Jau otro gadu skolā praktizē skolēnu mācību uzņēmumus (SMU)

2014. gada 4. Septembris

S.Strautmane, D.Vancāne-Viļuma, A.Rakstiņš

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, sākot jau ar 2013./2014.m.g. maiju, attīstot un pilnveidojot komercdarbības prasmes, izveidoja skolēnu mācību uzņēmumu „AUSV ekskursijas”, kurā iesaistījušās 10 vidusskolnieces, kas ir arī izglītības interešu pulciņa „Gidi” pārstāves un darbojas šajā uzņēmumā, sniedzot tūrisma pakalpojumus, vadot ekskursijas pa Skrīveru novadu un mācoties biznesa teorētiskā kursa pielietojumu praktiski, tā realizējot šobrīd VALSTĪ TIK ĻOTI svarīgo, it īpaši mūsdienās, programmu par mazo uzņēmumu attīstīšanu.

Skolēnu mācību uzņēmumi( turpmāk SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement – Young Enterprise Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti( skolas direktors -Aldis Rakstiņš un atbildīgais skolotājs – Silvija Strautmane un Daina Vancāne).

Šajā mācību gadā mēs ceram uz skolēnu aktivitāti un domājam atvērt vēl mācību firmas.

Kas tad ir SMU?

SMU mācību metode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un līdzdarbošanos. SMU mācību metode ietekmē mācību satura attīstību, kas paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.

SMU programmas mērķis – jaunas uzņēmēju paaudzes un nozares ekspertu izglītošana, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.

SMU statuss – SMU nav juridiska statusa, reģistrācija un uzskaite notiek JA-YE Latvija. Ikdienas darbības uzraudzība notiek izglītības iestādē SMU skolotāja – konsultanta vadībā. Attiecībā uz nodokļu likumu piemērošanu Skolēnu mācību uzņēmuma gadījumā atbildīgs ir JA-YE Latvija.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem – iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā. Tad, kad mācību gads tuvosies beigām, uzņēmums būs jālikvidē. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbības laiks būs beidzies. Tad SMU ir jāsagatavo likvidācijas dokumenti, kas sastāv no atskaitēm par SMU darbību.

Veidojot SMU, skolēns iegūst:

–   zināšanas uzņēmējdarbībā;

–   pārdošanas prasmi;

–   prezentēšanas prasmi;

– zināšanas par finanšu analīzi;

–   prasmi plānot savas finanses;

–   prasmi darboties komandā;

–   nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus;

–   iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem;

– pieredzi ļoti daudzās dzīves jomās (saskarsmē, organizēšanā);

– ierakstu CV;

–   starptautisku pieredzi un draugus visā pasaulē;

–   savu peļņu;

–   uzvaras „garšu”;

–   iespēju iegūt apmaksātu studiju vietu Biznesa augstskolā Turība;

– iespēju iegūt JA-YE Latvija sertifikātu, kas dod priekšrocības, iestājoties vairākās augstskolās( piemēram, atlaides mācību maksai vai iekļūšana budžetā ekonomikas fakultātē).

Programmā rekomendē piedalīties 4.-12.klašu skolēniem 2–5 skolēniem (pamatsastāvā).

Skolēnu mācību uzņēmumi var izvēlēties darbības jomas: ražošanu, tirdzniecību un/vai pakalpojumu sniegšanu. Aizliegts veidot SMU, kas nodarbojas ar tabakas un alkohola vai citu aizliegtu vielu ražošanu un izplatīšanu, kā arī azartspēļu pakalpojumiem un citas jomas, kurās aizliegts iesaistīt jauniešus līdz 18 gadu vecumam. Visi aizliegumi attiecās arī uz jauniešiem, kuri dibina SMU.

Ar pārtikas produktu izstrādājumu ražošanu un tirdzniecību atļauts nodarboties profesionālo izglītības iestāžu SMU, kuru darbību apstiprina PVD atļaujas un skolas specifika.

Katru mācību gadu no 1. oktobra skolotājs konsultants un SMU dibinātāji reģistrējās www.jal.lv

Mācību un metodiskie materiāli SMU veidošanai un darbībai atrodas skolotāju un SMU profilā.

SMU elektroniski izveidoto biznesa plānu, aizpildītos dibināšanas dokumentus iesniedz savam konsultantam apstiprināšanai, SMU konsultants apstiprinātiem reģistrācijas dokumentiem dod pieeju izskatīšanai un novērtēšanai JAYE Latvija. Reģistrācijas Apliecības skolotājs konsultants no visām skolas SMU iesniedz JAYE Latvija birojā vai aizpildītas sūta pa pastu uz JAYE Latvija biroju. Tas ir apstiprinājums par SMU programmas īstenošanas iespējām skolā. Par SMU dibināšanas dokumentiem SMU saņem JAYE Latvija vērtējumu. SMU iesniedzot iesniegumu ir iespēja saņemt mentora konsultāciju.

SMU darbības laikā jāveic aktīva darbība, ražojot un realizējot preces un pakalpojumus.

Jāpiedalās vismaz 3 SMU gadatirgos ar mērķi pārdot vairāk preču un pakalpojumu.

Pēc katras aktivitātes SMU apkopo gan finanšu, gan darbības rezultātus. Uzskaita un analizē katru darbību.

SMU likvidāciju/ SMU reorganizāciju var uzsākt no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, 2014.

Likvidācijas dokumentus sagatavo pēc dotajiem ieteikumiem SMU rokasgrāmtatā un iesniedz savam SMU konsultantam. SMU konsultanti/skolotāji pēc SMU likvidācijas veido kopsavilkumu par skolas SMU darbību un iesniedz to JA YE Latvija. Pēc skolotāja iesniegtā kopsavilkuma tiek veikta katra SMU likvidācija.

Komentāri

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt