Izlaidums: skolu absolvē 29 pamatskolēni un 24 vidusskolēni

2016. gada 12. Jūnijs

www.auv.lv

Sestdien, 11.jūnijā, skolu piepildīja aktīva rosība, jo tika sumināti visi 9. un 12.klašu skolēni ar nozīmīgo panākumu dzīvē un posma noslēgšanos. Šogad pamatskolu absolvēja 29, bet vidusskolu – 24 skolēni. Patīkami priecēja gan vidusskolas klašu audzinātāju sagatavotās audio uzrunas, gan pamatskolas absolventu novēlējumi vecākiem. Fotogrāfijas no izlaidumiem pieejamas skolas Facebook lapā un mājaslapas foto galerijā (9.klašu izlaidums un 12.klašu izlaidums), bet klašu audzinātāju uzrunas, nospiežot pogu “lasīt tālāk”. 

Agrita Sakse, 12.a klases audzinātāja:

Mīļie absolventi, vecāki, kolēģi, viesi! Laiks rit…. Ir lietas, kas nekad neatgriežas-LAIKS, VĀRDS un IESPĒJA. Ir pienācis laiks uz mirkli apstāties, atskatīties, izvērtēt, padomāt… Liekas ne tik sen-pirms 3 gadiem šie paši jaunieši bija pirmās sev svarīgās izvēles priekšā-iegūts dokuments par pamatskolas beigšanu. Viņi izvēlējas turpināt izglītoties mūsu skolā. Pēdējam laikam nedaudz netipiski-mēs nemainījām paralēlklašu sastāvu, vienīgi A-klasei  pievienojās Jānis un Ieva no kaimiņskolām. Atceros , uzsākot 10.klasi-cik visi bijāt apņēmības un enerģijas  pilni dzīvot ar devīzi: Ja ko vērts izdarīt, tad to vajag izdarīt labi-līdz bezgalībai un tālāk… Daudz kas kopīgi paveikts, piedzīvots… Saka-lai iepazītu cilvēku-ir kopīgi jāapēd pudu sāls, par to mums gan nav precīzu datu, bet mēs noteikti- šajos gados kopīgi esam apēduši padsmit tortes… Kopš 11.klases, kad Normunds izvēlējās tālāk izglītoties Rīgā, , par jums atlikušajem 10 visas lietas ātri , pie tam galvā, rēķināmas procentos.

  • 50% no jums mācību kvalitāti apstiprina izcīnītā stipendija, bet 80% atestāta vidējais vērtējums pārsniedz 7 balles
  • 60% 11.klasē pilnveidojušies Panākumu Universitātē,
  • 50% 11.klasē savus Zinātniski pētnieciskos darbus veiksmīgi prezentējuši Zemgales novadā Jelgavā, bet 20% Rīgā, bet 10% ieguva galveno godalgu valstī.
  • 80% piedalījušies Aizkraukles sadarbības novadu mācību olimpiādēs.10% vairākās valsts olimpiādēs un konkursos
  • Ja ko skolas programma neparedz, bet ir interese, tad 20% savam biznesa startam atrada iespēju pilnveidoties un kļūt pat laureātiem valstī un šogad arī tālāk dalīties pieredzē ar skolas biedriem un citiem vienaudžiem visā LV
  • 70% jau tagad ir ieguvuši autovadītāja apliecību.

Šo statistiku noteikti varētu turpināt, bet pa vidu ir arī dzīve bez mācībām un citām skolas lietām.  Man prieks, ka mēs visus šos 3 gadus esam draudzīgi, bez lieliem ķīviņiem sadarbojušies ar paralēlklasi. Ir paceļots gan pie kaimiņiem Lietuvā, Igaunijā, iepazīta Kurzemes puse un  Ventspils, Vidzemes centrs . Iepazīta Valsts galvaspilsēta  Rīga, ir pabūts Ministru kabinetā, Saeimas mājā, stūra mājā un Gaismas pilī, ir bijušas kopīgas pastaigas pa  naksnīgo Rīgu   esam kopīgi pakavējušies  gan bērnības pasaulē bērnudārzā SPRĪDĪTIS, un kur nu vēl neaizmirstamais nedēļu garais ceļojums  pie Zilupes Omes Latgalē.

Esam vairākkārt kopīgi apmeklējuši teātra izrādes , pazīstam  arī improvizācijas teātri, esam  mēģinājuši noskatīties pat vienu baletu , ..bet-operu  jūs man esat parādā—sacījāt –neesam vēl izauguši. Es gaidīšu un turēšu pie vārda. Visvērtīgākais ko varam viens otram dot –ir otram veltītais laiks un labās domas. Šīs nemateriālās lietas mēs mēdzam ietērpt taustāmā veidā-piemēram-pašu izceptas dzimšanas dienas tortes veidolā  vai kopīgi pavadītu, piedzīvotu mirkļu fotokolāžā, albumiņā. Paldies par to.

Paldies arī paralēlklases audzinātājai Raisai Skrimblai par sadarbību. Paldies audzēkņu vecākiem par labi audzinātiem bērniem, par atbalstu, par sapratni, par interesi, par uzticēšanos… bet laiks rit, pulkstens sit, arī jūs nevarat palikt uz vietas. 

Drīz pavērsies skolas durvis un priekšā būs visa plašā pasaule. Dosities kur nu kurais – studēt, strādāt, veidot karjeru un ģimenes, ceļot un dzīves pieredzi smelties, piepildīt savus sapņus. Lai arī kādos ceļos jūs dotos, atcerieties dzimtās mājas, dzimto skolu, mūsu Latviju. Būsit vienmēr gaidīti ciemos, (bet ne retāk kā 5 gados reizi, laikā, kad stārķi perē mazuļus,) Upīšos uz salidojumu. Lai piepildās jūsu sapņi un esiet laimīgi !

Atcerieties Zilupes Omas mācību: ”Laime ir izjūtas nevis lietas” – Īsta laime ir nonākt saskaņā ar sevi… Lai jums izdodas!

Raisa Skrimble, 12.b klases audzinātāja:

Jūs esat kā divas varavīksnes, 14 skolēni – 8 meitenes un 6 zēni, kuros daudz dzidru krāsu toņu un nianšu. Un viss Jums bija kā dabā: gan saulainas dienas, gan vētras un zibšņi, gan reizēm arī maza migliņa… Jūs spējat būt jautri un dzīvespriecīgi, bezrūpīgi, sirsnīgi, atsaucīgi, mīļi, bet protat arī paslinkot, tad savākties, tad saraut iekavēto. Skolotājiem, strādājot ar Jums, nebija viegli, jo bijāt tāda nemierīga tauta. Bieži gribējās meklēt telefonu, lai uzrakstītu vēstuli draugam vai atrastu pareizo atbildi.
Jūs ļoti mīlējāt nedēļas dienu – piektdienu, jo ar apbrīnojamu veiklību pratāt izkārtot stundas tā, lai diena paliktu īsāka. Ar Jums vislabāk iepazinos ārpusstundu aktivitātēs. Neaizmirstams ir Žetonu vakara pasākums, kur vislielākais paldies Samantai.

Jūs bijāt lieli cīnītāji, jo Endīnes vadībā 3 gadus soļojāt tik ilgi, kamēr ieguvāt 1. vietu Ierindas skatē. Paldies Dāvidam, Ievai, Montai, Endīnei, kuri meklēja un atrada skaistas dziesmas konkursiem. Skolas godu sportā vienmēr palīdzējuši aizstāvēt Rihards, Kristaps, Jānis, Anete. Par erudīciju konkursos rūpējās Eduards, Inese un Dāvis. Alise, Elīza, Anete prata labi mierināt klases audzinātāju, sacīdamas – “Viss būs labi, neuztraucieties, skolotāj.” Atmiņās paliks trīs garās ekskursijas pa Baltijas valstīm. Fotoattēlos un video visus pasākumus iemūžinājuši Samanta, Monta, Dāvids. Paldies visiem, kuri izpildīja manas un manas palīdzes Samantas prasības.

Jūs bijāt mazs, bet draudzīgs kolektīvs, sevišķi 12. klasē, kas skolas vēsturē ierakstīts kā 59. izlaidums, bet man Jūs esat – otrais. Paldies visiem skolotājiem, kuri bija kopā ar mums visus šos gadus. Īpašs paldies Ivetai Biķerniecei un Marutai Mīlīgai par palīdzību priekšnesumu sagatavošanā. Jums ir atsaucīgi, labvēlīgi, pretimnākoši vecāki ar lielu atbildības sajūtu. Paldies, ka mani atbalstījāt un esiet kopā ar saviem bērniem arī turpmāk dažādos dzīves mirkļos. Lai kas ar Jums dzīvē gadītos, atcerieties –  “Jums nav citas izvēles, Jums ir jābūt CILVĒKIEM!” Es dāvinu Jums laimes monētu – stārķi ligzdā ar domu, lai tā palīdz pārvarēt visas grūtības un realizēt savus sapņus. Monētu ieteicams saglabāt arī saviem bērniem un mazbērniem. Tā kā katram cilvēkam ir mājas, tad Jūsu mājas ir šī skola. Tās foto atgādinās, ka:

“Virs galvas mūžīgs Piena ceļš
Un mūžīgs ceļš zem kājām,
Tas ved uz zemi laimīgo
Un izrādās – uz mājām.”

Gaidu Jūs šajās mājās 2016. gada Žetonu vakarā, pēc tam skolas salidojumos un jebkad, kad gribas parunāties ar skolotājiem!

Daiga Martinsone, 9.a klases audzinātāja:

Mīļie audzēkņi, vecāki un viesi! Pirms pieciem gadiem  mēs tikāmies, kopīgi augām un jūs sasniedzāt to, kas esat šodien – radošas personības, simpātiski, inteliģenti pusaudži, kas ciena viens otru un kam savstarpēji ir interesanti. Skolas gadu atmiņas jūs saglabāsiet vienmēr, tās sildīs tikšanās reizēs gan salidojumos, gan ikdienas dzīvē. Daudzi klasesbiedri  kļūst tuvi kā radinieki, ar kuriem ir interesanti pavadīt laiku vai sniegt atbalstu. No sirds novēlu jums piedzīvot šādas attiecības.

Kādi jūs paliksiet man atmiņā? Karlita- atbildīga un saprotoša, Edmunds- čakls un uzticams draugs, Silvestrs- cilvēks, uz kuru var paļauties, Ivita- sportiska un mērķtiecīga, Arvīds- asprātīgs zibens novadītājs, Marta- čakla un gudra, Rema- sirsnīga un atbildīga, Roberts- gudrs un asprātīgs, Nikola- patstāvīga un neatlaidīga, Polīna- jautra un atbildīga, Eirana- radoša un mākslinieciska, Laura- dziedoša un sirsnīga, Zane- čakla un izpalīdzīga, Elīza – apdomīga un sirsnīga, bet visi kopā- cilvēki, kas spēj sasniegt savus mērķus.

Paldies vecākiem par mīlestību, ko esat veltījuši saviem bērniem, par materiālo atbalstu viņus izglītojot! Lai jums pietiek spēka un veiksmes un lai jūs piedzīvotu vēl vairākus  savu bērnu izlaidumus! Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ, tāpēc novēlu jums darbīgu un laimīgu katru nākamo dienu!

Ināra Plakane, 9.b klases audzinātāja:

Mana spurainā, mīļā 9.b klase, raksturojot jūs, man nāk prātā 3 atslēgas vārdi. Drosmīgi. Ik palaikam jūsu dzīvē pretī nāca izaicinājumi – gan skolas dzīvē, gan savu mērķu un sapņu īstenošanā. Jūs atradāt sevī drosmi un nepadevāties grūtību priekšā. Drosmi izrādījāt, kad nebaidījāties doties pārgājienā ar velosipēdiem. Gan piedaloties ZZ čempionātā. Drosme bija uzdrīkstēties stāties  TV kameras priekšā, rādīt savas zināšanas un izteikt savu viedokli. Drosmīgi un pārliecināti bijāt arī patriotisko dziesmu konkursā. Drosme bija vajadzīga, kas jūsu vecumā nemaz nav viegli, atzīt savas kļūdas un no kļūdām mācīties.

Draudzīgi. Lai kā pirmajos gados gāja, kamēr jūs atradāt katrs savu vietu klasē, beigās jūs izveidojāties par draudzīgu klases kolektīvu, kurš atbildīgos brīžos stāvējāt viens par otru un par klasi kopumā. Tik simpātiski un draudzīgi bijāt viesojoties pie vecajiem ļaudīm pansionātā, spēlējot ar vecīšiem galda spēles vai vienkārši ar viņiem runājoties.

Dzīvespriecīgi. Dzīvesprieks ir Visuma spēks. Jūsu dzīvesprieks bija kustībā. Tas dzima sirdīs. Jūsu dzīvesprieks un spēja smieties – vietā un arī nevietā – bija vienkārši apbrīnojams. Bet tas jau pieder jaunībai. Bet, ja man jūs jāraksturo līdzībās, tad jūs man atgādināt ātrvilcienu, kurā tikko ielecu un jau gala stacija – 9. klase. Jūsu ātrvilcienam bija 3 patstāvīgas lokomotīves, kurām ik pa semestrim vai gadam pieslēdzās vēl kādas 3 lokomotīves, kuras zināja gan mērķi, uz kuru tiekties, gan ātrumu kādā jābrauc, gan to, cik svarīgi ir uzņemt gaitu un turpināt ceļu līdz gala stacijai. Savukārt, pārējie bija kā pasažieri, kuri pasnauda garajā ceļā un pamodās vien semestru beigās. Kuri garlaikojoties pažāvājās un kaut ko pa ceļam arī palasīja. Daži brauca braukšanas pēc, jo kopā vienkārši jautrāk. Kāds iekāpa, kāds arī pa ceļam izkāpa, bet labākais ir tas, ka gala staciju veiksmīgi sasniedzām visi un par to ir prieks. Nu šis vilciens ir apstājies un jālūko nākamo, kurā kāpt iekšā. Novēlu jums izvēlēties pareizo un braukt tajā virzienā, kurā sauc jūsu sirdsbalss!

Paldies vecākiem par drosmīgajiem, draudzīgajiem un dzīvespriecīgajiem jauniešiem. Lai veicas!

Komentāri

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt