No trešdienas, 7. oktobra, uz mēnesi tiek ieviesta obligāta sejas masku lietošana sabiedriskajā transportā!

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas slimības izplatību, no trešdienas, 7. oktobra, uz mēnesi tiek ieviesta obligāta sejas masku lietošana sabiedriskajā transportā. Prasība netiek attiecināta uz bērniem līdz 13 gadu vecumam, kā arī personām ar kustību vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ masku nav iespējams uzvilkt. Jāpatur prātā, ka šoreiz jāizmanto medicīniskās vai higiēniskās maskas, respiratorus vai sejas vairogus, jo lakati, šalles vai līdzīgi deguna un mutes aizsegi nevar pasargāt no infekcijas izplatīšanās, norāda epidemiologi. Noteikumi attiecas arī uz pašvaldību organizētajiem skolēnu pārvadājumiem.

8.b izbauda Siguldas skaistumus.

Estere Appena, 8.b skolniece

28.septembrī mēs, 8.b klases skolēni, devāmies apskatīt skaistākās vietas Siguldā un Turaidā. Turaidas muzejrezervātā apskatījām seno Turaidas mūra pili, Turaidas mazo, latvisko baznīcu un Baznīckalnu. Turaidas muižas dārznieka mājā iepazinām ekspozīciju „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”. Tā stāsta par lībiešu ikdienas dzīves ritējumu un mītiskajiem priekšstatiem, kas cieši saistīti ar dabas pasauli. Uzzinājām, ka lībieši ir Latvijas pamatiedzīvotāji ar senu un bagātu kultūru. Noklausījāmies arī skumjo stāstu par Turaidas Rozi un viņas likteni. Noslēgumā aizgājām uz Dainu parku.
Tā mēs papildinājām arī savas vēstures zināšanas. Pateicoties projekta ’’Latvijas skolas soma” atbalstam, varējām apmeklēt šo skaisto vietu Vidzemē.

Karjeras izglītības resursi

Sacensības, olimpiādes 2020.gada septembrī

Rita Lielā, sporta skolotāja

Kross:
2.vieta  Laurai Lielajai
2.vieta  Katrīnai Kondrātei
2.vieta  Adrianam Ozolam – Grīnvaldam
3.vieta  Kārlim Jančenko

LU SIIC organizētajā atklātajā olimpiādē – konkursā “Uzdrīkstos, domāju, radu!” uzaicināti uz 3. kārtu (16.10.) skolas komanda “Upīši” (6.a Katrīna Borzova, 6.b Laura Arnicāne, Artūrs Zariņš, 5.a Matīss Ielejs, Daija Krieviņa, Niklāvs Albekeitis)

Pašpārvalde gatavojas Skolotāju dienai.

Terēze Barkāne, 9.a pašpārvaldes pārstāve

2002. gada 1. oktobrī pašpārvaldes dalībnieki sāka gatavoties skolotāju dienai. Kad visiem dalībniekiem beidzās stundas, mēs satikāmies mājturības kabineta virtuvē un ķērāmies pie darba. Daļa no mums cepa skolotājiem braunijus, daļa veidoja puķu pušķus, un vēl viena daļa veidoja kartiņas, ko siet pie pušķiem. Darba bija daudz, bet jaukā atmosfēra virtuvē mums palīdzēja ilgi un cītīgi strādāt. 2. oktobrī pirms stundu sākuma mēs, pašpārvaldes audzēkņi, gājām apsveikt skolotājas Skolotāju dienā, kamēr pa skolas radio skanēja mūzika. Skolotājām atdevām puķes ar kartiņām, pašu ceptos gardumus un mīļus smaidus. Skolotājas apsveikuši, atgriezāmies virtuvē, lai aiz sevis sakoptu telpu, un tad devāmies uz stundām. Kaut gan svinībām gatavojāmies ilgas stundas, šķiet, ka pasākums mums izdevies ļoti labi!

Piektklasnieki “Janavās”

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

Bioloģiskā zemnieku saimniecība “Janavas” atrodas Daugavas dabas parka teritorijā, kas izveidots, lai aizsargātu Daugavas senleju un unikālo dabas mantojumu. Šis reģions ir unikāls ar savu bagāto ziedu sugu dažādību  – šeit atrodas 2/3 visu Latvijas teritorijā esošo floru pārstāvji, tajā skaitā arī aizsargājamas un reti sastopamas sugas. “Janavas” var lepoties ar iekoptu vidi un bioloģisko produktu ražotni – agrākā saimniecības ēka ir izveidota par bioloģisko tēju audzētavu un fasētavu. ZS „Janavas” piedāvāja piektklasniekiem izstaigāt Dabas sētas baskāju taku. Saimniece iepazīstināja ar bioloģisko produktu audzēšanu un izmantošanu. Pasākuma laikā apmeklētāji var baudīt zāļu tējas. Mācību pasākumu apmaksāja no projekta ”Latvijas skolas soma”. Un tā bija vērtīga Latvijas iepazīšanas aktivitāte. Taču skolēni varēja  skatīt arī nākotnes karjeras iezīmes.

