Aizvadīti koncerti “Latvijai” + VIDEO

www.auv.lv

Otrdien, 11.novembrī, Lāčpleša dienā, notika koncerts “Latvijai”. Koncertu organizēja divreiz, jo to apmeklēja 1.-5. un 6.-9.klašu skolēni. Līdzās koncerta vadītāju E.Mārtiņas un D.Circeņa emocionāli piesātinātajām runām, skanēja kora un ansambļa dziesmas, dejoja dejotāji, kā arī uzstājās Patriotisko dziesmu konkursa uzvarētāji: 7., 8.a, 9.b un 11.b klases. Foto atskats no pasākuma pieejams GALERIJĀ!

Koncerta videoieraksts:

Skolā viesojas Tukuma novada matemātikas skolotāji

Ilze Gaņina un Sintija Rūze, matemātikas un fizikas skolotājas

2014.gada 14. novembrī skolā viesojās 25 matemātikas skolotāji no Tukuma, Engures un Jaunpils novadiem. Viesi tika sagaidīti un sveicināti skolas sarīkojumu zālē, kur viņiem par prieku uzstājās mazie dziedātāji. Pēc tam direktors teica runu un skolotāji kopā ar skolotāju Sintiju Rūzi devās uz lekciju un praktiskajām nodarbībām, kur skolotāja Ilze Gaņina viesus iepazīstināja ar saviem labās prakses piemēriem – kā organizēt: Sudoku turnīru, stundu, kurā pārstāvēti divi priekšmeti – bioloģija un matemātika, kā arī mācību stundas, kuras vada skolēni. Patīkami, ka ciemiņi aizrautīgi iesaistījās Sudoku mīklu minēšanā.

Lasīt tālāk …

ZOO IEMĪTNIEKI PATEICAS ČAKLAJIEM ZĪĻU LASĪTĀJIEM!

Vija Meroža

Neskatoties uz to, ka šogad zīļu raža bija gaužām niecīga, daži aktīvisti tomēr iemanījās salasīt krietni daudz zīļu. Visčaklākie bija Prūšu ģimene (Patrīcija,Ričards)-100 kg, Ritvars Straume- 27 kg, Elīza Stauža- 22 kg, Līga Survila- 9 kg, Aleksis Dīcis- 4.5 kg. Zīļu lasīšanā piedalījās arī Kristela Broka, Sanija Panteļejeva, Kate Erdmane, Rainers Boļšejs, Laura Lielā. Kastaņus Dienas aprūpes centram salasīja Linda Spulde, bet čiekurus salasīja Laima Ondzule. Paldies par vajadzīgo darbiņu!

Noslēdzies glītrakstīšanas konkurss 2.- 4. klašu skolēniem

Inese Uzula, konkursa vadītāja

2014.gada 13. novembrī skolā notika glītrakstīšanas konkurss.  Šogad skolas glītrakstīšanas konkursā piedalījās 18 skolēni. Rezultāti:
1.vietu ieguva:  Sandija Linda Dzērve 2.klase, Alise Melle 3.a klase, Henrijs Eidmanis 4.klase.
2.vietu ieguva:  Šarlote Stikute  2.klase, Tīna Dzerkale 2.klase, Artūrs Novickis 3.b klase, Alise Cedere 3.b klase, Veronika Smirnova 3.a klase, Dārta Pāvulēna 4.klase.
3. vietu ieguva: Linda Grieķere 2.klase, Sanija Vasiļjeva 3.b klase, Keita Daugaviete 4.klase.
Atzinību ieguva: Līva Lavrenova 2.klase, Toms Ģigulis 2.klase, Alma Pumpure 3.b klase, Sintija Santa Bērziņa 3.a klase,  Zanna Štauere 4.klase, Daniela Bišofa 4.klase.

       

Skolas bioloģijas olimpiādes rezultāti

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Olimpiādē šogad piedalījās 21 skolēns, lielāka atsaucība bija tieši astoto klašu grupā. Labāko rezultātu sasniedza Elza Liepiņa no 11.a klases un Liega Krasovska no 8.b klases. Septiņi skolēni tiek izvirzīti uz starpnovadu olimpiādi, kas notiks 28. novembrī Aizkrauklē un kurai vēl nopietni jāgatavojas. Vēlam viņiem veiksmi!

