Ārkārtas situācija: no 13.marta līdz 14.aprīlim mācības skolā tiek organizētas attālināti!

Lai mazinātu riskus skolas skolotājiem, skolēniem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19 no 13. marta  skolā tiek pārtraukts mācību process klātienē. Skolas personālu, skolēnus un viņu vecākus aicinām strikti ievērot Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757), īpaši ieteikumus atgriežoties no komandējumiem vai atvaļinājuma ceļojumiem vai kontaktējoties ar cilvēkiem, kas ir bijuši ārzemēs. Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu “Covid-19” vīrusa izplatību.

Aicinām skolas mājaslapā un e-klasē sekot līdzi skolas vadības rīkojumiem un norādījumiem:

1. Rīkojums par mācību procesa attālinātu organizēšanu

2. Kārtība attālinātai mācību procesa nodrošināšanai Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 

Ieteikumi darbam ar viedierīcēm un datoru

Lilita Paula, informātikas skolotāja

Saistībā ar gaidāmo mācīšanos attālināti, vecākiem jārēķinās, ka bērni ievērojami ilgāku laiku pavadīs mācoties patstāvīgi, kā arī papildus mācību grāmatām un burtnīcām mācību procesā būs jāizmanto dators vai viedierīce, kas, iespējams, līdz šim mācībām nav izmantota. Esam apkopojuši dažus speciālistu ieteikumus drošai datora vai viedierīces lietošanai. Ar ieteikumiem var iepazīties šeit. Saudzēsim paši sevi un arī citus līdzās mums un atcerēsimies, ka daļa mācību materiālu būs pieejami arī papīra formātā! Tādēļ, lūdzu, rūpīgi sekojiet mācību plānam, kas būs pieejams jau tuvākajā laikā!

Par mācībam attālinātā veidā

Administrācija

Skolas kolektīvs ir izstrādājis rīcības plānu, lai organizētu mācību procesu attālinātā veidā. Aicinām ar to iepazīties un sekot tajā minētajām norādēm! Pašlaik ļoti svarīga ir individuālā un kolektīvā atbildība, lai varētu sasniegt mācību mērķus un apgūtu mācību vielu. Tikpat svarīga ir komunikācija ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, lai nekavējoties varētu atrisināt visus neskaidros jautājumus par mācību procesa īstenošanu kā katrā mācību priekšmetā atsevišķi, tā visā skolā kopumā. Skolas izstrādātais rīcības plāns ir pieejams lejupielādei attēla un .pdf faila veidā!

Vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (ārkārtas situācijas laikā)

Skolas administrācija

VISC ir izveidojis ieteikumus vecākiem, ka palīdzēt saviem bērniem ārkārtas situācijas laikā. Aicinām pirms attālināto mācību procesa sākuma iepazīties ar informāciju un laicīgi sagatavoties, lai varētu pēc iespējas efektīvāk palīdzēt plānot dienu un sekmēt mācību procesu. Informācija un ieteikumi vecākiem ir pieejami šeit.

Pieejamas VISC izstrādātās vadlīnijas darbam attālinātām mācībām

Skolas administrācija

Ņemot vērā izsludināto ārkārtas stāvokli valstī un pāreju uz attālinātu mācību procesu, aicinām iepazīties ar Valsts izglītības satura centra sagatavotajām vadlīnijām attālināta mācību procesa īstenošanai skolās. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola savu darbības plānu ārkārtas situācijā balsta uz šiem ieteikumiem un organizē mācību darbu skolas, skolotāju, skolēnu un vecāku interesēs. Ar dokumentu ir iespējams iepazīties šeit.

22. marts- Pasaules ūdens diena

Daiga Martinsone, biologijas skolotāja

Kopš 1993. gada 22.martā visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Šajā dienā parasti veicam dažādas aktivitātes, kas saistītas ar ūdens resursu ekonomisku izmantošanu. Baltijas jūras projekta koordinatore aicināja izveidot video, kas vēstītu par ūdens resursu nozīmi un būtu saistīts arī ar skaņu, ko rada ūdens.Mūsu sagatavotajā  video vēstījumā tika izmantoti materiāli no 11. klases skolnieces Evijas Mārtiņas zinātniski pētnieciskā darba, kā arī 6.b un 6. c klases skolēnu demonstrējumi par skaņas iegūšanu ar ūdens palīdzību.

Lasīt tālāk …

Latviešu valodas olimpiāde 4.klasēm

Inese Uzula, sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

Šī gada 11. martā notika skolas latviešu valodas olimpiāde 4.klasēm. Lūk, rezultāti: 1.vietu ieguva Paula Graudiņa un Sofija Barkāne (4.a klase), 2. vieta – Veronikai Ločmelei (4.a klase) un Alisei Seļivanovai (4.b klase), bet 3.vieta –  Esterei Zālītei (4.b klase). Savukārt atzinību saņēma Elizabete Landrāte (4.b klase) un Rebeka Štauere (4.a klase). Apsveicam skolēnus ar sasniegumiem un paldies skolotājām par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā!

