vēsturiskā notikuma norišu iepazīšanu, skolēni pilnveidoja arī savu izstāžu apmeklēšanas kultūru.

Skolēniem godalgotas vietas konkursā “Man nozīmīga sociālo zinību tēma”

Silvija Strautmane, sociālo zinību skolotāja

28.03. notika Aizkraukles un sadarbības novadu konkurss 6.-9. klašu skolēniem “Man nozīmīga sociālo zinību tēma” ar mērķi veicināt dziļāku sociālajās zinībās apgūstamo tematu izpratni, kā arī vērtēt savu mācīšanās procesu, rosināt skolēnus attīstīt savas IT izmantošanas un skolēnu publiskās uzstāšanās prasmes.

A. Upīša Skrīveru vidusskolu pārstāvēja skolotājas Santas Krasovskas un Silvijas Strautmanes sagatavotie skolēni: Patrīcija Zālīte (6.kl) sagatavoja prezentāciju par tēmu “Mans uzturs” (ieguva 1.vietu) , Ieva Brenčeva( 8.b klase) un Kristīne Juste (8.b klase) kopīgi sagatavoja prezentāciju par tēmu “Skolotāju un skolēnu savstarpējās attiecības ” (ieguva 2.vietu). Konkursa vērtēšanas komisija ar interesi noklausījās tādas tēmas kā : “Fobijas”, “Vitamīni”,”Minerālvielas,” “Likumdošana” un citas.

Zemes stunda Skrīveros

Vija Meroža

Mēs netaupām elektroenerģiju, mēs skaitām to! Cik daudz enerģijas ietaupītos, ja visa pasaule vienu dienu vienotos ne tikai domās, bet arī darbos katru dienu un katru stundu dzīvot dabai draudzīgāk!

Lasīt tālāk …