Ārpusstundu pasākumu plāns 2019./2020. m.g.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pasākumu plāns

2019./2020. mācību gada I semestrim

 

Norises laiks Norises vieta Pasākums  Atbildīgais par pasākumu
02.09. Skola Zinību diena. V.Meroža
05.09. Skola Eko padomes sēde. D.Podvinska
09.09. Skola Policija par drošību V.Meroža
03.10. Skola Dzejas diena .Skolā dzejniece. S.Krasovska
19.09. Skola 5.uzņemšanas svētki. /Daugavas senlejā./ V.Meroža
20.09. Skola Olimpiskā diena Sporta skolotāji, V. Meroža, Z.Sprukte
26.09. B/A Turība Panākumu Universitātes nodarbības”Personības ideāli un vērtības. V.Meroža, S.Brīgere
26.09. Dendroparks Reģionālās orientēšanās sacensības Armijas 100gadei. E.Bērziņš, D.Vancāne-Viļuma
26.09. Sanāksmju telpa EKO padomes sēde D.Podvinska, EKO padome
30.09. Skolā “Miķeļi”/1.-4.kl./ V.Meroža.
03.10. Skola Eko padomes sēde. D.Podvinska
04.10. Skola Skolotāju dienas apsveikums Vsk.pašpārvalde
17.10. Skola 10.uzņemšanas svētki ar alpīnistiem. V.Meroža,6kl.
15.10. B/A Turība Panākumu Universitātes nodarbības”Personības pašpilnveide un attīstību veicinošie faktori” V.Meroža, S.Brīgere
17.10. Skola Lekcija vecākiem, skolēniem ”Klimata pārmaiņas” D. Podvinska V.Meroža
04.11.-01.11. Skola Rīcības nedēļa D.Podvinska, Eko padome
31.10. Skola Erudītu konkurss 5.-12.kl. L.Miezīte, Meroža
04.11. B/A Turība Panākumu Universitātes nodarbības ”Radošums un intelekts” V.Meroža, S.Brīgere
05.11. Skola Ierindas skate Sporta skolotāji, V. Meroža
08.11. Skola Mārtiņdiena V.Meroža
11.11. Pie Daugavas Lāpu gājiens V.Meroža
14.11. Skola “Sadziedi  Latvijai!”9.-12. kl. koncerts-konkurss. S. Upeniece, V.Meroža
15.11. KC “Sadziedi  Latvijai!”1.-4.;5.-8. kl. koncerts-konkurss. S. Upeniece, V.Meroža
….11. Skola Tikšanās ar Ventspils augstskolas studentiem. V.Meroža
05.11. Skola Eko padomes sēde. D.Podvinska
06.12. KC Ģen.mēģinājums žetonvakaram. V.Meroža, D.Vancāne-Viļuma
07.12. KC Žetonvakars V.Meroža, D.Vancāne-Viļuma
11.12. Skola Atvērto durvju diena vecākiem. V.Meroža
11.12. B/A Turība Panākumu Universitātes nodarbības ”Konflikts un tā risināšanas stratēģijas” V.Meroža, S.Brīgere
….12. Skola Robotu sacensības. V.Meroža
….12. Bērnu dārzi, aprūpes centrs Labdarības pasākums. Upeniece, Jostsone
19.12. Skola Ziemassvētku pasākums/1.-4.,9.-12.kl./ V.Meroža, pašpārvalde
20.12. Skola Ziemassvētku pasākums./5.-8.kl./ V.Meroža, pašpārvalde

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā:                    /Vija Meroža  /

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt