Skolas Ekopadomes darbs tiek atzinīgi novērtēts

2020. gada 29. Aprīlis

Agate Albekeite, EKO padomes vadītāja

Nozīmīgs solis ceļā uz Ekoskolu karoga iegūšanu, neskaitot pastāvīgu un mērķtiecīgu darbu skolēnu izglītošanā un skolas ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanā, ir izvērtēšana. Tradicionāli tās laikā Vides izglītības fonda (organizācijas, kas īsteno Ekoskolu programmu Latvijā) pārstāvji dodas vizītē uz skolu un runā ar Ekopadomi, kā arī skolēniem un skolotājiem, lai izprastu Ekopadomes funkcionalitātes un aktivitātes līmeni. Protams, šogad klātienes vizīte nebija iespējama, tādēļ 28. aprīlī 17 Ekopadomes pārstāviji pieslēdzās videozvanam platformā “Zoom”, lai prezentētu šajā gadā paveikto žūrijas komisijai, kura sastāvēja no Vides izglītības fonda pārstāvjiem Daniela un Agneses, kā arī Valsts izglītības satura centra pārstāves Ineses Liepiņas.

Videovizīte sastāvēja no Ekopadomes sagatavotas prezentācijas, kurā stāstījām ko esam paveikuši un kā mums gāja, un žūrijas komisijas jautājumiem. Kopumā, mūsu Ekopadome sevi pasniedza godam, jo saņēmām atzinīgus vārdus no visiem žūrijas pārstāvjiem un tikām nosaukti par labās prakses piemēru. Mūsu stiprās puses ir sabiedrības iesaiste un līdzdalība, kas sevī iekļauj publikācijas par mūsu aktivitātēm vietējos medijos, un skolēnu pašiniciatīva – daudzās skolās Ekopadomes funkcijas galvenokārt veic skolotāji un programmas koordinators, bet mūsu skolā visas darbības maksimāli cenšas organizēt paši skolēni. VISC pārstāve atzina, klausoties mūsu stāstu, viņai radās vēlme mācīties mūsu skolā, ja vien viņai būtu tāda iespēja. Atzinība noteikti ir pelnīta, jo patiešām ieguldām daudz pūliņu visos savos darbos. Protams, mums ir vēl daudz vietas izaugsmei, it īpaši jomās, kas saistās ar Ekopadomes menedžmentu un visas skolas iesaistīšanu ne tikai Ekopadomes pasākumos, bet arī darbā. Vizīte noslēdzās ar žūrijas locekļu novēlējumiem. Mūsu ceļš kā Ekoskolai, ir vēl tikko sācies. Ar katru gadu kļūstam arvien izglītotāki, attīstāmies un pastāvīgi maināmies, mums vēl ir tāls ceļš ejams, lai kļūtu par perfekto Ekoskolu, bet mēs jau esam ceļā un arvien uzņemam ātrumu.

 

Komentāri