Sveicam 70. matemātikas olimpiādes 2.posma laureātus

Ilze Gaņina, matemātikas skolotāja

Ar prieku paziņojam, ka skolas skolēniem ir izdevies iegūt atzīstamus rezultātus 70. matemātikas olimpiādes 2.posmā. 1.vietu ieguva Beāte Gribute (5.a klase),  Artūrs Zariņš (5.b klase), Līga Survila (6.a klase) un Toms Ģigulis (7.b klase), bet 2.vietu – Evija Mahliņeca un Mārcis Urlovskis (12.a klase), bet 3.vieta –  Laurai Arnicānei (5.b klase) un Karīnai Gaņinai (6.a klase), Alma Pumpurei un Mārtiņam Gailītim (8.b klase) un Ievai Brečai (10.a klase).  Savukārt atzinību ieguva Laura Lielā (7.b klase), Artūrs Eduards Vorps (9.a klase), Kalvis Kalniņš (10.a klase) un Emīls Valdmanis 11.a klase.  Paldies skolēniem un matemātikas skolotājām par ieguldīto darbu!

Lietišķā etiķete karjeras ceļā

Pedagogs karjeras konsultants Silvija Brīgere

Viens no veiksmīgas karjeras virzības nosacījumiem ir lietišķās etiķetes ievērošana dažādās situācijās. Lai izprastu lietišķās etiķetes nozīmīgumu, 2. martā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 7. – 12.klašu skolēni piedalījās 5 lekcijās – nodarbībās, kurās varēja noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šo jomu. Jaunieši uzzināja, kāds apģērba stils noder dažādām, ar karjeru saistītām, dzīves situācijām, no kā vajadzētu izvairīties, lai nesabojātu iespaidu par sevi darba intervijā vai tikšanās reizē. Lasīt tālāk …

Skolēni aicināti piedalīties konkursā “Interesanti man kā vēsturniekam/-cei”

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Aizkraukles reģiona vēstures skolotāji aicina skolu 6.-7., 8.-9. un 10.-12. klašu skolēnus piedalīties konkursā “Interesanti man kā vēsturniekam/cei”. Konkurss notiks Aizkraukles novada vidusskolā 2020.gada 30.aprīlī no plkst. 9 līdz plkst. 15.00.  Šajā mācību gadā konkursa tēmas ir šādas:

  • „Latvijas oficiālie un neoficiālie simboli” (6.-7. klašu grupai);
  • „Latvijas Neatkarības karš” (8.-9.klašu grupai);
  • „Latvijas Republikas Satversme un Satversmes sapulces darbības laiks Latvijā” (10.-12.klašu grupai).

Pieteikuma anketa pieejama ŠEIT, bet konkursa nolikums – ŠEIT! Komandu var pieteikt vēstures skolotājs/-a līdz 17.aprīļa plkst. 18.00! 

Apsveicam Eviju Mārtiņu ar iegūto 2. vietu!

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

28.februārī LLU Jelgavā norisinājās 44. skolēnu reģionāli pētniecisko darbu konference, kurā savus darbus aizstāvēt bija uzaicināti 180 autori no 29 novadu pašvaldībām. Iepriekš skolēnu darbi tika piedāvāti izvērtēt LLU mācībspēkiem, Evijas darbs ” Ūdens apgādes problēmu izpēte Skrīveru novadā” bija ieguvis 90% no maksimālā punktu skaita. Tas deva drošības sajūtu un prieku darbu aizstāvot, rezultātā Evijai 2. vieta, tiesības mācīties kādā no budžta vietām LLU un iespēja piedalīties nākošajā – valsts kārtā. Darba vadītāja D.Martinsone, atbalstu un konsultācijas sniedza arī A.Sakse un I.Plakane. Paldies viņām!

Lasīt tālāk …

Iepazināmies ar Melngaiļa namu.

Veronika Ločmele, 4.a klases skolniece

12. 02. abas 4. klases devāmies uz Melngalvja namu, lai uzzinātu kaut ko par šo Latvijā pazīstamo celtni. No gides mēs uzzinājām, ka Melngalvju nams, kas sākumā saukts par Jauno namu, celts 1334. gadā kā Rīgas pilsētas Rātslaukuma ansambļa sastāvdaļa, vēlāk pārbūvēts. Kalpojis kā sanāksmju un dzīru vieta dažādām Rīgas sabiedriskajām organizācijām, bet 17. tirgotāju brālība – Melngalvju biedrība. Par krāšņāko Rīgas rotu dēvētā celtne Otrā pasaules kara laikā pārvērtās drupās – pēc armiju apšaudes nams nodega, un vēlāk tas tika uzspridzināts.1996. gadā SIA “Rīgas nami” uzsāka jaunā Melngalvju nama atjaunošana. 1999. gadā 9. decembrī tika iesvētīts atjaunotais Melngalvju nams. Ir piepildījies vēlējums, kas reiz bijis ierakstīts nama vārtos – Ja man kādreiz sagrūt būs, mani atkal celiet jūs!  Mēs varējām izkalt monētu. Redzējām seno laiku bruņas. Vērojām gleznas ar Rīgai ievērojamām personām. Paldies projektam ‘Latvijas skolas soma”

