Konkurss jaunajiem kino entuziastiem „Mūsu 4. maija deklarācija”

2015. gada 12. Marts

Zane Ozola, Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante

Valsts kanceleja un Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina skolēnus un studējošos veidot video par 1990. gada 4. maijā pieņemto Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarāciju, tās vēstījumiem un nozīmi mūsdienu sabiedrībai. 

„25 gadi jeb ceturtdaļgadsimts, kurā atjaunotā Latvijas Republika atguvusies no padomju varas važām, kļuvusi par pilnvērtīgu Eiropas Savienības dalībnieci, priecājusies par lielām un mazām uzvarām, meklējusi un atradusi risinājumus krīzes brīžos, palikusi uzticīga demokrātiskām vērtībām un turpina pārliecinoši tiekties pēc labākas dzīves ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Taču tas viss nebūtu bijis iespējams bez 1990. gada 4. maijā parakstītās Latvijas Republikas neatkarīgas atjaunošanas deklarācijas, kura bija, ir un būs viens no mūsu valsts suverenitātes pamatiem”, pārliecināta Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane.

Valsts kanceleja, izsludinot video konkursu „Mūsu 4. maija deklarācija”, aicina tajā piedalīties jaunos video amatierus un entuziastus, kuri video veidošanu sākuši izzināt pašu spēkiem. Nozīmīgākais ir video vēstījums un saturs, tāpēc konkursa dalībnieki var likt lietā savu izdomu un uzņemt video ar mobilā telefona kameru, GoPro, fotokameru, kā arī meklēt citus tehniskos risinājumus.

Konkursa vērtēšanā piesaistīta kompetenta žūrija, kas noteiks 15 labākos video, kurus Valsts kanceleja publicēs sabiedrības balsojumam interneta vietnē Youtube.com. „Mūsdienās audiovizuālu vēstījumu var izveidot arī ar pavisam vienkāršiem tehnoloģiskajiem rīkiem – pat ar mobilā telefona kameru. Tehnoloģiskās ierīces var būt ne tikai spēļlietiņas, bet arī ierocis, lai izzinātu pasauli un veidotu padziļinātu izpratni par vēsturiskajiem procesiem un jēdzieniem, kas būtiski mūsdienu Latvijai un tās sabiedrībai. Šī konkursa uzvarētāji iegūs ne tikai jaunas zināšanas un prasmes, – veiksmīgākie darbi tiks demonstrēti 4. maijā uz lielā ekrāna pie Brīvības pieminekļa”, stāsta viena no konkursa žūrijas komisijas loceklēm, Nacionālā kino centra direktore Dita Rietuma.

Jaunieši konkursā var piedalīties gan individuāli gan grupās trīs kategorijās: 5. – 9. klase, 10. – 12. klase un studējošie. VISC mudina skolu direktorus un skolotājus atbalstīt savus audzēkņus, palīdzot viņiem gan ar informāciju, gan ar skolas rīcībā esošajām tehnoloģijām (piemēram, gaismošanas aprīkojumu, mikrofoniem u.tml.).

Īsfilmas konkursam jāiesniedz līdz 12. aprīlim. Video konkurss tiek organizēts sadarbībā ar VISC un Kultūras ministriju deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas 25. gadadienas svinību ietvaros.

Pirms uzsākt darbu pie filmu veidošanas, noteikti iepazīstieties ar konkursa nolikumu!

Valsts kancelejas video konkursa “MŪSU 4. MAIJA DEKLARĀCIJA”  NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Video konkursa “Mūsu 4. maija deklarācija” (turpmāk – konkurss) mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par neatkarību kā svarīgāko Latvijas sabiedrības vērtību.

1.2. Konkursu organizē Valsts kanceleja sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Kultūras ministriju.

1.3. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirta balva ar mērķi sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes video filmēšanas, gaismošanas, skaņas ieraksta un montāžas jomā.

2. Dalība konkursā

2.1. Konkursā aicināti piedalīties Latvijas pamatskolu (5.–9. klase), vidusskolu (10.–12. klase) skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī studējošie neatkarīgi no vecuma, studiju programmas un studiju līmeņa.

2.2. Dalība konkursā notiks trijās kategorijās:

2.2.1.  5.–9. klase;

2.2.2.  10.–12. klase;

2.2.3. studējošie.

2.3. Konkursā var piedalīties gan individuāli, gan grupās.

3. Pieteikšanās kārtība

3.1. Informāciju par konkursu Valsts kanceleja publicē Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv, izplata masu medijiem un interneta sociālajos tīklos, kā arī nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes iestādēm u. c.

3.2. VISC informāciju par konkursu izsūta visām Latvijas vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestādēm.

3.3. Konkursa dalībnieki pieteikuma veidlapā (http://goo.gl/forms/S60It6i1Yb) norāda video autora/autoru vārdu, uzvārdu, vecumu, mācību iestādi, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, video nosaukumu, garumu un kategoriju, kurā video tiek iesniegts.

3.4. Video augšupielādē www.failiem.lv vai citā datu uzglabāšanas interneta vietnē, un saiti uz šo augšupielādi iekopē pieteikuma veidlapā.