Lasīt tālāk …

Aktualitāšu konkursā novembra 1.nedēļā uzvar 8.a klase

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Noslēdzies novembra mēneša 1. un kopskaitā šī mācību gada 9.aktualitāšu konkurss. Apkopojot rezultātus, redzams, ka šīs nedēļas sagatavotie jautājumi bija ciets rieksts skolēniem – 35,7% – tāds ir vidējais izpildes rādītājs. Šajā nedēļā skolēniem tika piedāvāts nosaukt jaunās valdības, ministru prezidentes un saeimas priekšsēdētājas vārdus, kā arī atbildēt uz jautājumiem par aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Šīs nedēļas uzvarētāji – 8.a klase, 2.vieta – 11.a klasei, bet 3.vieta – 9.be klasei! Apsveicu uzvarētājus! Pārējie rezultāti redzami diagrammā!

Matemātikas pēcpusdiena 7. – 9. klasēm

Ilze Gaņina, Ināra Dika, matemātikas skolotājas

12. novembrī skolā norisinājās matemātikas pēcpusdiena, kuras tēma – mežs. Klašu komandas 5 cilvēku sastāvā sacentās dažādās disciplīnās. Iesildošajā daļā skolēniem bija jāsaliek puzle – meža ainiņa. Visraitāk šo uzdevumu veica 9. a klases komanda. Turpinājumā bija jāatmin vilka, kurš bija apciemojis Skrīveru kazlēnus, iedomātais skaitlis. Pie pareizā skaitļa nonāca 9.a un 9.b klase. 7.klases II grupas komanda visātrāk savietoja ciparus no 1 – 9, lai izveidotos „maģiskais kvadrāts”. Skolēniem bija jāmeklē skaitļi mežā un no dotām figūrām jāizveido kvadrāts un lācis. Veicot dažādus matemātiskus aprēķinus – kāpinot kvadrātā, velkot sakni un aprēķinot logaritmisko vērtību no komandu rezultātiem, pasludinājām spriedumu – svarīgākais nav uzvarēt, bet piedalīties. Līga Rubene, konkursa dalībniece: “Konkursā pārbaudīja audzēkņu erudīciju, ātrumu un loģisko domāšanu. Visi centās pierādīt, ka tieši viņu klase ir pelnījusi uzvarēt, tomēr klašu spēki bija daudz maz vienlīdzīgi un konkrēta uzvarētāja nebija. Patīkami, ka visi dalībnieki saņēma mazu balvu.” Konkursa organizatores izsaka pateicību skolēniem par atsaucību! Foto atskats no pasākuma pieejams GALERIJĀ!

Patriotisko dziesmu konkurss 5.-12.klasēm (06.11.2014.)

5.a klase, audzinātāja A.Ieleja

6.a klase, audzinātāja G.Voldeka

6.b klase, audzinātāja S.Mārtinsone

7.a klase, audzinātāja D.Vancāne-Viļuma

8.a klase, audzinātāja D.Martinsone

8.b klase, audzinātāja I.Plakane

9.a klase, audzinātāja D.Pētersone

9.b klase, audzinātāja S.Krasovska

10.a klase, audzinātāja S.Strautmane

11.a klase, audzinātāja A.Sakse

11.b klase, audzinātāja R.Skrimble

12.a klase, audzinātāja A.Zvaigznīte

Jaunsargu kandidātu rindas paplašinās par septiņiem jauniešiem

www.auv.lv

11.novembrī koncerta Latvijai laikā jaunsargu komandieris Normunds Raubiška svinīgi skolas jaunsargu vienības pulkā uzņēma jaunsargu kandidātus. Svinīgajam solījumam un uzņemšanai jaunsargu kandidātu rindās kandidātus nostādīja jaunsargs E.Kalniņš. Kopumā kandidātos tika uzņemti 7 jaunieši.  Kā atzīmē N.Raubiška: “Varam lepoties, jo seši skolas skolēni un jaunsardzes biedri 18.novembrī soļos arī krastmalā.” Tāpat N.RTaubiška uzsver: “Līdzās dažādām militārajām spēlēm, vienības jaunsargiem tiek audzināta darba un dzimtenes mīlestība.” Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Skolotāju mācīšanās grupu vadītāju atskats uz paveikto 3. nodarbībā

Sntija Rūze. Mārtiņdienas rītā notika mācīšanās grupas “Mācību materiālu izveide (arī svešvalodā)” 3.nodarbība. Nodarbības sākumā tika izrunāts mājas darbs (jāizmēģina mācību materiāls ar skolēniem), kur tika atbildēts uz šādiem jautājumiem: Kā pārbaudījām skolēnu veikumu? Kāda bija skolēnu attieksme? Vai skolēniem sasniedzamais rezultāts tika sasniegts? Kādi uzlabojumi nepieciešami? Tālāk sekoja īsa lekcija ar prezentāciju par to, kā pielāgot mācību materiālus trīs stundas fāzēm: aktualizācijai, apjēgšanai un lietošanai. Tika runāts par stundas sasniedzamo rezultātu, motivāciju un efektīvām uzslavām. Kad tas tika izrunāts, mācību grupas dalībnieki saņēma mājas darbu, kas veicams uz 1.decembri: plānot mācību stundu, kas būtu dažāda un tiktu izmantoti daudzveidīgi mācību materiāli.

Santa Krasovska. Šai tikšanās reizē dalījāmies pieredzē, pierādot, kā savā darbā īstnojam humānās pedagoģijas metodes. Pārrunājām, kā ievērot ikviena skolēna intereses, spējas, kā palīdzēt tām attīstīties. Ne vienmēr darba kvantitāte nodrošina tā kvalitāti. Ikviens bērns var būt radošs, zinošs, ja viņam piedāvātā darbošanās šķiet interesanta, jēgpilna, pabeigta. Meklējām alternatīvas darbiem, kas skolēniem neveicas, lai viņi nezaudētu ticību sev un interesi pret stundu aktivitātēm. Atkārtoti uzsvērām vārda spēku. Aicinām ikvienu pārdomāt, kā runājam ar skolēniem, kādus vārdus viņiem pasakām. Lai mūsu teiktais nekādā gadījumā nav nopēlums, izsmiekls, nievājums, bet gan – uzmundrinājums, iedrošinājums, uzslava!

Ilze Gaņina. Nodarbības sākumā skolotāji pastāstīja, ko darījuši pa šo laiku, kas izdevies, kas nē. Katrs bija izmēģinājis dažādas no piedāvātajām mācību metodēm’, piemēram, stundas beigās skolēni rakstīja 3 lietas, ko šodien iemācījās, 2 lietas, kas bija interesantas, 1 jautājums, kurš bija neskaidrs. Ar smaidiņu palīdzību uz tāfeles, stundas beigās skolēni pareizi matemātiski cenšas formulēt, ko saprot, ko nesaprot. 1 min laikā uzrakstīt jēdzienus, ko atceries no iepriekšējās stundas, formulē tos vienā teikumā. Skolotāja Mārīte Karņicka bija izmēģinājusi jaunu metodi – kolāžas veidošana, par mācīto tēmu. Nodarbībā skolotāja Ināra Dika dalījās pieredzē par viņas organizētajiem grupu darbiem matemātikas stundās. Turpmākajā darbā skolotāji apņēmās – organizēt stundā grupu darbu, strādāt pie stundu beigām, izvērtēt vai ir sasniegts izvirzītais sasniedzamais rezultāts, u.c.

Daiga Martinsone. Mācīšanās grupas „ Metodisko paņēmienu izmantošana”  dalībnieki  informēja par paveikto: Tekstu vizualizēšana bioloģijā, reklāmu, plakātu un prezentāciju veidošana veselības mācības stundās, kļūdu meklēšana tekstos ģeogrāfijā, matemātikas uzdevumu risinājumos skolēni nosauc  risinājumu metodi un pēc tam atbilstoši metodei, paši sastāda citu uzdevumu, mājturības stundās veidojuši ekomašīnas modeli. Nākošā metožu joma, ar ko skolotāji iepazinās , ir par skolēnu sadarbību. Metode „ Kubs” ietver 6 jautājumus par stundu, skolēni sadalās grupās, met kauliņu un atbild uz to jautājumu, kura numurs uzmests. Interesants variants ir „ Kurš pārstāvēs grupas viedokli?” Grupā vienojas, kurš kārtas numurs ir katram. Pēc kopīgā darba skolotājs nosauc numuru, kurš grupas dalībnieks prezentēs darbu. Mājturības stundās skolēni  veiks viens otra darba izvērtējumu. Turpināsim strādāt pie kļūdaino tekstu labošanas.