 

10.klasei saliedējoša ekskursija.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

30.septembrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 10.klases skolēni iepazīstas ar dabas parku ”Daugavas ieleja”. Būvējot Pļaviņu hidroelektrostaciju, Daugavas krasti daudzviet tika pārveidoti. Taču šajā vietā pie z./s.”Cepļi” 1066 ha lielā platība tika atstāta nepārveidota, lai varētu redzēt dabīgi (upes) veidotas terases. Te aug 800 ziedaugu(arī reti sastopamās sugas).Parks iekļauts ES aizsargājamo teritoriju tīklā ”Natura 2000”.

      Desmitklasniekiem tika izsniegtas kartes un vajadzēja atrast  7 objektus. Lai šis pasākums vairāk paliktu atmiņā, gide bija sagatavojusi arī vēl vairākus saliedējošus uzdevumus. Noslēgumā skolēni pasākumu novērtēja atzinīgi un nolēma ieteikt šādu ekskursiju arī citiem. Paldies par  “Latvijas skolas somas ” dotajām iespējām!

Miķeļdienas dzirnavās.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

       29.septembris skolēniem saistās ar Miķeļdienu. Šī ir diena, kad ir nepieciešams vēlreiz atgādināt latviskās tradīcijas rudenī. Sākumskolas skolēni “ciemojās” dzirnavās. Saruna izvērtās par senlatviešu darba un atpūtas tradīcijām rudeni-Miķeļos. Bērni ar prieku minēja mīklas, veidoja maizes ceļu, gāja rotaļās, ”kūla” labību, dziedāja dziesmas…

        Ari 5.-8. klašu skolēniem audzināšanas stundas tēma bija ”Miķeļi”. Protams, skolēni pārrunāja svētku nozīmi latviešu dzīvē, atcerējās tradīcijas, ticējumus un noslēgumā no rudens veltēm tika pagatavots rudens vīriņš ”Miķelis”. Paldies visiem par dalību šajā pasākumā!

7.c klases rudens ekskursija.

Dzintra Znotiņa, klases audzinātāja

21. septembrī 7.c klase , izmantojot projektu “Skolas soma “, devās ekskursijā uz Krapes pagasta Skaņu māju, ko ierīkojuši Ilmārs Pumpurs un Sandra Lipska. Pie ieejas durvīm mūs sagaidīja jautra melodija .Vairāki klases skolēni mācās mūzikas skolā un saprot mūzikas instrumenta dabu un vērtību. Ilmārs Pumpurs mums pastāstīja vairāku mūzikas instrumentu vēsturi un ceļu uz Latviju. Mēs redzējām vairākus kokļu modeļus, vijoles, kontrabasu, kā arī akordeonus, harmonikas. Stāstot par seniem instrumentiem, Pumpura kungs atskaņoja populāras melodijas ar tiem. Mēs dzirdējām, cik dažādi var skanēt stīgu, kā arī vecie taustiņinstrumenti.

Sapratām , ka senos laikos, tāpat kā tagad, latvieši ikdienu atviegloja spēlējot, dancojot, dziedot. Daži senie mūzikas instrumenti bija tik vienkārši, ka tiem nevajag speciālu mācīšanos, jo tos var spēlēt uzreiz.

Paldies mūzikas entuziastiem Ilmāram un Sandrai , ka ierīkojuši savā privātajā īpašumā Skaņu māju! Lai daudz atsaucīgu apmeklētāju!

6.b klases ekskursija.

Melānija Dīce, 6.b klases skolniece

 22.septemrī 6.b klase devās ekskursijā uz Krapes mūzikas jeb Skaņu māju un Ķeipenes piparkūku darbnīcu`. Krapes mūzikas mājā mēs iepazināmies ar seno latviešu instrumentiem, ko spēlēja aptuveni pirms 100 gadiem. Uz senajiem instrumentiem mums nospēlēja skaistas latviešu melodijas, kā arī pastāstīja, kādos pasākumos tos spēlēja un kurus instrumentus ņēma ganībās. Ķeipenes piparkūku darbnīcā mēs uzzinājām, ka tikai “Ķeipenes piparkūku darbnīca” ir vienīgā,  kas ar dabīgiem produktiem taisa piparkūkas un piparkūka glazūru starp visām piparkūku ražotnēm Latvijā. Mums izstāstīja, kā gatavo piparkūkas, iepazīstināja ar kolekciju, kurā bija viss, kas atgādina vai ir saistīts ar piparkūku vīriņiem, mēs atbildējām uz  atjautības un prāta jautājumiem, ko uzdeva saimnieks, un balviņās saņēmām gardas piparkūkas. Manuprāt, mums vislabāk patika rotāt piparkūkas ar dabīgām glazūrām.

Mūsu ekskursija bija pamācoša, interesanta, radoša, atjautīga un protams mums palīdzēja  uzzināt mūsu dzimtenes muzikālo vēsturi.