3.5. Veidlapā norāda, vai video veidotāji ir ieguvuši izglītību video veidošanā vai arī autors/autori video veidošanu apguvis/-uši pašmācības ceļā.

3.6. Aizpildītu pieteikuma anketu, kurai pievienota saite uz video, gaidīsim līdz 2015. gada 12. aprīļa plkst. 18.00.

4. Video iesniegšanas nosacījumi

4.1. Video saturs atbilst tēmai “1990. gada 4. maijā pieņemtā deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu“”. Piemēram, video var būt personīgs stāsts par to, kā neatkarības atjaunošanas deklarācija ietekmējusi video veidotāju dzīves. Video var būt nofilmēts jauniešu priekšnesums vai mākslinieciska performance par deklarācijas nozīmi mūsdienu sabiedrībai. Video varētu būt arī ieskats Latvijas pagātnē vai nākotnē. Konkursa organizētāji aicina dalībniekus iepazīties ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācijas saturu un mēģināt to sasaistīt ar citiem notikumiem vai nu savā privātajā pieredzē, vai sabiedrībā kopumā.

4.2. Video maksimālais ilgums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes un 5 sekundes.

4.3. Video rezolūcija ir ne mazāka par DVD standartu 720 x 576.

4.4. Video var būt uzņemts ar jebkuru kameru (piemēram, mobilā telefona kameru, fotokameru, GoPro kameru u. c.), kas var filmēt DVD režīmā atbilstoši šī nolikuma 4.3. punktā norādītajam.

4.5. Video faila formāts var būt .avi, .mp4 vai .wmv.

4.6. Video var būt gan krāsains, gan melnbalts. Tas var būt montēts vai viengabalains, tam var būt un var nebūt pievienoti pēcapstrādes efekti un vizuālie uzlabojumi. Video ir ar audioceliņu.

5. Video vērtēšana

5.1. Konkursam iesniegtie video tiks vērtēti trijās kategorijās, ņemot vērā video veidotāju vecumu un iepriekšējo sagatavotību (ar priekšzināšanām vai bez tām) video veidošanā:

5.1.1.  5.–9. klase;

5.1.2.  10.–12. klase;

5.1.3. studējošie.

5.2. Augstāku vērtējumu saņems video, kurā saistošā, oriģinālā, pārsteidzošā, mākslinieciskā un citā interesantā veidā izklāstīts 4.1. punktā norādītais saturs.

5.3. Visus saņemtos video no 13. līdz 17. aprīlim noskatīsies žūrijas komisija. No katras kategorijas žūrija izvēlēsies piecus labākos video, kuri tiks publicēti Valsts kancelejas Youtube kanālā (https://www.youtube.com/user/valstskanceleja) sabiedrības vērtēšanai.

5.4. No 2015. gada 20. līdz 22. aprīlim sabiedrībai būs iespēja balsot par katras kategorijas pieciem labākajiem video, spiežot “like” (“man patīk”).

5.5. Nosakot uzvarētāju, tiks ņemts vērā katra video “like” skaits. “Dislike” (“man nepatīk”) skaits neietekmēs balsojuma rezultātu.

5.6. Žūrijas sastāvs: Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane, Dr. phil. LU asociētais profesors Viktors Freibergs, Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma un radošās menedžmenta aģentūras 3K MANAGEMENT direktors Gints Kronbergs.

5.7. Žūrija vērtēs video atbilstoši savai kompetencei, ņemot vērā video atbilstību šī nolikuma 4. punkta nosacījumiem, kā arī vērtēs video saturu, vēstījumu, izmantotos audiovizuālos mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, oriģinalitāti un citus aspektus.

6. Balva

6.1. Katras kategorijas 1. vietas ieguvējs iegūs iespēju piedalīties profesionāla video veidotāja meistarklasē, kurā, praktiski darbojoties ar kameru, skaņas ierakstu aparatūru, gaismošanas aparatūru un montāžas programmu, iegūs padziļinātas zināšanas un prasmes video veidošanā.

6.2. Atbilstoši žūrijas vērtējumam labākie konkursam iesniegtie video 4. maijā tiks demonstrēti uz lielā ekrāna pie Brīvības pieminekļa.

6.3. Konkursa uzvarētāji tiks aicināti 29. aprīlī piedalīties 4. maija ieskaņas pasākumā Ministru kabinetā.

7. Autortiesības

7.1. Konkursa organizētājam ir tiesības konkursam iesniegtos video izplatīt publiski, iepriekš nesaskaņojot to ar video autoriem.

7.2. Video autori garantē, ka video veidošanā netiks pieļauti autortiesību pārkāpumi. Ja video veidotāji ir nepilngadīgas personas, autortiesību pārkāpumu nepieļaušanu garantē viņu vecāki vai likumīgie aizbildņi.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv 2015. gada 24. aprīlī.

8.2. Konkursa organizētāji ar uzvarētājiem sazināsies individuāli, lai vienotos par balvas saņemšanu.

8.3. Konkursa kontaktpersona Valsts kancelejā ir Komunikācijas departamenta konsultante Zane Ozola (e-pasts: zane.ozola@mk.gov.lv, tālr.: 67082912).

Komentāri

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt