Skolai piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums

Vija Meroža, projekta EKO skola koordinatore Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā

Jau 1. oktobrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, no 11:00-15:00 notiks ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums. Šogad jau 98 izglītības iestādes iegūs starptautisko Ekoskolu statusu un Zaļā Karoga balvu, tā apliecinot savus panākumus vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanāAndreja Upīša Skrīveru vidusskolu pārstāvēs skolas EKO padomes pārstāvji, lai saņemtu Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu  par Ekoskolas statusa iegūšanu. Par karogu gan vēl jācīnās!

Lasīt tālāk …

Skolēni aicināti piedalīties Panākumu Universitātes aktivitātēs

Edgars Bērziņš, programmas koordinators AUSV

Skolas skolēni, kuri aizvadītajā mācību gadā uzsāka mācības Panākumu Universitātē, ir aicināti turpināt dalību arī otrajā (noslēdzošajā) mācību gadā! Tāpat skolēni, kuri vēlas sākt apmeklēt Panākumu Universitāti, šajā mācību gadā to varēs darīt, klātienē apmeklējot pirmspēdējo (uzņēmumu apmeklējums) un pēdējo (tests) nodarbību, bet pārējās nodarbības skatoties video ieraksta formā. Pirmā tikšanās notiks ceturtdien, 11.septembrī, pl. 15.20 vēstures kabinetā!

Aizvadīts pirmais aktualitāšu konkurss 2014./2015. mācību gadā

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Atskatoties uz aivadīto mācību gadu, var secināt, ka viena no sākotnēji nemīlētajām, bet laika gaitā iemīļotām aktivitātēm ir “Aktualitāšu konkurss”. Turpinot lieliskās konkursa tradīcijas, arī šogad 6.-12.klašu skolēniem tiek piadāvāta iespēja sacensties zināšanās par aktuālajiem jautājumiem ekonomikā, politikā, kultūrā, sportā, izglītībā un citās jomās kā Latvijā, tā pasaulē. Konkursā piedalījās 170 skolēni, pārstāvot 12 klases! Ar prieku  paziņoju, ka septembra pirmajā konkursā ar 21.5% izrāvienu ir uzvarējusi 11.a klase! Savukārt 2.vieta – 11.b, bet 3. vieta – 7.a klasei! Pārējo klašu rezultāti redzami diagrammā!

APSVEICAM UZVARĒTĀJUS!

Drošības stundā ar 1.-4.klašu skolēniem tiekas policijas pārstāvji

Vija Meroža

Katru septembri sākam ar kārtējiem atgādinājumiem par drošību. Sākoties mācību gadam,skolēni pēc vasaras nespēj novērtēt drošības lielo nozīmi: ejot mājās ir pārāk nevērīgi uz ceļa. Kāpjot no autobusa aizmirst paskatīties, vai ceļš ir brīvs… To visu un daudz ko citu bērniem centās atgādināt nepilngadīgo lietu inspektore Egija Kārkliņa un viņas labie draugi – sunītis un kaķītis.

Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Notikušas pirmās darba grupas tikšanās saistībā ar projekta “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide CLIL ieviešanai” īstenošanu

Edgars Bērziņš, projekta vadītājs

08.09.2014. skolā tika pulcināti mācību priekšmetu skolotāji, kuri ir iesaistīti Erasmus+ projektu (KA1 un potenciāli KA2 aktivitāšu) īstenošanā. Tikšanās laiks ir zīmīgs, jo tieši šajā dienā skola saņēma parakstītu līgumu, kas nozīmē, ka projekts var sākties! Tikšanās laikā projekta vadītājs izklāstīja aktualitātes saistībā ar projektu, kā arī iezīmēja potenciālos darbības virzienus. 

Starptautiskās vēstures olimpiādes dalībnieki viesojas ChaulaTV studijā

Teksts un foto: Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs; video: ChaulaTV

Piektdien, 5.septembrī, olimpiādes atzinības ieguvēja Ilva Viļuma (9.b klase) un dalībnieks Eduards Lasmanis (11.b klase), un skolotājs Edgars Bērziņš viesojās ChaulaTV raidījumā “Chaula laiks”, kurā stāstīja par pieredzēto olimpiādes laikā.Intervijas laikā tika apskatīti tādi jautājumi kā olimpiādes saturs, nozīme un jauniešu gūtā pieredze Igaunijā. Video rezams zemāk!

Jau otro gadu skolā praktizē skolēnu mācību uzņēmumus (SMU)

S.Strautmane, D.Vancāne-Viļuma, A.Rakstiņš

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, sākot jau ar 2013./2014.m.g. maiju, attīstot un pilnveidojot komercdarbības prasmes, izveidoja skolēnu mācību uzņēmumu „AUSV ekskursijas”, kurā iesaistījušās 10 vidusskolnieces, kas ir arī izglītības interešu pulciņa „Gidi” pārstāves un darbojas šajā uzņēmumā, sniedzot tūrisma pakalpojumus, vadot ekskursijas pa Skrīveru novadu un mācoties biznesa teorētiskā kursa pielietojumu praktiski, tā realizējot šobrīd VALSTĪ TIK ĻOTI svarīgo, it īpaši mūsdienās, programmu par mazo uzņēmumu attīstīšanu.

Lasīt tālāk …

Iznākusi skolas skolotājas S.Strautmanes mācību grāmata “Ceļojums”

www.staburags.lv

Iznākusi skolotājas S.Strautmanes grāmata “Ceļojums burtu zemē”!

Skolēni aicināti piedalīties projektā “Esi līderis!”

Silvija Strautmane, ekonomikas  skolotāja, projekta koordinatore AUSV

Aicinām uzņēmīgākos, drosmīgākos, mērķtiecīgākos un atraktīvākos jauniešus un skolotājus piedalīties Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis!”, kurā jau ir piedalījušies 11836 skolēnu no 132 skolām. Projektu dalībnieki ir drosmīgi un mērķtiecīgi kā arī, protams, uz veiksmi tendēti jaunieši visā Latvijā! Lasīt tālāk …

Piedāvājums piedalīties apmācībās par jauniešu aktivitāti

www.jaunatne.gov.lv

Aicinām piedalīties neformālās izglītības apmācībās par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā „Neturi sveci zem pūra”! Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Vidzemes reģionā), biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Latgales reģionā), nodibinājumu “Baltijas reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

Lasīt tālāk …