Izstādē “Skola 2020”

Patrīcija Elizabete Prūse,11.klase

Kā jau katru gadu,  arī šogad Ķīpsalas izstāžu zālē norisinās skolu izstāde, kur tiek aicināti jaunieši. Katrs, kurš vēlas studēt un papildināt savas zināšanas, ir aicināts apmeklēt izstādi, kur var iepazīties ar dažādām skolām Latvijā un ārzemēs.

Izstādi “Skola 2020” 28. februārī apmeklēja Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 10.  un 11. klases skolēni. Tā kā es esmu to skolēnu vidū, kuri vēl nav izdomājuši, kur dosies mācīties pēc vidusskolas, tad man šis pasākums bija kaut kas jauns un nepieredzēts. Šajā izstādē ir iespēja pieiet pie studentiem, kuri pārstāv kādu no skolām, aprunāties, uzzināt viņu viedokli par studijām, pasākumiem, dzīvošanu. Šāda iespēja ir ļoti noderīga arī jauniešiem, kuri jau konkrēti zina skolu, kurā vēlētos mācīties, jo  ilgi nav jāuzkavējas un aši var doties uz konkrētās skolas stendu, kur iepazīstas ar studentiem un iegūst jaunu informāciju. Daudzi mūsējie apmeklēja LU fakultāšu stendus un uzdeva konkrētus  jautājumus par  studijām, ja informācija netika izlasīta bukletos. Diezgan paliela mūsu skolas skolēnu daļa pētīja RTU piedāvājumu, jo tā ir vērsta gan uz inženierzinātnēm, gan citu un plašāku specializāciju. No  redzētā ir jāatzīst, ka maz bija profesionālo skolu piedāvājums, ļoti atsaucīgas bija medicīnas skolu audzēknes, kas tiešām  pamatīgi skaidroja mācību un prakšu būtību.

 Sperot lielo un atbildīgo soli lielajā dzīvē, ir ļoti nozīmīgi izvēlēties pareizo jomu, kurā vēlies nodarboties, tāpēc jau laikus jāsāk domāt par skolu pēc 12. klases absolvēšanas. Dodies uz skolu izstādēm un atrodi savu īsto mācību iestādi!

Ieejas biļetes un transports uz izstādi tika apmaksāts no projekta līdzekļiem

Nu atnāca Metenītis arī šogad

Vija Meroža,direktora vietniece audzināšanas jomā

Kaut arī ziema šogad tā īsti neparādījās un pēc skolēnu aptaujas varēja saprast, ka lielākā daļa skolēnu neizpikojās, neizvārtījās sniegā, neizvizinājās ar ragavās.. Tādēļ skolā iegriezās Metenis, lai  kaut cik glābtu situāciju… Ar skolēnu palīdzību tika  uzburts sniegs un ragavas. Zēni izvizināja meitenes, kopīgi atkārtojām ticējumus(kaut gan tos drīz būs jālaiž pelnītā atpūtā, jo pasaule sākusi darboties ačgārni) un mīklas. Izlielījāmies un spēlējām Meteņspēles.            Arī  5.-8. klasēm pašpārvalde organizēja  Meteņdienas  pārbaudījumus: viņi minēja mīklas, atcerējās ticējumus, atpazina latvju rakstu zīmes, gāja stafetēs. Noslēgumā sniega piku sacensības. Rezultātā  pirmo vietu ieguva 8.a klase( audzinātāja Rita Lielā) un 6.b( audzinātāja Santa Krasovska).

Izcīnītas ceturtās vietas tautas bumbā un handbolā

A.Rakstiņš, treneris un pulciņa skolotājs:

13.februārī Kokneses sporta centrā notika reģionālās skolu sacensības tautas bumbā. Mūsu skolas meitenes (K.Štube, I.Bebriša, E.Ikstena, L.Ulme, S.Ivbule, L.Mārtiņa, I.Savčenko, S.Straume, E.Morozova) un zēni (T.Strazdiņš, E.Strazdiņš, R.Litovskis, N.Links, M.Kaķis, D.Brencis, M.Ielejs un A.Rakstiņš) izcīnīja 4.vietas. Meitenēm sacensībām noslēdzoties trijām komandām bija vienāds punktu skaits un skaitīti tika visās spēlēs iegūtie trāpījumi, līdz trešajai vietai pietrūka pavisam nedaudz. Zēni izcīnīja otro vietu savā apakšgrupā, pusfinālā un spēlē par trešo vietu tika piedzīvoti zaudējumi. Ar rezultātiem var iepazīties sacensību tabulās.

Lasīt tālāk …

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt